Członkowie Oddziału we władzach PTTK

Członkowie naszego Oddziału we Władzach Naczelnych PTTK oraz Komisjach Centralnych i Wojewódzkich PTTK

 • Główna Komisja Rewizyjna PTTK w Warszawie

  • Krystian Grajczak (członek)
 • Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK w Krakowie

  • Mikołaj Majewski (wiceprzewodniczący)
 • Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK w Warszawie

  • Paweł Czudowski (wiceprzewodniczący)
 • Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK w Warszawie

  • Ewa Bosacka (członek)
 • Centrum Turystyki Wodnej PTTK w Warszawie

  • Paweł Czudowski (członek Rady Programowej)
 • Wielkopolska Korporacja Oddziałów PTTK w Poznaniu

  • Krystian Grajczak (członek Zarządu)
  • Ewa Bosacka (sekretarz Komisji Rewizyjnej)
 • Wielkopolski Klub Przodowników Turystyki Górskiej im. Kazimierza Kantaka przy WKO PTTK w Poznaniu

  • Mikołaj Majewski (wiceprezes)
 • Wielkopolska Komisja Turystyki Kolarskiej przy WKO PTTK w Poznaniu

  • Paweł Kubasik (sekretarz)
 • Regionalna Komisja Egzaminacyjna Przodowników Turystyki Górskiej PTTK w Poznaniu

  • Mikołaj Majewski (członek)