XIII Turystyczny Rajd Mikołajkowy

niedziela, 4.12.2022

Relacja z Rajdu

4 grudnia odbył się XIII Turystyczny Rajd Mikołajkowy oraz II Warsztaty Pieczenia Pierników PTTK Gniezno.

W rajdzie uczestniczyło 70 osób.

Uczestnicy spotkali się na starcie rajdu, gdzie powitał ich Komandor Rajdu Tomasz Ryszczuk wraz z kierownikiem mety Edwardem Polańskim. Trasa rajdu biegła przez piękny las miejski w kierunku Gębarzewa, gdzie na wszystkich uczestników czekał ciepły posiłek oraz warsztaty pieczenia pierników. Przy pięknych kolędach uczestnicy rajdu tworzyli przepiękne pierniki, które mogli oczywiście zjeść na miejscu lub zabrać do domu. Następnie wszyscy uczestnicy zaśpiewali wspólnie kolędę "Dzisiaj w Betlejem".

Konkurs na najładniejszy strój lub gadżet związany ze świętym Mikołajem wygrali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Gnieźnie:
I miejsce Michał Tamborski
II miejsce Alicja Nowakowska
III miejsce Krzysztof Kwiatkowski.

Chciałbym serdecznie podziękować zaangażowanym w rajd:
Edwardowi Polańskiemu za kierownictwo mety oraz ufundowane nagrody, Małgorzacie Kubiś-Drewek, Małgorzacie Kaźmierczak za pracę w sekretariacie, Krystynie Sarnowskiej za prowadzenie punktu weryfikacyjnego OTP, Magdalenie Zbiranek za prowadzenie trasy, Janinie Wierzbińskiej i Łukaszowi Ławniczakowi za pomoc przy przygotowaniu mety.Dziękuję uczniom  Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 z Gniezna za prowadzenie warsztatów.
Dziękuję bardzo uczestnikom za udział i już teraz zapraszam na kolejne rajdy.

Komandor Rajdu
Tomasz Ryszczuk

 

Regulamin

 1. 1. Cele rajdu: 
  • upowszechnienie idei turystyki i krajoznawstwa,
  • kultywowanie tradycji mikołajkowych,
  • umacnianie więzów koleżeńskich między turystami.
  • zapoznanie się z tradycją wypieku pierników świątecznych
 2. Komitet Organizacyjny Rajdu:
  Komandor rajdu Tomasz Ryszczuk
  Sekretariat Małgorzata Kubiś-Drewek
  Kierownictwo mety Edward Polański
  Punkt weryfikacyjny Krystyna Sarnowska
 3. Organizator rajdu:
  Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie,
  Sołectwo Gębarzewo.
  Koło Gospodyń Wiejskich Sołectwa Gębarzewo
 4. Trasa rajdowa:
  Gniezno - ul. Pustachowska - Gębarzewo 5 km
  Gębarzewo - Gniezno ul. Pustachowska 5 km
  Łącznie 10 km z przerwą na mecie rajdu.
  Start: ul. Pustachowska przy kościele Matki Bożej Miłosierdzia godz. 9:30
  TRASA DOSTOSOWANA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  Kierownik trasy: Magdalena Zbiranek, Krystyna Sarnowska
 5. Warunki uczestnictwa: w rajdzie mogą brać udział drużyny 5-10 osobowe oraz turyści indywidualni. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział wraz z opiekunem – osobą dorosłą.
  Wymaga się przestrzegania „Karty Turysty”. Obowiązek i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestnikach. Za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w trakcie rajdu z winy uczestników, odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą uczestnicy i instytucje zgłaszające.
 6. Wyposażenie: uczestników rajdu obowiązuje posiadanie stosownego do pory roku obuwia i ubioru. Drużyna powinna posiadać apteczkę.
 7. Zgłoszenia należy wysłać pod adresem: biuro@gniezno.pttk.pl na kartach zgłoszeń z podaniem numeru trasy oraz numeru telefonu kierownika drużyny.
  Opłata od osoby wynosi 14,00 zł, członkowie PTTK 12,00 zł
  Opłatę można wpłacać przelewem na konto BGŻ S.A. 69 2030 0045 1110 0000 0403 9980 z dopiskiem „opłata za rajd” lub na mecie rajdu.
  Opłata będzie pobierana za wszystkich zgłoszonych uczestników rajdu.
  Termin zgłoszeń do dnia 30 listopada 2022 r. Kontakt: tel. 723375339.
 8. Uprawnienia uczestników: Warsztaty pieczenia pierników, posiłek, znaczek rajdowy, punkty do OTP, udział w konkursach na mecie m.in. przedstawienie postaci św. Mikołaja (najładniejsze przebranie),
  Każdy uczestnik powinien posiadać widoczny element stroju św. Mikołaja.
 9. Meta rajdu będzie zlokalizowana na terenie świetlicy wiejskiej w Gębarzewie i czynna w godz. 11.00-13.00.
 10. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

Serdecznie Zapraszamy
Organizatorzy

Klauzula informacyjna XIII TURYSTYCZNEGO RAJDU MIKOŁAJKOWEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych uczestników podanych w karcie zgłoszenia jest Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie zwany dalej "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na
adres:, adres e-mail: biuro@gniezno.pttk.pl
2. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest podpisanie karty zgłoszenia XII Turystycznego Rajdu Mikołajkowego.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją XII Turystycznego Rajdu Mikołajkowego oraz do podjęcia niezbędnych działań przed realizacją rajdu oraz po, w tym: udostępnienie zdjęć na stronie internetowej oraz fanpage Oddziału, a także na łamach prasy lokalnej oraz w wydawnictwach Oddziału PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie.
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że podjęcie działań przed realizacją rajdu nie będzie możliwe.
5. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, oraz ograniczenia przetwarzania danych.
7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.