XI Rajd Topienie Marzanny

sobota, 25.03.2023

Relacja z Rajdu

Leci plisz­ka
spod ka­mycz­ka:
- Ja się ma­cie dzie­ci!
Już przy­by­ła
wio­sna miła,
już sło­necz­ko świe­ci!

M. KONOPNICKA

W sobotnie przedpołudnie PTTK Odział Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie zorganizował już cykliczny Rajd Topienie Marzanny. Trasa wiosła z Czerniejewa przez malownicze tereny Gminy Czerniejewo. Meta rajdu zorganizowana była na terenie Sołectwa Graby. Patronat nad wydarzeniem objęła pani Sołtys Sołectwa Graby Danuta Sikora.

Na mecie rajdu na uczestników czekało ognisko, ciepła herbata. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy magnes.

Konkurs na najładniejsza Marzannę przebiegł bardzo sprawnie. Jury spośród zgłoszonych prac wybrało 3 najładniejsze. Marzannę ze Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej z Żydowa i Szkoły Podstawowej nr 9 z Gniezna.
Nagrody ufundowała Lokalna Grupa Działania "Trakt Piastów" oraz Edward Polański.

Organizatorzy dziękują bardzo wszystkim uczestnikom za udział, opiekunom uczniów że szkół,  turystom indywidualnym. Serdeczne podziękowania dla pani Sołtys Danuty Sikory za wszelką pomoc w organizacji.
Zarząd PTTK Gniezno zaprasza na kolejne rajdy

Zdjęcia: Karolina Koperska, Magdalena Zbiranek , Małgorzata Kubiś-Drewek, Tomasz Ryszczuk.
Tomasz Ryszczuk, Komandor Rajdu

Patronat Rajdu

Danuta Sikora Sołtys Sołectwa Graby

Regulamin Rajdu

 1. Cele rajdu:
  • zapoznanie uczestników rajdu z tradycjami i obrzędami staropolskimi,
  • zapoznanie z walorami krajoznawczo-turystycznymi Gminy Czerniejewo,
  • upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa.
 2. Komitet Organizacyjny Rajdu:
  Komandor rajdu: Tomasz Ryszczuk
  Kierownik mety: Edward Polański
  Kierownictwo trasy: Magdalena Zbiranek
  Sekretariat/punkt weryfikacji OTP: Krystyna Sarnowska
 3. Organizator rajdu:
  Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie.
  Sołectwo Graby
 4. Trasa piesza: Czerniejewo – Graby „Chata Biskupińska” (7km)
  Wyjazd: autokar; parking przy ul. Barciszewskiego (dawny sklep Piotr i Paweł) godz. 8:30
 5. Warunki uczestnictwa: w rajdzie mogą brać udział drużyny oraz turyści indywidualni. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział wraz z opiekunem - osobą dorosłą. Wymaga się przestrzegania „Karty Turysty”. Obowiązek i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestnikach. Za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w trakcie rajdu z winy uczestników, odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą uczestnicy i instytucje zgłaszające.
 6. Wyposażenie: uczestników rajdu obowiązuje posiadanie stosownego do pory roku obuwia i ubioru. Drużyna powinna posiadać apteczkę.
 7. Organizatorzy zapewniają ciepły posiłek na mecie rajdu.
 8. Opłata za rajd wynosi 25 zł od osoby (opłata obowiązuje również opiekunów). Ilość miejsc jest ograniczona. O zapisie decyduje kolejność zgłoszenia.
  Termin zgłoszeń do dnia 22.03.2023 do godziny 12.00.
  Zgłoszenia należy wysłać pod adres: andzwek@o2.pl Na kartach zgłoszeń należy wpisać nazwisko uczestnika oraz nazwisko kierownika drużyny lub opiekuna – osobę dorosłą. Opłaty za uczestnictwo należy wpłacić na konto O/PTTK Gniezno: 69 2030 0045 1110 0000 0403 9980 z dopiskiem „opłata za rajd topienie marzanny”. Telefon kontaktowy 723375339.
 9. Uprawnienia uczestników:
  • udział w konkursie na najładniejszą Marzannę z ekologicznych materiałów.
  • posiłek na mecie rajdu
  • gadżet pamiątkowy
  • punkty do OTP
 10. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

Serdecznie Zapraszamy
Organizatorzy

Klauzula informacyjna XI Rajdu Topienie Marzanny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO) informujemy, iż:

 1. 1. Administratorem danych osobowych uczestników podanych w karcie zgłoszenia jest Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie zwany dalej "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres:, adres e-mail: biuro@gniezno.pttk.pl
 2. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest podpisanie karty zgłoszenia XI Rajdu Topienie Marzanny .
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją XI Rajdu Topienie Marzanny oraz do podjęcia niezbędnych działań przed realizacją rajdu oraz po, w tym: udostępnienie zdjęć na stronie internetowej oraz fanpage Oddziału, a także na łamach prasy lokalnej oraz w wydawnictwach Oddziału PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie.
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że podjęcie działań przed realizacją rajdu nie będzie możliwe.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.