VIII Ogólnopolski Rajd Rowerowy Genesis

piątek, 23.06.2023 do niedziela, 25.06.2023

Regulamin

 1. Cele Rajdu

  • poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych Ziemi Gnieźnieńskiej,
  • propagowanie wiedzy historycznej związanej z Pierwszą Stolicą Polski,
  • wymiana doświadczeń i integracja miłośników turystyki rowerowej,
  • propagowanie aktywnego wypoczynku poprzez turystykę rowerową.
 2. Organizatorzy

  • − PTTK Oddział Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie,

  • − Klub Turystyki Rowerowej PTTK GENESIS.

 3. Rajd wspierają

  • Urząd Gminy Kiszkowo,
  • Restauracja „Popularna” Kłecko,
  • Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego,
  • Nadleśnictwo Gniezno,
  • Starostwo Powiatowe w Gnieźnie,
  • Urząd Miasta Gniezna.
 4. Kierownictwo Rajdu

  • Komandor: Paweł Kubasik (kontakt po godz. 16.00, tel. 695 244 160)
  • Kwatermistrz: Magdalena
  • Sekretariat: Beata
  • Obsługa: Adam, Marian, Piotr, Witosław
 5. Termin i baza Rajdu

  • Rajd odbędzie się w terminie 23 - 25.06.2023
  • Baza Rajdu: Internat Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Mieszka I nr 27 w Gnieźnie. Parking dla osób nocujących w internacie wliczony w koszt noclegu.
 6. Zgłoszenia i opłaty

  • W Rajdzie mogą uczestniczyć turyści, którzy przesłali pocztą elektroniczną na adres: ktrgenesis@op.pl do dnia 06.06.2023 r. wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia oraz dokonają jednocześnie opłaty za rajd. Na facebook.com/ktrgenesis istnieje możliwość wypełnienia karty zgłoszenia w formie elektronicznej. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział wyłącznie z opiekunem (osobą dorosłą).
  • Opłata za rajd (pełne świadczenia)
   • Członkowie PTTK (ważna legitymacja PTTK do wglądu) - 190 zł ( bez noclegu)
   • Pozostali uczestnicy - 210 zł ( bez noclegu)
   • 2 noclegi w internacie - opłata wnoszona tylko w gotówce przy zameldowaniu w kwocie 140,40 zł. Noclegi w pokojach dwuosobowych typu studio.
  • Opłata za rajd dla uczestników bez pełnych świadczeń (udział tylko na trasach w sobotę i niedzielę).
   • Członkowie PTTK (ważna legitymacja PTTK do wglądu) – 25zł
   • Pozostali uczestnicy – 30 zł
  • Opłatę za Rajd (bez opłaty za nocleg!) należy wnieść na konto bankowe: BGŻ S.A. 69 2030 0045 1110 0000 0403 9980 z dopiskiem GENESIS 2023.
  • Liczba uczestników ograniczona.
 7. Świadczenia

  • − kolacja w piątek, 2 śniadania oraz obiadokolacja w sobotę i wieczór integracyjny (przy pełnych świadczeniach),
  • − piątkowe zwiedzanie (przy pełnych świadczeniach),
  • − konkursy z nagrodami,
  • − posiłek turystyczny na sobotniej trasie,
  • − wklejka rajdowa,
  • − 2 noclegi (łóżko z pościelą w internacie) – osobna płatność gotówką przy zameldowaniu.
 8. Program Rajdu

  • Piątek 23.06.2023

   • Godz. 16.00 przyjmowanie uczestników
   • Godz. 17.45 kolacja
   • Godz. 18.15 powitanie uczestników i przedstawienie organizatorów
   • Godz. 18.30 wieczorne zwiedzanie Gniezna
   • Godz.. 20.30 – 22.30 wieczór integracyjny
  • Sobota 24.06.2023

   • Godz. 8.00 - 8.30 śniadanie (przy pełnych świadczeniach)
   • Godz. 9.00 wyjazd na trasę rowerową, ok. 65 km: Gniezno – Sławno – Łagiewniki Kościelne – Gorzuchowo – Mączniki – Gniezno
   • Godz. 18.00 obiadokolacja (przy pełnych świadczeniach)
   • Godz. 20.00 - 24.00 wieczór integracyjny (przy pełnych świadczeniach)
  • Niedziela 25.06.2023

   • Godz. 8.00 możliwość udziału we mszy św. - Katedra Gnieźnieńska
   • Godz. 9:30 śniadanie (przy pełnych świadczeniach)
   • Godz. 10:30 wyjazd na trasę rowerową, ok. 27 km: Gniezno – Koreczno – Modliszewo – Gniezno
   • Godz. 13:30 powrót do bazy - pożegnanie uczestników Rajdu
   • Godz. 15:00 opuszczenie bazy w internacie
 9. Postanowienia końcowe

  • uczestnicy zobowiązani są do posiadania roweru wyposażonego zgodnie z Prawem o Ruchu Drogowym,
  • uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zarządzeń Kierownictwa Rajdu oraz zapisów niniejszego regulaminu,
  • rezygnacja z udziału w Rajdzie po upływie terminu zgłoszenia nie upoważnia do żądania zwrotu opłaty za Rajd,
  • nie wzięcie udziału w Rajdzie nie upoważnia do zwrotu opłaty za Rajd,
  • członkowie PTTK podlegają ubezpieczeniu zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Sekretarza Generalnego ZG PTTK. Pozostali uczestnicy ubezpieczają się indywidualnie,
  • w czasie trwania Rajdu organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników osobom trzecim i odwrotnie,
  • udział w Rajdzie odbywa się na własną odpowiedzialność,
  • uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na wykorzystanie swych wizerunków w relacjach z przebiegu Rajdu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów,
  • organizator nie zapewnia serwisu technicznego podczas przejazdu na trasach,
  • ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy rajdu

Klauzula Informacyjna VIII Ogólnopolski Rajd Rowerowy GENESIS.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze-pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników podanych w karcie zgłoszenia jest Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie zwany dalej "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: e-mail: biuro@gniezno.pttk.pl
 2. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest podpisanie karty zgłoszenia na rajd.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją rajdu oraz do podjęcia niezbędnych działań przed realizacją rajdu oraz po, w tym: udostępnienie zdjęć na stronie internetowej oraz fanpage Oddziału oraz Facebooku KTR GENESIS, a także na łamach prasy lokalnej oraz w wydawnictwach Oddziału PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie.
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że podjęcie działań przed realizacją rajdu nie będzie możliwe.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Pliki:
ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon kartazgloszeniaviiigenesis.doc41.5 KB