Sztandar Oddziału PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej

Na Walnym Zjeździe Oddziału PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie w dniu 15.03.2001 r. Mirosław Tomaszewski, członek Klubu Górskiego PTTK „Ornak” w Gnieźnie, wystąpił z wnioskiem by na 70-lecie Zorganizowanej Turystyki na Ziemi Gnieźnieńskiej w 2003 r. został ufundowany sztandar.

Sztandar został ufundowany z pomocą i dzięki życzliwości członków Oddziału PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie i miejscowych władz. Wykonano go w Zespole Szkół Ekonomiczno – Odzieżowych w Gnieźnie. Sztandar ma wymiary 100x100 cm. Awers stanowią czerwono – biało – czerwone pasy jednakowej szerokości z emblematem PTTK o średnicy 60 cm. Natomiast na rewersie, na białym tle, w górnej części jest napis: „Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie”. Poniżej, z lewej strony umieszczono herb Gniezna, a z prawej herb powiatu gnieźnieńskiego. Pod spodem napis: „Gniezno; Rok zał. 1933”.

Płat sztandarowy został wykonany z atłasu i obszyty taśmą oraz złotymi frędzlami, a napisy wyhaftowano złotymi nićmi. Drzewce jest proste dwuczęściowe, z nabitymi 12 srebrnymi gwoździami i ma metalowe zakończenie z napisem PTTK.

Poświęcenie sztandaru odbyło się 18.10.2003 r. w kościele św. Trójcy w Gnieźnie. Aktu wręczenia sztandaru dokonali Rodzice Chrzestni: Kazimiera Helmin – Członek Honorowy PTTK i Marian Meller. Odbierającym sztandar był prezes Oddziału, który wręczył go pocztowi sztandarowemu w składzie: chorąży – Mirosław Tomaszewski oraz asysta – Klaudia Knitter i Ewa Mundt.

Stosowany jest ceremoniał wystąpień pocztu sztandarowego. Założona została Księga Pamiątkowa Sztandaru Oddziału PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie, którą prowadzi Mirosław Tomaszewski. Dokonywane są w niej wpisy wyjść sztandaru na uroczystości państwowe w mieście i powiecie, na uroczystości pogrzebowe członków PTTK oraz na Zjazdy Oddziału. Na wyjścia wymagana jest akceptacja Zarządu Oddziału.
Poczet sztandarowy Oddziału PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie dotychczas wystąpił podczas następujących uroczystości:

1. Święto Niepodległości – 11 listopada 2003 r.
Skład pocztu sztandarowego:
chorąży – Mirosław Tomaszewski,
asysta: Klaudia Knitter i Ewa Mundt.

2. 213 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2004 r.
Skład pocztu sztandarowego:
chorąży – Mirosław Tomaszewski,
asysta: Kazimiera Helmin i Walenty Kaźmierczak.

3. Święto Niepodległości – 11 listopada 2004 r.
Skład pocztu sztandarowego:
chorąży – Mirosław Tomaszewski,
asysta: Edward Polański i Włodzimierz Rutkowski.

4. Pogrzeb śp. Mariana Mellera – 5 marca 2005 r.
Skład pocztu sztandarowego:
chorąży – Mirosław Tomaszewski
asysta: Edward Polański i Leszek Waszak.

5. XVII Walny Zjazd Oddziału PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie – 16 marca 2005 r.

6. 214 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2005 r.
Skład pocztu sztandarowego:
chorąży – Mirosław Tomaszewski,
asysta: Ryszard Olchowik i Edward Polański.

7. Święto Niepodległości – 11 listopada 2005 r.
Skład pocztu sztandarowego:
chorąży – Mirosław Tomaszewski,
asysta: Renata Michalak i Ewa Mundt.

8. 215 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2006 r.
Skład pocztu sztandarowego:
chorąży – Mirosław Tomaszewski,
asysta: Edward Polański i Józef Szymański.

9. Święto Niepodległości – 11 listopada 2006 r.
Skład pocztu sztandarowego:
chorąży – Mirosław Tomaszewski,
asysta: Renata Michalak i Ewa Mundt.

10. 216 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2007 r.
Skład pocztu sztandarowego:
chorąży – Mirosław Tomaszewski,
asysta: Walenty Kaźmierczak i Edward Polański.

11. Święto Niepodległości – 11 listopada 2007 r.
Skład pocztu sztandarowego:
chorąży – Mirosław Tomaszewski,
asysta: Renata Michalak i Ewa Mundt.

12. Pogrzeb śp. Włodzimierza Rutkowskiego – 1 marca 2008 r.
Skład pocztu sztandarowego:
chorąży – Mirosław Tomaszewski,
asysta: Edward Polański i Radosław Zawadzki.

13. Święto Niepodległości – 11 listopada 2008 r.
Skład pocztu sztandarowego:
chorąży – Mirosław Tomaszewski,
asysta: Renata Michalak i Ewa Mundt.

14. Obchody Jubileuszu 75-lecia Oddziału PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej i 40-lecia Gnieźnieńskiego Klubu Turystyki Wodnej PTTK „Horyzont” – 6 grudnia 2008 r.

15. XVIII Walny Zjazd Oddziału PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie – 6 marca 2009 r.

16. 218 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2009 r.
Skład pocztu sztandarowego:
chorąży – Marek Wojciechowski,
asysta: Ewa Mundt i Natalia Wojciechowska

17. 219 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2010 r.
Skład pocztu sztandarowego:
chorąży – Marek Wojciechowski,
asysta: Renata Bielecka i Ewa Mundt

18. Święto Niepodległości – 11 listopada 2010 r.
Skład pocztu sztandarowego:
chorąży – Marek Wojciechowski,
asysta: Renata Michalak i Ewa Mundt

19. 220 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2011 r.
Skład pocztu sztandarowego:
chorąży – Marek Wojciechowski,
asysta: Renata Bielecka i Małgorzata Kowalczyk

20. Pogrzeb śp. ks. Zenona Rubacha – 20 maja 2011 r.
Skład pocztu sztandarowego:
chorąży – Marek Wojciechowski,
asysta: Walenty Kaźmierczak i Mirosław Tomaszewski

21. Święto Niepodległości – 11 listopada 2011 r.
Skład pocztu sztandarowego:
chorąży – Marek Wojciechowski,
asysta: Barbara Oleńko i Julitta Socha