Odznaki turystyczne PTTK

Zachęcamy do zdobywania odznak turystycznych PTTK, w zależności od własnych zainteresowań, zdolności i możliwości. Poniżej prezentujemy listę dostępnych odznak:

  Odznaki turystyki kwalifikowanej:

 • Odznaka Turystyki Pieszej (OTP)
 • Górska Odznaka Turystyczna (GOT)
 • Górska Odznaka Narciarska (GON)
 • Nizinna Odznaka Narciarska (NON)
 • Turystyczna Odznaka Kajakowa (TOK)
 • Kolarska Odznaka Turystyczna (KOT)
 • Żeglarska Odznaka Turystyczna (ZOT)
 • Odznaki Turystyki Jeździeckiej (JOTG, JOTN)
 • Motorowa Odznaka Turystyczna (MOT)
 • Odznaka Imprez na Orientacje (OInO)
 • Odznaki krajoznawcze:

 • Odznaka Krajoznawcza
 • Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza
 • Odznaka ,,Turysta Przyrodnik"
 • Odznaka Fotografii Krajoznawczej
 • Kolejowa Odznaka Turystyczna

Informacje o wszystkich odznakach turystycznych PTTK oraz aktualne regulaminy znajdują się na stronach internetowych ZG PTTK www.pttk.pl