Szlak Piastowski - kurs przewodników

Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie
Koło Przewodników Turystycznych PTTK im. Haliny Kasprowicz w Gnieźnie

organizuje

kurs przewodników terenowych po Szlaku Piastowskim

 

zgłoszenia przyjmowane są do 20 lutego 2016 r.

Program podstawowego szkolenia specjalistycznego dla kandydatów na przewodników terenowych

 1. Historia regionu na tle historii Polski.
 2. Kultura i sztuka regionu.
 3. Charakterystyka geograficzna regionu.
 4. Etnografia regionu.
 5. Środowisko przyrodnicze regionu i jego ochrona.
 6. Turystyka w Polsce. Zagospodarowanie turystyczne regionu.
 7. Terenoznawstwo i topografia.
 8. Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii.
 9. Ogólne zasady bezpieczeństwa w turystyce.
 10. Metodyka i etyka przewodnictwa.
 11. Podstawowe przepisy prawne w turystyce.
 12. Szkolenie praktyczne.

Kontakt

biuro@gniezno.pttk.pl
tel. 662 501 060