Poznaj Szlak Piastowski

Szlak Piastowski

Regulamin Krajoznawczej Odznaki PTTK „Poznaj Szlak Piastowski”

Postanowienia ogólne

Warunki zdobywania Odznaki

Weryfikacja

 1. Odznaka Krajoznawcza PTTK „Poznaj Szlak Piastowski” została ustanowiona przez Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie, uchwałą Walnego Zjazdu Oddziału PTTK w dniu 16 marca 2005 roku.
 2. Celem odznaki jest popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych, historii, zabytków, kultury i przyrody Szlaku Piastowskiego.
 3. Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.
 4. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni, nie więcej niż jeden stopień w ciągu roku.
 5. Poszczególne stopnie odznaki mogą być nadawane z pominięciem warunków regulaminu, za szczególne zasługi w popularyzowaniu Szlaku Piastowskiego. Jest to nadanie honorowe przyznane przez Kapitułę Odznaki Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie.
 6. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7 roku życia.
 7. Odznakę zdobywa się uczestnicząc w wycieczkach indywidualnych i zbiorowych.
 8. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi.
 9. Zwiedzane obiekty nie mogą się powtarzać przy zdobywaniu kolejnych stopni.
 10. Wymagana liczba obiektów:
  Odznaka brązowa srebrna złota
  Architektura 2 3 6
  Muzea 2 3 5
  Kościoły 4 6 9
  Inne 2 3 5
 11. Podstawą weryfikacji odznaki jest kronika wycieczek prowadzona przez zdobywającego, zawierająca potwierdzenia zwiedzenia obiektów: pieczątki, fotografie, podpisy osób uprawnionych: przewodnika, przodownika lub kierownika wycieczek szkolnych. W szczególnych przypadkach, wystarczającym potwierdzeniem jest wykonanie własnego opisu. Na końcu wpisów dotyczących danego stopnia odznaki, należy obowiązkowo sporządzić zestawienie zwiedzanych obiektów.
 12. Odznakę przyznaje Kapituła powołana przez Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie, 62-200 Gniezno, ul. Kościuszki 7, tel. 662-501-060.
 13. Turyści spoza Gniezna ubiegający się o przyznanie odznaki przesyłając kronikę wycieczek bezpośrednio na adres Oddziału załączają znaczki pocztowe na przesyłkę zwrotną oraz opłatę za odznakę w wysokości 15 zł.
 14. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Kapituły Krajoznawczej Odznaki PTTK „Poznaj Szlak Piastowski”.

Kanon "Odznaki Poznaj Szlak Piastowski"

Architektura

 1. Czerniejewo – zespół pałacowy
 2. Giecz – relikty palatium
 3. Gniezno – Wzgórze Lecha
 4. Gułtowy – pałac
 5. Iwno – pałac
 6. Kruszwica – Mysia Wieża
 7. Lubostroń – zespół pałacowy
 8. Mogilno – pobenedyktyński zespół klasztorny
 9. Ostrów Lednicki – relikty kaplicy i palatium
 10. Poznań – Zamek Przemysła
 11. Poznań – Ostrów Tumski
 12. Siedlec – pałac
 13. Strzelno – ponorbertański zespół klasztorny
 14. Wenecja – ruiny zamku Mikołaja Nałęcza

Muzea

 1. Biskupin – Muzeum Archeologiczne
 2. Dziekanowice – Wielkopolski Park Etnograficzny
 3. Gniezno – Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej
 4. Gniezno – Muzeum Początków Państwa Polskiego
 5. Imiołki – Muzeum Jana Pawła II
 6. Inowrocław – Muzeum im. Jana Kasprowicza
 7. Pobiedziska – Letnisko Leśne – Skansen Miniatur
 8. Poznań – Muzeum Archidiecezjalne
 9. Poznań – Muzeum Archeologiczne
 10. Słowikowo k. Orchowa – Skansen „Nad Potokiem”
 11. Swarzędz – Skansen Pszczelarski
 12. Uzarzewo – Muzeum Środowiska Przyrodniczego i Łowiectwa
 13. Wenecja – Muzeum Kolei Wąskotorowej
 14. Września – Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich
 15. Żnin – Muzeum Sztuki Sakralnej
 16. Żnin – Muzeum Ziemi Pałuckiej

Kościoły

 1. Gąsawa – kościół pw. św. Mikołaja
 2. Giecz – kościół pw. św. Jana Chrzciciela
 3. Giecz – kościół pw. Wniebowzięcia NMP
 4. Gniezno – kościół pw. św. Jana Chrzciciela
 5. Gniezno – kościół pw. św. Trójcy
 6. Gniezno – kościół oo. Franciszkanów
 7. Grzybowo – kościół pw. św. Mikołaja
 8. Inowrocław – kościół pw. imienia NMP tzw. Ruina
 9. Inowrocław – kościół pw. św. Mikołaja
 10. Kostrzyn – kościół pw. św. Piotra i Pawła
 11. Kościelec – kościół pw. św. Małgorzaty
 12. Kruszwica – kolegiata pw. św. Piotra i Pawła
 13. Kwieciszewo – kościół pw. św. Magdaleny
 14. Łubowo – kościół pw. św. Mikołaja
 15. Mogilno – kościół pw. św. Jakuba
 16. Orchowo – kościół pw. Wszystkich Świętych
 17. Pawłowo – kościół pw. św. Marcina
 18. Pobiedziska – kościół pw. św. Michała Archanioła
 19. Poznań – kościół pw. św. Jana Jerozolimskiego
 20. Rogowo – kościół pw. św. Doroty
 21. Trzemeszno – Bazylika pw. Wniebowzięcia NMP
 22. Września – kościół pw. Wniebowzięcia NMP
 23. Wylatowo – kościół pw. św. Piotra i Pawła
 24. Żnin – kościół pw. św. Floriana

Inne

 1. Duszno – Wał Wydartowski – wieża widokowa
 2. Gniezno – Dolina Pojednania
 3. Grzybowo – grodzisko
 4. Imiołki – Brama III Tysiąclecia
 5. Inowrocław – Park Zdrojowy
 6. Kruszwica – rejs statkiem po jeziorze Gopło
 7. Lednica – Mały Skansen – zespół zabytkowych budowli
 8. Marcinkowo Górne – pomnik Leszka Białego
 9. Moraczewo – Punkt Etnograficzny - wiatraki
 10. Pakość – Kalwaria
 11. Rogowo – Park Dinozaurów
 12. Rybitwy – zespół zabytkowych budowli
 13. Trzemeszno – alumnat d. Gimnazjum
 14. Trzemeszno – pomnik Jana Kilińskiego
 15. Żnin – Park Miejski
 16. Żnińska Kolej Powiatowa – przejazd na dowolnym odcinku