Odznaka Jubileuszowa „1050 Rocznica Chrztu Polski”

  1. Odznaka Jubileuszowa „1050 Rocznica Chrztu Polski” została ustanowiona przez Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie, uchwałą Zarządu Oddziału PTTK w dniu 21 października 2015 roku.  
  2. Celem odznaki jest: popularyzacja historii regionu oraz miejsc związanych z Chrztem Polski.
  3. Odznaka jest jednostopniowa i można ją zdobywać w o kresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
  4. Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie trzech dowolnie wybranych obiektów: Katedra Gnieźnieńska, Katedra Poznańska, wyspa Ostrów Lednicki, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Muzeum Archidiecezjalne w Gnieźnie, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu.
  5. Odznakę zdobywa się uczestnicząc w wycieczkach indywidualnych lub zbiorowych. Można ją zdobywać równolegle z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi.
  6. Podstawą weryfikacji odznaki jest kronika prowadzona przez zdobywającego lub kronika zbiorowa, potwierdzenie zwiedzanych obiektów: pieczątki, fotografie, podpisy osób uprawnionych: przewodnika, przodownika lub kierownika wycieczki szkolnej.
  7. Odznakę przyznaje Kapituła powołana przez Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie (ul. Tadeusza Kościuszki 7, 62-200 Gniezno; e-mail: biuro@gniezno.pttk.pl).
  8. Opłata za odznakę wynosi 10 zł. Turyści spoza Gniezna ubiegający się o przyznanie odznaki przysyłając kronikę wycieczek bezpośrednio na adres Oddziału załączają znaczki pocztowe na przesyłkę zwrotną.
  9. Ostateczna interpretacja Regulaminu Odznaki Jubileuszowej należy do Kapituły.
  10. Wzór Odznaki, której projekt wykonał Włodzimierz Majdewicz stanowi załącznik do Regulaminu.