Jesień na ziemi gnieźnieńskiej - relacja z rajdu

Jesień na ziemi gnieźnieńskiej - rajd - rozwiązywanie konkursu

XII Rajd Turystyczny Jesień na Ziemi Gnieźnieńskiej im. starosty Jacka Marciniaka odbył się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo - Danuty Grychowskiej i Sołtysa Sołectwa Gębarzewo - Tomasza Ryszczuka. Rajd poświęcony był pamięci I Starosty Gnieźnieńskiego III RP Jacka Marciniaka. Organizatorami Rajdu byli: Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie, Sołectwo Gębarzewo i Klub Górski PTTK „Ornak” im. ks. Tadeusza Hanelta w Gnieźnie.

Celem Rajdu była promocja walorów krajoznawczo-turystycznych powiatu gnieźnieńskiego a w szczególności Gminy Czerniejewo.

W skład Komitetu Organizacyjnego rajdu wchodzili: komandor rajdu: Krystian Grajczak; z-ca komandora: Paweł Paluszkiewicz; sekretariat rajdu prowadziła: Katarzyna Grzesiak; kierownictwo mety: Tomasz Ryszczuk i Karol Stachowiak; punkt weryfikacyjny OPT prowadził: Mirosław Tomaszewski. Ponadto w organizację Rajdu włączyli się członkowie Rady Sołeckiej Gębarzewo: Zbigniew Łukomski, Władysława Raczak, Halina Tomaszewska i Janina Wierzbińska i prezes Młodzieżowej Rady Sołeckiej Daniel Nowakowski.

Regulamin Rajdu przewidywał: 2 trasy piesze, które prowadzili Barbara Kiełpińska, Małgorzata Kubiś-Drewek, Szymon Robaszkiewicz i Jerzy Wojciak; trasę rowerową którą prowadził Jan Hoffmann i trasy dowolne we wszystkich dyscyplinach turystyki kwalifikowanej (organizatorzy nie obsługiwali tych tras). Na metę Rajdu, która mieściła się na terenie Świetlicy Wiejskiej w Gębarzewie przybyły 173 osoby. Najliczniejszą grupę turystów reprezentowała SP ze Szczytnik Duchownych 38 osób i SP z Żydowa 21 osób. Uczestnicy oprócz świadczeń (znaczek, posiłek rajdowy, pieczątka, wpis i potwierdzenie w książeczkach turystyki kwalifikowanej) otrzymali cukierki ufundowane przez panią Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo.

W konkursie wiadomości w zakresie znajomości regionu wzięło udział 19 uczestników. Konkurs przeprowadzili Krystian Grajczak i Paweł Paluszkiewicz. Zwyciężył Mateusz Wesołowski z SP nr 6 w Gnieźnie, II miejsce zajęła Zuzanna Dobrzykowska z ZSP nr 4 w Gnieźnie, III miejsce Dagmara Hałajczak z SP nr 2 w Gnieźnie, IV miejsce Weronika Szczepańska z SP w Żydowie.

Na mecie odbyły się dwa konkursy sprawnościowe. Martyna Nowakowska i Agata Sierakowska przeprowadziły konkurs „skakanka”, w którym zwyciężył Miłosz Szejna z SP w Szczytnikach Duchownych. Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs x-box, który przeprowadzili Piotr i Paweł Koperscy. Zwyciężył Mikołaj Dziadoszek z SP nr 3 w Gnieźnie, II miejsce zajął Jakub Macioszek z SP w Żydowie, III miejsce zajął Mateusz Rubach.

Nagrody wręczyli: Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo - Danuta Grychowska i Sołtys Sołectwa Gębarzewo - Tomasz Ryszczuk.

Na zakończenie Komandor podziękował za udział w rajdzie i zaprosił na kolejne rajdy organizowane przez Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie.

Tekst: Komandor Rajdu Krystian Grajczak
Zdjęcia: Karol Stachowiak i Mirosław Tomaszewski

XII Rajd Turystyczny "Jesień na Ziemi Gnieźnieńskiej" im. starosty Jacka Marciniaka, 13.10.2012 r.