Kadra programowa Krajoznawstwa

Instruktor Krajoznawstwa Regionu

Krystian Grajczak mian. 2002
Mikołaj Majewski    mian. 2017

Instruktor Ochrony Przyrody

Mikołaj Majewski    mian. 2017