Relacja z finału Wojewódzkiego XL Konkursu Turystyczno-Krajoznawczego

Zakończył się Wojewódzki Finał XL Ogólnopolskiego Konkursu Turystyczno-Krajoznawczego PTTK . W piątek i sobotę 30/31 marca wzięło w nim udział 16 drużyn ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie mieli okazję sprawdzić się w testach krajoznawczych, rowerowych torach przeszkód rozpoznawaniu śladów zwierząt czy też pakowaniu plecaka na czas. Dziękujemy wszystkim za udział i miłą zabawę i zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją!

Sprawozdanie z Finału

Organizatorem Turnieju z upoważnienia Rady Programowej do spraw Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK w Warszawie był Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie, Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Gnieźnie i Klub Górski PTTK „Ornak” im. ks. T. Hanelta w Gnieźnie. Patronat nad Turniejem sprawowało Starostwo Powiatowe w Gnieźnie i Urząd Miejski w Gnieźnie.

Życzliwej pomocy i wsparcia organizatorom Turnieju udzielili: Poseł na Sejm RP Paweł Arndt, Poseł na Sejm RP Tadeusz Tomaszewski, Radny Rady Miasta Gniezna - Stanisław Dolaciński, Dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Gnieźnie – Jan Kowalski, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Urząd Miejski w Gnieźnie, Urząd Gminy Niechanowo, Bank Spółdzielczy w Witkowie, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Zarząd Główny PTTK w Warszawie, Wielkopolska Korporacja Oddziałów PTTK w Poznaniu, Firma COPYPOINT w Gnieźnie oraz Sklep i Hurtownia Artykułów Papierniczych Szkolnych i Biurowych „OFICYNA” s.c. w Gnieźnie.

W skład Komitetu Organizacyjnego wchodziły następujące osoby: Krystian Grajczak: komandor Turnieju, Ewa Bosacka: z-ca komandora ds. organizacyjnych; Mikołaj Majewski: z-ca komandora ds. technicznych:; Maria Gajda: prowadząca sekretariat; Bartłomiej Swojak i Marek Wojciechowski: kwatermistrzowie; członkowie: Beata Chlebowska, Tadeusz Gajda, Magdalena Kubasik, Małgorzata Kubiś-Drewek, Maria Kubiś-Orlikowska, Regina Marzec, Joanna Olszewska-Kowalska, Krystyna Sarnowska, Walentyna Stachowiak, Tomasz Wilkosz i Sylwia Wychorska.

Skład Sędziowski: Sędzia Główny: Paweł Paluszkiewicz; z-ca Sędziego Głównego: Karol Stachowiak; członkowie: Stefania Kurek i Paweł Kubasik

W Turnieju startowały 3-osobowe drużyny rywalizujące w trzech grupach wiekowych: szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne – w sumie 16 drużyn.

W ramach Turnieju przeprowadzono następujące konkurencje:

 1. Test krajoznawczy.
 2. Test wiedzy turystycznej i topograficznej.
 3. Turystyczny marsz na orientację (praca z mapą)
 4. kolarski tor sprawnościowy,
  • kolarski tor przeszkód,
  • test ze znajomości przepisów ruchu drogowego.
 5. Samarytanka:
  • test wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny i ogólnych zasad udzielania pierwszej pomocy,
  • praktyczna umiejętność udzielania pierwszej pomocy i korzystania z zawartości apteczki.
 6. Turystyczne ABC:
  • pakowanie plecaka turystycznego
  • rzut do celu,
  • Parki Krajobrazowe Wielkopolski,
  • rozpoznawanie śladów i tropów zwierząt,
  • muzea Wielkopolski.
 7. Karta do kroniki (format A4 x 2strony)

Klasyfikacja drużynowa szkół podstawowych:

I miejsce: SKKT PTTK przy Szkole Podstawowej nr 2 w Środzie Wielkopolskiej
II miejsce: Szkoła Podstawowa im. bł. E. Bojanowskiego w Bojanowie
III miejsce: Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chwalibogowie
IV miejsce:Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Słupi Wielkiej

Klasyfikacja drużynowa szkół gimnazjalnych:

I miejsce: Gimnazjum im. ks. kan. M. Maciejewskiego w Pniewach
II miejsce: SKKT PTTK „Włóczykije“ przy Gimnazjum im. gen. D. Chłapowskiego w Bojanowie
III miejsce: Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Słupi Wielkiej
IV miejsce: Gimnazjum Stowarzyszenia "Rodzice - Dzieciom" w Gnieźnie
V miejsce: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zasutowie
VI miejsce: Zespół Szkół w Stawiszynie
VII miejsce: Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Zdziechowie

Klasyfikacja drużynowa szkół ponadgimnazjalnychL

I miejsce: Zespół Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej
II miejsce: Zespół Szkół Ekonomiczno - Odzieżowych im. kard. S. Wyszyńskiego w Gnieźnie
III miejsce: II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim
IV miejsce: SKKT PTTK przy Gimnazjum i Liceum im. ks. P. Skargi w Szamotułach
Dyskwalifikacja - VI Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

Klasyfikacja indywidualna szkół podstawowych:

I miejsce: Katarzyna Koszyczarek - SKKT PTTK przy Szkole Podstawowej nr 2 - Środa Wielkopolska
II miejsce: Kacper Ptaszkowski - Szkoła Podstawowa im. bł. E. Bojanowskiego - Bojanowo
III miejsce: Jędrzej Tatarek - SKKT PTTK przy Szkole Podstawowej nr 2 - Środa Wielkopolska

Klasyfikacja indywidualna szkół gimnazjalnych:

I miejsce: Konrad Konopacki - Gimnazjum im. ks. kan. M. Maciejewskiego - Pniewy
II miejsce: Marcin Grocholewski - Gimnazjum im. ks. kan. M. Maciejewskiego - Pniewy
III miejsce: Mateusz Duda - Gimnazjum im. ks. kan. M. Maciejewskiego - Pniewy

Klasyfikacja indywidualna szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce: Wiktor Kolwicz - IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej - Poznań
II miejsce: Natalia Strykowska - VI Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego - Poznań
III miejsce: Konrad Czub - VI Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego - Poznań

Gratulujemy serdecznie!!!

Szczegółowe wyniki dostępne są w zamieszczonych poniżej plikach: