Sprawozdanie ze spotkania szkolnych kół PTTK

Dnia 14 czerwca 2012 r. w auli Zespołu Szkół Ekonomiczno - Odzieżowych w Gnieźnie odbyło się VI spotkanie opiekunów Szkolnych Kół PTTK oraz młodych sympatyków turystyki z powiatu gnieźnieńskiego. Spotkanie odbywało się pod hasłem: „JAK DOBRZE NAM ZDOBYWAĆ GÓRY”.

Uczestniczyło w nim 60 młodych turystów. Organizatorem spotkania była Oddziałowa Komisja Turystyki Młodzieżowej PTTK przy Oddziale PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie oraz Szkolne Koło PTTK przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gnieźnie. Na spotkanie zostali zaproszeni: prezes Oddziału PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej oraz prezes i trener Klubu Sportów Górskich „DIRETA”.

Z regulaminem zdobywania Górskiej Odznaki Turystycznej zapoznał zgromadzonych Tadeusz Gajda prezes Oddziału PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie. Na wstępie przedstawił krótki rys historyczny odznak turystycznych. Zademonstrował młodzieży odznaki w różnym stopniu oraz książeczkę GOT i poinformował o sposobie jej wypełniania. Prelegent zachęcał młodych ludzi do wędrowania po górach a przy okazji do zdobywania odznak GOT.

Prezes i trener Klubu Sportów Górskich „DIRETA” Artur Majewski wygłosił prelekcję o Górach Armenii i Gruzji. Swoje wspomnienia z wyprawy przeplatał licznymi fotografiami. Dokładnie zrelacjonował swoje wejście na Aragac najwyższy szczyt Armenii. Ponad czterotysięcznik jest wygasłym wulkanem. Przedstawił ciekawą architekturę Zakaukazia. Opowiadał o tradycyjnej gościnności i uczynności Gruzinów. Zachęcał młodzież do udziału w górskich wyprawach.

Młodzież z wielkim zainteresowaniem wysłuchała zaproszonych gości. Dla zgromadzonych młodych ludzi spotkanie było wspaniałą lekcją geografii i turystyki oraz podpowiedzią na aktywne spędzanie wolnego czasu.
Kolejne spotkanie młodzieży z ciekawymi ludźmi organizatorki planują w miesiącu październiku 2012

Ewa Bosacka
wiceprzewodnicząca Oddziałowej Komisji Turystyki Młodzieżowej PTTK przy Oddziale PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie