Beata Chlebowska

XLIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy PTTK – Finał Powiatowy

Relacja

Organizatorem Turnieju z upoważnienia Rady Programowej do spraw Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK w Warszawie był Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie, Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gnieźnie i Klub Górski PTTK „Ornak” im. ks. T. Hanelta w Gnieźnie.

„Rowerem wzdłuż wschodniej granicy Polski”

Dziewiąte spotkanie przedstawicieli szkolnych kół PTTK, organizatorów i sympatyków turystyki odbyło się 11 grudnia 2013 roku w auli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gnieźnie. W spotkaniu uczestniczyło łącznie prawie stu uczniów z I LO i ZSEO. Spotkanie odbyło się pod hasłem: „Rowerem wzdłuż wschodniej granicy polski”.

„Rowerem po krainie wiecznej niedzieli”

28 listopada 2013 roku w auli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gnieźnie odbyło się już ósme spotkanie przedstawicieli szkolnych kół PTTK, organizatorów i sympatyków turystyki. W spotkaniu uczestniczyło łącznie 108 gnieźnieńskich uczniów z Gimnazjum Nr 2, ZSP nr 2 i ZESO. Spotkanie odbyło się pod hasłem: „Rowerem po krainie wiecznej niedzieli”.