XLIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy PTTK – Finał Powiatowy

piątek, 6.03.2015

Relacja

Organizatorem Turnieju z upoważnienia Rady Programowej do spraw Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK w Warszawie był Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie, Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gnieźnie i Klub Górski PTTK „Ornak” im. ks. T. Hanelta w Gnieźnie.

W skład Komitetu Organizacyjnego wchodziły następujące osoby: Wioletta Nowaczyk - komandor Turnieju, z-ca komandora ds. organizacyjnych - Beata Chlebowska; z-ca komandora ds. technicznych - Joanna Olszewska-Kowalska. Skład Sędziowski: Ewa Bosacka, Krystian Grajczak i Katarzyna Tubacka.

W Turnieju startowały 3-osobowe drużyny rywalizujące w trzech grupach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne - w sumie 9 drużyn.

W ramach Turnieju przeprowadzono następujące konkurencje:

 1. Test krajoznawczy,
 2. Test wiedzy turystycznej i topograficznej,
 3. Test ze znajomości przepisów ruchu drogowego,
 4. Test wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny i ogólnych zasad udzielania pierwszej pomocy.

W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła Szkoła Podstawowa z Żydowa, w kategorii szkół gimnazjalnych: Gimnazjum ze Zdziechowy, natomiast w kategorii szkół ponadgimnazjalnych: I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego z Gniezna.

Klasyfikacja indywidualna

Szkoły Podstawowe

 1. Kinga Jaskulska - Zespół Szkół Publicznych - Szkoła Podstawowa - Żydowo
 2. Gracjan Jaskulski - Zespół Szkół Publicznych - Szkoła Podstawowa - Żydowo
 3. Julia Tritt - Zespół Szkół Publicznych - Szkoła Podstawowa - Żydowo

Gimnazja

 1. Natalia Owczarzak - Zdziechowa
 2. Mikołaj Nowicki - Gimnazjum Stowarzyszenie Rodzice - Dzieciom - Gniezno
 3. Marta Helman - Zdziechowa

Szkoły Ponadgimnazjalne

 1. Maciej Kiałka - I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego - Gniezno
 2. Nikolas Mikołajewski - I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego - Gniezno
 3. Malwina Szymańska - ZSE-O im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia

Medale i nagrody wręczyli: Kierownik Szkolenia Praktycznego p. Magdalena Trzaskawka i Prezes Oddziału PTTK w Gnieźnie.

Tekst: Krystian Grajczak
Zdjęcia: Wioletta Nowaczyk