Joanna Olszewska-Kowalska

XLIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy PTTK – Finał Powiatowy

Relacja

Organizatorem Turnieju z upoważnienia Rady Programowej do spraw Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK w Warszawie był Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie, Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gnieźnie i Klub Górski PTTK „Ornak” im. ks. T. Hanelta w Gnieźnie.