Krystian Grajczak

XII Ogólnopolski Rajd Turystyczny „Śladami Historii”

Relacja z Rajdu

XII OGÓLNOPOLSKI RAJD TURYSTYCZNY „ŚLADAMI HISTORII”
13.05.2017 r.

Celem było: upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, zapoznanie uczestników z regionem, w którym kształtowały się początki państwa polskiego.

Tegoroczny rajd poświęcony był: 600-leciu prymasostwa w Polsce.

Organizatorami Rajdu był: PTTK Oddział Ziemi Gnieźnieńskiej, Koło Przewodników PTTK im. H. Kasprowicz i Klub Górski PTTK „Ornak” im. ks. T. Hanelta w Gnieźnie.

XVI Rajd Turystyczny „Jesień na Ziemi Gnieźnieńskiej” im. Starosty Jacka Marciniaka

Relacja

Współorganizatorem rajdu był Klub Górski PTTK „Ornak” im. ks. T. Hanelta. Celem było poznanie okolic Gniezna, upowszechnianie turystyki oraz krajoznawstwa, nawiązywanie więzi koleżeństwa i przyjaźni między turystami.

Uczestnicy rajdu wędrowali z Osiedla Pustachowa do Pawłowa. Trasa prowadziła poprzez lasy i urokliwe bezdroża, które były przystrojone jesiennymi barwami. Szczególne zainteresowanie wzbudzały rosnące w lesie okazałe muchomory i szukające na polach pożywienia stada saren. Trasę prowadzili: Ewa Bosacka, Krystian Grajczak i Magdalena Zbiranek.