Krystian Grajczak

XII Ogólnopolski Rajd Turystyczny „Śladami Historii”

Relacja z Rajdu

XII OGÓLNOPOLSKI RAJD TURYSTYCZNY „ŚLADAMI HISTORII”
13.05.2017 r.

Celem było: upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, zapoznanie uczestników z regionem, w którym kształtowały się początki państwa polskiego.

Tegoroczny rajd poświęcony był: 600-leciu prymasostwa w Polsce.

Organizatorami Rajdu był: PTTK Oddział Ziemi Gnieźnieńskiej, Koło Przewodników PTTK im. H. Kasprowicz i Klub Górski PTTK „Ornak” im. ks. T. Hanelta w Gnieźnie.