II Jesienna Wędrówka „Pamięci Kazimiery Helmin”

sobota, 20.10.2018

Relacja z Rajdu

Rajd poświęcony był pamięci Kazimiery Helmin Członka Honorowego PTTK. Celem rajdu było upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa oraz zapoznanie uczestników z walorami krajoznawczo-turystycznymi Powiatu Gnieźnieńskiego.

Współorganizatorami rajdu był: Klub Żeglarski PTTK „Korsarz” w Kłecku, Kłecki Klub Motorowodny PTTK „Turbina”, Klub Górski PTTK „Ornak” im. ks. Tadeusza Hanelta, Gnieźnieński Klub Turystyki Wodnej PTTK „Horyzont” i Klub Turystyki Rowerowej PTTK „Genesis”.

Uczestnicy rajdu wędrowali z Sokolnik czerwonym szlakiem poprzez lasy i urokliwe bezdroża przystrojone jesiennymi barwami. Trasa była urozmaicona pięknymi widokami na jeziora: Świniarskie i Kłeckie. Szczególne zainteresowanie wzbudziły: drewniany barokowy kościół i głaz Tarcza Olbrzyma w Sokolnikach o których opowiadał Tadeusz Gajda. Natomiast z postacią Kazimiery Helmin uczestników rajdu zapoznał Krystian Grajczak. Trasę prowadzili: Tadeusz Gajda i Krystian Grajczak.

W rajdzie uczestniczyła liczna grupa turystów kolarzy. Kolarze przejechali trasę z Gniezna przez Bojanice - Kłecko - Biskupice - Brzozogaj - Dębnica do Gniezna. Trasę prowadzili: Krzysztof  Kaźmierski i Paweł Kubasik.

W Rajdzie uczestniczyły 82 osoby. Organizacją mety rajdu zlokalizowanej na terenie Przystani Żeglarskiej Klubu Żeglarskiego PTTK „Korsarz” w Kłecku zajęli się: Paweł Czudowski, Andrzej Molenda i Paweł Wojtczak. Sekretariat rajdu prowadziła Maria Gajda.  Na uczestników czekała pyszna grochówka z chlebem.

Na mecie odbył się konkurs wiedzy: „Cztery Pory Roku”. I miejsce zajął Patryk Zieliński z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gnieźnie, II miejsce Adrian Staniszewski z Domu Dziecka w Gnieźnie, III miejsce Agata Draheim z SP w Żydowie. Nagrody wręczyli Paweł Czudowski – komandor GKTW PTTK „Horyzont” i Andrzej Molenda komandor KŻ PTTK „Korsarz”.

Weryfikacją książeczek OTP i KOT zajęli się: Ewa Bosacka i Tadeusz Gajda.

Tekst: K. Grajczak
Foto: Tadeusz Gajda

 

 

 

Celem rajdu jest upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa oraz zapoznanie uczestników z walorami krajoznawczo-turystycznymi Powiatu Gnieźnieńskiego.

Rajd poświęcony jest pamięci Kazimiery Helmin, Członka Honorowego PTTK

Organizatorami Rajdu są:

 

 • PTTK Oddział Ziemi Gnieźnieńskiej, 
 • Klub Żeglarski PTTK „Korsarz” w Kłecku,
 • Kłecki Klub Motorowodny PTTK „Turbina”,
 • Klub Górski PTTK „Ornak” im. ks. Tadeusza Hanelta,
 • Gnieźnieński Klub Turystyki Wodnej PTTK „Horyzont”,
 • Klub Turystyki Rowerowej PTTK „Genesis”.

Komitet Organizacyjny Rajdu

 • Komandor rajdu: Krystian Grajczak
 • Z-ca komandora Tadeusz Gajda
 • Sekretariat rajdu: Maria Gajda 
 • Kierownictwo mety: Andrzej Molenda, Paweł Czudowski, Paweł Wojtczak

Regulamin

 1. Trasy rajdowe:
  • Trasa rajdowa piesza:
   Sokolniki – Głaz Tarcza Olbrzyma – Borzątew – Karniszewo – Kłecko (9 km)
   Kierownik trasy: Ewa Bosacka, Tadeusz Gajda i Krystian Grajczak. 
   Wyjazd: plac przy sklepie „Piotr i Paweł” ul. Barciszewskiego - godz. 8.30
  • Trasa rajdowa rowerowa:
   Gniezno - Bojanice - Kłecko - Biskupice - Brzozogaj - Dębnica - Gniezno (37 km)
   Start : Gniezno Rynek - godz. 8.30
   Kierownik trasy: Krzysztof Kaźmierski i Paweł Kubasik
  • Dopuszcza się przebycie tras dowolnych, pod warunkiem zgłoszenia drużyny z opiekunem. Organizatorzy nie obsługują tych tras. 
 2. Warunki uczestnictwa: w rajdzie mogą brać udział drużyny 5–10 osobowe oraz turyści indywidualni. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział wraz z opiekunem – osobą dorosłą. Wymaga się przestrzegania „Karty Turysty”. Obowiązek i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestnikach. Za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w trakcie rajdu z winy uczestników odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą uczestnicy i instytucje zgłaszające.
 3. Wyposażenie: uczestników rajdu obowiązuje posiadanie stosownego do pory roku obuwia i ubioru. Drużyna powinna posiadać apteczkę.
 4. Opłata od osoby wynosi 8,00 zł, członkowie PTTK 7,00 zł. Opłata za przejazd do Sokolnik i powrót z Kłecka do Gniezna – wynosi 8,00 zł. Opłatę można wpłacać przelewem na konto BGŻ S.A. 69 2030 0045 1110 0000 0403 9980 z dopiskiem „opłata za rajd” lub na mecie rajdu. Termin zgłoszeń do dnia 17 października 2018 roku do godziny 16.00. Zgłoszenia należy wysłać na adres: biuro@gniezno.pttk.pl lub telefonicznie - 662 501 060.
 5. Uprawnienia uczestników: w ramach wpisowego uczestnicy otrzymują znaczek rajdowy, punkty do OTP i KOT, posiłek na mecie, pieczątkę okolicznościową, prawo do udziału w konkursie: „Cztery Pory Roku”.
 6. Meta rajdu zlokalizowana będzie na terenie Przystani Żeglarskiej Klubu Żeglarskiego PTTK „Korsarz” w Kłecku i czynna w godz. 11.00 - 13.00.
 7. Postanowienia końcowe: rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy