Magdalena Zbiranek

III Rajd Integracyjny WTZ Gniezno

 1. Cele III Rajdu Integracyjnego

  • Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa
  • Integracja osób sprawnych i niepełnosprawnych
  • Pokazanie turystycznych walorów Gniezna – zaznajomienie z ptactwem gniazdującym na terenie Gniezna i okolic
  • Upowszechnianie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu
  • Nawiązanie koleżeńskich więzi wśród uczestników rajdu
 2. Komitet Organizacyjny Rajdu

  Komandor Rajdu: Magdalena Zbiranek
  Kierownik mety: Kamilla Wesołowska-Czajka