III Rajd Integracyjny WTZ Gniezno

sobota, 15.06.2013
 1. Cele III Rajdu Integracyjnego

  • Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa
  • Integracja osób sprawnych i niepełnosprawnych
  • Pokazanie turystycznych walorów Gniezna – zaznajomienie z ptactwem gniazdującym na terenie Gniezna i okolic
  • Upowszechnianie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu
  • Nawiązanie koleżeńskich więzi wśród uczestników rajdu
 2. Komitet Organizacyjny Rajdu

  Komandor Rajdu: Magdalena Zbiranek
  Kierownik mety: Kamilla Wesołowska-Czajka
  Sekretariat: Magdalena Malinger
  Weryfikacja punktów: Tadeusz Gajda (PTTK)

 3. Termin Rajdu

  15 czerwca 2013 r.

 4. Trasy Rajdu

  1. I LO nr 16, ul. Kostrzewskiego – Jez. Jelonek - ul. Żabia - ul. Żuławy (Jez. Świętokrzyskie) - Jez. Łazienki - ul. Cicha - ul. Reymonta - ul. Kolejowa WTZ - meta rajdu (10 km)
   Start: godz. 8:30
   Kierownik trasy: Magdalena Zbiranek (Anna Krysińska)
  2. WTZ, ul. Kolejowa (obok VELUXU) - Osiniec - ul. Kawiary - ul. Słoneczna - WTZ - meta rajdu (3 km) - trasa dla osób mniej wytrzymałych.
   Start: godz. 9:00
   Kierownik trasy: Sebastian Łuczak (Jolanta Bosak)

  Dojazd na start we własnym zakresie. Meta rajdu zlokalizowana będzie w WTZ Gniezno w godz. 11:00 – 14:00
  Dopuszcza się przebycie tras dowolnych pod warunkiem zgłoszenia drużyny z pełnoletnim opiekunem. Organizatorzy nie obsługują tych tras.

 5. Tematyka Rajdu

  Rajd będzie integrował nas z przyrodą. Jego tematem jest ptactwo naszego regionu i jeziora Pojezierza Gnieźnieńskiego. Na trasie drużyny będą miały możliwość utworzenia gniazdka i odpowiedzenia na pytania małego testu konkursowego. Na mecie będziemy tworzyć figury ptaków. Zaznaczamy, że w konkursie będą brały udział tylko prace wykonane w trasie i na mecie rajdu.

 6. Warunki uczestnictwa w Rajdzie

  1. Udział biorą drużyny 5-10 osobowe
  2. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział tylko z dorosłym opiekunem
  3. Każda drużyna powinna posiadać apteczkę. Uczestników obowiązuje stosowny do pory roku i aury strój oraz wygodne obuwie.
  4. Wymagane przestrzeganie „Karty Turysty”. Obowiązek i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestnikach – za wszelkie szkody powstałe z winy uczestników rajdu odpowiadają oni sami i instytucje zgłaszające
  5. Organizatorzy nie biorą i nie ponoszą odpowiedzialności za grupy biorące udział w rajdzie, a nie zgłoszone
 7. Zgłoszenia grup

  1. Na adres WTZ Gniezno ul. Kolejowa 2, 62-200 Gniezno
  2. Fax na nr 61 428 66 80.

  Na karcie zgłoszeń należy wpisać nazwiska uczestników drużyny, kierownika i opiekunów. Wpisowe wynosi 7,00 zł i należy je wpłacać w WTZ Gniezno lub przelewem na konto BS Gniezno 90 9065 0006 0000 0019 8387 0005 z dopiskiem „opłata za rajd”.
  Termin zgłoszeń upływa 11 czerwca 2013 r.

 8. Uprawnienia uczestników

  • Znaczek rajdowy,
  • Stempel okolicznościowy i punkty OTP – książeczki PTTK,
  • Posiłek i napój, kawa, herbata,
  • Prawo do udziału w konkursach i atrakcjach.
 9. Postanowienia końcowe

  • Rajd odbędzie się bez względu na pogodę
  • Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatorów

Serdecznie zapraszamy
Uczestnicy i pracownicy WTZ Gniezno