100. Rocznica Niepodległości Polski, XVIII Rajd Niepodległości

niedziela, 11.11.2018

 

 1. 1. Cele rajdu:
  • uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości,
  • uczczenie miejsc Pamięci Narodowej znajdujących się w Gnieźnie, 
  • poznanie uroków i piękna naszej Małej Ojczyzny” – Gniezna, 
  • upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, 
  • umocnienie więzów koleżeńskich między turystami.
 2. Komitet Organizacyjny Rajdu:
  • Komandor rajdu: Paweł Trygalski
  • Sekretariat rajdu: Małgorzata Kubiś - Drewek, Katarzyna Drygała
  • Kierownictwo mety: Edward Polański
  • Punkt weryfikacyjny: Krystian Grajczak 
 3. Organizatorzy rajdu: 
  • Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie, 
  • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Gnieźnie
  • Klub Górski PTTK Ornak” im. ks. T. Hanelta, 
  • Agencja Turystyczna Edwardo” Gniezno.
 4. Trasa rajdowa:
  Rynek – cmentarz Św. Piotra – Żabia – Świętokrzyska – cmentarz Św. Krzyża – Rondo PCK – Żwirki i Wigury – Szkoła Podstawowa nr 6 
  Start: Rynek godz. 9:00
  Kierownik trasy: Paweł Trygalski, Ewa Bosacka.
 5. Warunki uczestnictwa
  W Rajdzie mogą brać udział drużyny 5-10 osobowe oraz turyści indywidualni. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział wraz z opiekunem - osobą dorosłą. Wymaga się przestrzegania Karty Turysty”. Obowiązek i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestnikach, za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w trakcie rajdu z winy uczestników odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą uczestnicy i instytucje zgłaszające.
 6. Wyposażenie - uczestników rajdu obowiązuje posiadanie stosownego do pory roku obuwia i ubioru. Drużyna powinna posiadać apteczkę.
 7. Zadania i konkurs – na mecie Rajdu na uczestników czekają zadania: quiz wiedzowy dotyczący wydarzeń odzyskania niepodległości i miejsc na trasie związanych z walką o niepodległość oraz konkurs na najbardziej biało-czerwoną, wędrującą drużynę (flagi, czapki, chorągiewki, rozety itp.). W trakcie rajdu postój na cmentarzu Św. Piotra i zapalenie zniczy w kwaterze żołnierzy poległych w powstaniu wielkopolskim
 8. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: biuro@gniezno.pttk.pl z podaniem nazwisk uczestników oraz nazwiska kierownika drużyny. Opłata za rajd wynosi 7 zł, członkowie PTTK 6 zł od osoby. Można ją wpłacać 7 listopada br. w biurze PTTK lub przelewem na konto BGŻ S.A. 69 2030 0045 1110 0000 0403 9980 z dopiskiem opłata za rajd” ewentualnie na mecie rajdu. Kontakt tel. 691 251 891.
  Termin zgłoszeń do dnia 8 listopada 2018 roku godz. 18:00 
 9. Uprawnienia uczestników – uczestnicy otrzymują znaczek rajdowy, posiłek na mecie rajdu (sandwich), punkty do OTP i możliwość udziału w konkursach z nagrodami.
 10. Meta Rajdu - będzie zlokalizowana na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Gnieźnie przy ul. Żwirki i Wigury 22 i będzie czynna w godzinach 11.00 – 12.30
 11. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

Serdecznie zapraszamy
Do zobaczenia na mecie
Organizatorzy