100. Rocznica Niepodległości Polski, XVIII Rajd Niepodległości

niedziela, 11.11.2018

Relacja z Rajdu

W tym roku obchodzimy 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Jak co roku już od 18 lat gnieźnieński oddział PTTK zaprosił mieszkańców na aktywne obchody tej rocznicy.

Na zaproszenie odpowiedziało blisko 150 turystów. Tym razem trasa ich wędrówki rozpoczęła się na Rynku i wiodła przez cmentarze Św. Piotra oraz Św. Krzyża ul. Żwirki i Wigury do Szkoły Podstawowej nr 6, gdzie usytuowana była meta rajdu. W trakcie rajdu uczestnicy dowiedzieli się od prowadzącego p. Pawła Trygalskiego o walce niepodległość takich osób jak gen. Józef Haller, Jan Bernard Lange, ks. Mateusz Zabłocki, Antoni Karpiński, Paweł Cyms, Bolesław Kasprowicz czy Marian Wachtel. W drugiej części rajdu zobaczyli mural powstańczy oraz miejsce związane z powstaniem kościuszkowskim. Na samej mecie czekały konkurs o walce o niepodległość, smaczny rogalik i soczek. Po rajdzie uczestnicy w dobrych humorach przystąpili do dalszego świętowania odzyskania niepodległości.

W konkursie wiedzy o walce niepodległość zwyciężyły drużyny z następujących szkół:

 1. miejsce: I LO
 2. miejsce:  SP nr 9 i SP nr 6

Konkurs na najbardziej biało – czerwoną drużynę zwyciężyli uczniowie z Domu Dziecka.

Komandor Rajdu: Paweł Trygalski

Regulamin Rajdu

 1. 1. Cele rajdu:
  • uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości,
  • uczczenie miejsc Pamięci Narodowej znajdujących się w Gnieźnie, 
  • poznanie uroków i piękna naszej Małej Ojczyzny” – Gniezna, 
  • upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, 
  • umocnienie więzów koleżeńskich między turystami.
 2. Komitet Organizacyjny Rajdu:
  • Komandor rajdu: Paweł Trygalski
  • Sekretariat rajdu: Małgorzata Kubiś - Drewek, Katarzyna Drygała
  • Kierownictwo mety: Edward Polański
  • Punkt weryfikacyjny: Krystian Grajczak 
 3. Organizatorzy rajdu: 
  • Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie, 
  • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Gnieźnie
  • Klub Górski PTTK Ornak” im. ks. T. Hanelta, 
  • Agencja Turystyczna Edwardo” Gniezno.
 4. Trasa rajdowa:
  Rynek – cmentarz Św. Piotra – Żabia – Świętokrzyska – cmentarz Św. Krzyża – Rondo PCK – Żwirki i Wigury – Szkoła Podstawowa nr 6 
  Start: Rynek godz. 9:00
  Kierownik trasy: Paweł Trygalski, Ewa Bosacka.
 5. Warunki uczestnictwa
  W Rajdzie mogą brać udział drużyny 5-10 osobowe oraz turyści indywidualni. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział wraz z opiekunem - osobą dorosłą. Wymaga się przestrzegania Karty Turysty”. Obowiązek i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestnikach, za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w trakcie rajdu z winy uczestników odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą uczestnicy i instytucje zgłaszające.
 6. Wyposażenie - uczestników rajdu obowiązuje posiadanie stosownego do pory roku obuwia i ubioru. Drużyna powinna posiadać apteczkę.
 7. Zadania i konkurs – na mecie Rajdu na uczestników czekają zadania: quiz wiedzowy dotyczący wydarzeń odzyskania niepodległości i miejsc na trasie związanych z walką o niepodległość oraz konkurs na najbardziej biało-czerwoną, wędrującą drużynę (flagi, czapki, chorągiewki, rozety itp.). W trakcie rajdu postój na cmentarzu Św. Piotra i zapalenie zniczy w kwaterze żołnierzy poległych w powstaniu wielkopolskim
 8. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: biuro@gniezno.pttk.pl z podaniem nazwisk uczestników oraz nazwiska kierownika drużyny. Opłata za rajd wynosi 7 zł, członkowie PTTK 6 zł od osoby. Można ją wpłacać 7 listopada br. w biurze PTTK lub przelewem na konto BGŻ S.A. 69 2030 0045 1110 0000 0403 9980 z dopiskiem opłata za rajd” ewentualnie na mecie rajdu. Kontakt tel. 691 251 891.
  Termin zgłoszeń do dnia 8 listopada 2018 roku godz. 18:00 
 9. Uprawnienia uczestników – uczestnicy otrzymują znaczek rajdowy, posiłek na mecie rajdu (sandwich), punkty do OTP i możliwość udziału w konkursach z nagrodami.
 10. Meta Rajdu - będzie zlokalizowana na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Gnieźnie przy ul. Żwirki i Wigury 22 i będzie czynna w godzinach 11.00 – 12.30
 11. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

Serdecznie zapraszamy
Do zobaczenia na mecie
Organizatorzy