100. Rocznica, XVII Rajd Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

sobota, 15.12.2018

Relacja z Rajdu

Dnia 15 grudnia 2018 roku odbył się ostatni w tym roku a zarazem szczególny, bo przypadający w 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego rajd pieszy. Organizatorem rajdu był Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej i Klub Górski PTTK „Ornak” im. ks. T. Hanelta w Gnieźnie. Patronat nad rajdem objął Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego i Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo Tadeusz Szymanek.

Trasa piesza o długości 7 km wiodła z placu przy kościele p.w. Matki Bożej Miłosierdzia przy ulicy Pustachowskiej przez ulicę Południową i dalej drogami polnymi w kierunku Mnichowa i Pawłowa. Pogoda sprzyjała wędrowaniu. Było bezwietrznie i bezdeszczowo. Podczas marszu turyści mieli okazję naocznie ujrzeć szkody, jakie spowodowała ubiegłoroczna sierpniowa nawałnica i to zarówno w okolicznych lasach jak również na najwyższym wzniesieniu Gniezna - Kokoszki. Widoki przykre i przygnębiające. Niektóre wiatrołomy zostały już usunięte przez służby leśne.

Meta rajdu nieprzypadkowo znajdowała się w Pawłowie. W 1894 roku we wsi Pawłowo urodził się uczestnik i jeden z dowódców powstania wielkopolskiego Paweł Cyms. Na skwerze im. kapitana Pawła Cymsa, historyk Sławomir Zakrzewski przybliżył uczestnikom rajdu sylwetkę tego bohatera. Minutą ciszy uczciliśmy Pawła Cymsa i wszystkich uczestników powstania a następnie zapaliliśmy znicz przy tablicy upamiętniającej kpt. Cymsa.

Uczestnicy rajdu odwiedzili miejscową drewnianą XVIII wieczną świątynię p.w. św. Marcina z Tours w Panonii. Z historią i zabytkami kościoła zapoznał nas proboszcz tutejszej parafii ks. Mariusz Wieczorkiewicz. Następnie w świątyni pojawił się rzymski legionista, w którego postać wcielił się nasz przewodnik pan Sławomir. Swoim wyglądem wzbudził wielki podziw i zainteresowanie wśród słuchaczy. W ciekawy sposób przybliżył nam postać św. Marcina, który początkowo był legionistą a następnie przez 25 lat sprawował godność biskupią.

Po tak wspaniałej uczcie duchowej nadszedł czas na konsumpcję pysznej fasolki po bretońsku, którą przygotował kolega Tomek Ryszczuk (sołtys wsi Gębarzewo) a ufundował pan Burmistrz Tadeusz Szymanek.

Na metę rajdu, która miała miejsce na sali wiejskiej w Pawłowie dotarła również grupa z Pobiedziskiego Klubu Rowerowego w Pobiedziskach (trzy osoby na rowerach a pozostali przyjechali samochodem).

Na zakończenie rajdu odbył się tradycyjnie konkurs o tematyce powstańczej. Nagrody dla zwycięzców ufundowali: Samorząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie i Urząd Miasta w Gnieźnie. Nagrody wręczył Burmistrz pan Tadeusz Szymanek i prezes PTTK Krystian Grajczak.

 1. miejsce: Igor Plewa – Katolicka Szkoła Podstawowa „Rodzice – Dzieciom” z oddz. gimn. w Gnieźnie 
 2. miejsce: Mateusz Stelmaszyk – Katolicka Szkoła Podstawowa „Rodzice – Dzieciom” z oddz. gimn. w Gnieźnie.
 3. miejsce: Marta Stachowiak – Szkoła Podstawowa nr 9 w Gnieźnie.
 4. miejsce: Mikołaj Królicki  – Katolicka Szkoła Podstawowa „Rodzice – Dzieciom” z oddz. gimn. w Gnieźnie 
 5. miejsce : Mikołaj Łaniecki - Szkoła Podstawowa nr 9 w Gnieźnie.
 6. miejsce: Bartek Grajkowski – SOSW w Gnieźnie.

Grupy zorganizowane otrzymały dyplomy uczestnictwa.
Komandor rajdu podziękowała wszystkim osobom za pomoc i wsparcie a uczestnikom za udział w imprezie i zaprosiła na kolejne wydarzenie turystyczne, które będzie miało miejsce 28 lutego 2019 roku.

Komandor rajdu: Ewa Bosacka
Zdjęcia: Szymon Robaszkiewicz, Elżbieta Kistowska

Regulamin Rajdu

Czy umrzeć nam przyjdzie wśród boju,
Czy w murach Szpandawy nam gnić,
Z trudu naszego i znoju
Polska powstanie by żyć!

Maryński

 1. Cele rajdu:
  • uczczenie 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego,
  • upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
  • propagowanie zdrowego stylu życia,
  • rozbudzanie zainteresowań naszą Małą Ojczyzną.
 2. Komitet Organizacyjny Rajdu:
  • Komandor rajdu: Ewa Bosacka
  • Sekretariat: Katarzyna Drygała
  • Kierownictwo mety: Sławomir Zakrzewski, Edward Polański
  • Kwatermistrz: Tomasz Ryszczuk
  • Punkt weryfikacyjny: Krystian Grajczak
 3. Organizator rajdu:
  • Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie,
  • Klub Górski PTTK „Ornak” im. ks. T. Hanelta w Gnieźnie,
 4. Instytucje wspierające:
  • Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
  • Starostwo Powiatowe w Gnieźnie,
  • Urząd Miasta Gniezna,
  • Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo,
  • Sołectwo Gębarzewo,
  • Sołectwo Pawłowo,
  • Firma ALMAR Marcin Mikuła
 5. Trasa rajdowa:
  • a) Gniezno, ul. Pustachowska – Kokoszki - Pawłowo (zapalenie zniczy przy tablicy poświęconej Pawłowi Cymsowi, zwiedzanie kościoła p.w.św. Marcina) 7 km
   Start: końcowy przystanek linii nr 17 – ul. Pustachowska, godz. 8.50
   Kierownik trasy: Jerzy Wojciak, Krystian Grajczak, Radosław Matysek
  • b) Dopuszcza się przebycie tras dowolnych. Organizatorzy nie obsługują tych tras.
 6. Warunki uczestnictwa: w rajdzie mogą brać udział drużyny 5-10 osobowe oraz turyści indywidualni. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział wraz z opiekunem – osobą dorosłą. Wymaga się przestrzegania „Karty Turysty”. Obowiązek i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestnikach. Za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w trakcie rajdu z winy uczestników odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą uczestnicy i instytucje zgłaszające.
 7. Wyposażenie: uczestników rajdu obowiązuje posiadanie stosownego do pory roku obuwia i ubioru. Drużyna powinna posiadać apteczkę.
 8. Zgłoszenia należy wysłać na adres: biuro@gniezno.pttk.pl na kartach zgłoszeń z podaniem nazwisk oraz nazwisko kierownika drużyny. Opłata od osoby wynosi 4 zł. Dla członków PTTK 3 zł. Koszt przejazdu autokarem - 6 zł od osoby. Opłatę można wpłacać dnia 12 grudnia w Biurze PTTK ul. Kościuszki 7 w godz. 16.00 – 17.30 lub przelewem na konto BGŻ S.A. 69 2030 0045 1110 0000 0403 9980 z dopiskiem „opłata za rajd” lub na mecie rajdu. Termin zgłoszeń do dnia 12 grudnia 2018 r. do godziny 18.00. Ilość miejsc ograniczona. Telefon kontaktowy 694 532 157.
 9. Uprawnienia uczestników - uczestnicy otrzymują:
  • posiłek turystyczny,
  • znaczek rajdowy,
  • punkty do OTP,
  • pieczątkę okolicznościową,
  • prawo do udziału w konkursie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim.
 10. Meta rajdu będzie zlokalizowana w Sali Wiejskiej w Pawłowie i czynna w godz. 12.00-13.30
 11. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

Serdecznie Zapraszamy
Organizatorzy

Klauzula informacyjna XVII Rajdu Powstania Wielkopolskiego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO, informujemy iż:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników podanych w karcie zgłoszenia jest Oddział PTTK w Gnieźnie zwany dalej "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 62-200 Gniezno, ul. Kościuszki 7 lub biuro@gniezno.pttk.pl
 2. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest podpisanie karty zgłoszenia XVII Rajdu Powstania Wielkopolskiego.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją XVII Rajdu Powstania Wielkopolskiego oraz do podjęcia niezbędnych działań przed realizacją rajdu oraz po, w tym:  udostępnienie zdjęć na stronie internetowej oraz facebooku Oddziału, a także na łamach prasy lokalnej oraz w wydawnictwach Zarządu Głównego PTTK w Warszawie.
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że podjęcie działań przed realizacją rajdu nie będzie możliwe.
 5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia rajdu.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.