65. Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK

czwartek, 8.09.2022 do niedziela, 11.09.2022

Zlot trwa

Zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć z trwającego właśnie Zlotu

Informacje

Informacji na temat Zlotu udzielają:

 • Ewa Bosacka               694 532 157
 • Krystian Grajczak        662 501 060    

www.gniezno.pttk.pl; mail: biuro@gniezno.pttk.pl

Egzaminy PTP PTTK

Podczas Zlotu odbędą się egzaminy na uzyskanie uprawnień Przodownika Turystyki Pieszej PTTK oraz ich rozszerzenia. Osoby zainteresowane egzaminem na:

 • uzyskanie uprawnień PTP PTTK III stopnia zobowiązani są do przedstawienia Komisji Egzaminacyjnej następujących dokumentów:
  • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ogólnego,
  • książeczki OTP z weryfikacją odznaki małej w stopniu srebrnym,
  • legitymacji PTTK z aktualnie opłaconą składką członkowską,
  • zdjęcie do legitymacji przodownika.
 • rozszerzenie uprawnień  zobowiązani są do przedstawienia:
  • książeczki OTP z weryfikacją odznaki małej w stopniu złotym lub legitymacji dużej OTP,
  • legitymacji PTTK z aktualnie opłaconą składką członkowską,
  • legitymacji Przodownika TP PTTK.

Wniosek podpisany przez macierzystą OKTP PTTK należy wysłać na adres: Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa, na miesiąc przed terminem egzaminu.

Program

07.09 środa

 • przyjmowanie uczestników Zlotu /rejestracja i wydawanie świadczeń/ - Dom Studencki IKE UAM w Gnieźnie ul. Kostrzewskiego 5-7 - godz. 17.00-22.00.

08.09 czwartek

 • przyjmowanie uczestników Zlotu /rejestracja i wydawanie świadczeń/ - Dom Studencki IKE UAM w Gnieźnie ul. Kostrzewskiego 5-7 - godz. 7.00-22.00.
 • wycieczka przedzlotowa wyjazd godz. 9.00

* Trasa Gniezno – Pobiedziska – Poznań. Zwiedzanie Poznania /Ostrów Tumski, Stary Rynek, Wzgórze Św. Wojciecha, Wzgórze Przemysła, Plac Wolności, Malta/. Obiad - restauracja Podkoziołek. Jest możliwość odebrania uczestników wycieczki z Dworca Letniego
w Poznaniu – godz. 10.00. /po wcześniejszym powiadomieniu organizatorów/. Wycieczka odbędzie się przy minimalnej liczbie 40 osób.  

 • kolacja (wg zamówień) godz. 19.00
 • posiedzenie Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK
 • nocleg (wg zamówień)

09.09 piątek

 • przyjmowanie uczestników Zlotu /rejestracja i wydawanie świadczeń/ Dom Studencki IKE UAM w Gnieźnie ul. Kostrzewskiego 5-7 - godz. 7.00-17.00.
 • śniadanie (wg zamówień) godz. 7.30 – 8.30
 • zwiedzanie Gniezna – Trakt Królewski (Wzgórze Lecha, Wzgórze Krzyżackie, Wzgórze Panieńskie, Wzgórze Zbarskie, Babia Góra, Wzgórze Farne) - zwiedzanie rozpoczyna się od godz. 9.00
 • obiad
 • uroczyste otwarcie Zlotu godz. 13.00 w Centrum Kultury eSTeDe - ul. Roosevelta 42

Prelekcja:

* Krajobraz naturalny i przetworzony - Paweł Anders

 • obrady w czterech zespołach tematycznych godz. 17.00
 • kolacja godz. 18.30
 • spacer dookoła gnieźnieńskich jezior godz. 19.30
 • egzamin przodownicki godz. 20.00
 • nocleg

10.09 sobota

 • śniadanie godz. 7.00 - 7.45
 • wycieczka zlotowa: Gniezno – Zdziechowa /kościół wotum za zwycięstwo Powstania Wielkopolskiego/ – Sokolniki /drewniany kościół pw. św. Stanisława, głaz Tarcza Olbrzyma/ – Kłecko – Dębnica /drewniany kościół św. Mikołaja i św. Jadwigi/ – Waliszewo /drewniany kościół pw. św. Katarzyny/ – Łubowo /drewniany kościół pw. św. Mikołaja/ – Pawłowo /drewniany kościół pw. św. Marcina/ –  przejście piesze na trasie: Pawłowo – rez. Bielawy
  – Czerniejewo – 8 km. Czerniejewo – /zespół pałacowy Skórzewskich – zewnątrz, Szlak misiów/ – Gębarzewo.

Wyjazd godz. 8.00                  

 • kolacja i biesiada turystyczna godz. 18.00
 • nocleg

11.09 niedziela

 • śniadanie godz. 8.00 - 8.45
 • msza św. Katedra Gnieźnieńska godz. 9.00
 • zakończenie Zlotu Muzeum Początków Państwa Polskiego godz. 10.15

Regulamin

65. Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK  Gniezno 8-11 września 2022 r.

1. Cele Zlotu

 • promocja turystyczno-krajoznawczych walorów Wielkopolski, Ziemi Gnieźnieńskiej, Szlaku Piastowskiego,
 • propagowanie turystyki kwalifikowanej jako formy czynnego wypoczynku,
 • zdobywanie odznak turystycznych i krajoznawczych, w tym odznak regionalnych: (Krajoznawcza Odznaka PTTK ,,Poznaj Szlak Piastowski”, Krajoznawcza Odznaka PTTK „Śladami Świętego Wojciecha”),
 • zdobywanie lub rozszerzenie uprawnień Przodowników Turystyki Pieszej PTTK,
 • wymiana doświadczeń i integracja środowiska turystów pieszych,
 • upowszechnianie turystyki pieszej i krajoznawstwa.

2. Organizatorzy

 • PTTK Oddział Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie na zlecenie Komisji Turystyki Pieszej
  ZG PTTK w Warszawie, 
 • Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej,
 • Klub Górski PTTK „Ornak” im. ks. Tadeusza Hanelta w Gnieźnie.

3. Partnerzy Zlotu:

 • Urząd Miejski w Gnieźnie,
 • Starostwo Powiatowe w Gnieźnie,
 • Miasto i Gmina Czerniejewo,
 • Miasto i Gmina Kłecko,
 • Sołectwo Gębarzewo,
 •  Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie,
 • Wielkopolska Organizacja Turystyczna w Poznaniu,
 • Zarząd Główny PTTK w Warszawie,
 • Wielkopolska Korporacja Oddziałów PTTK w Poznaniu,
 • Wielkopolska Komisja Turystyki Pieszej PTTK,
 • Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
 • Centrum Kultury Scena To Dziwna w Gnieźnie

4. Komitet Organizacyjny

 • Komandor Zlotu: Krystian Grajczak       
 • Z-ca Komandora ds. organizacyjnych: Ewa Bosacka
 • Z-ca Komandora ds. programowych: Krystyna Sarnowska                           
 • Sekretariat: Katarzyna Tubacka     
 • Kwatermistrz: Robert Kiełbowicz, Tomasz Ryszczuk       
 • Administrator strony www:  Bartłomiej Swojak

5. Patronat medialny

Przemiany na Szlaku Piastowskim, Radio Gniezno

6. 65. Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK jest imprezą non-profit, nie ma charakteru komercyjnego, jest organizowany na zasadach samorealizacji zgodnie ze Statutem PTTK.

7. Warunki uczestnictwa

 • w Zlocie mogą uczestniczyć Przodownicy Turystyki Pieszej PTTK, członkowie PTTK oraz nie zrzeszeni w PTTK w miarę posiadanych przez organizatorów wolnych miejsc,
 • termin nadsyłania wypełnionych Kart Zgłoszeń (do pobrania na stronie www.gniezno.pttk.pl) wraz z potwierdzeniem wpłaty mija 15 sierpnia 2022 r.,
 • zgłoszenia należy przesyłać na adres: PTTK Oddział Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie,
  ul. Roosevelta 42, 62-200 Gniezno lub przez wypełnienie elektronicznego formularza znaj­dującego się na stronie: www.gniezno.pttk.pl i przesłanie na adres: biuro@gniezno.pttk.pl,
 • ilość miejsc ograniczona, o zakwalifikowaniu na Zlot decyduje kolejność zgłoszeń (decyduje data stempla pocztowego lub godzina wpłynięcia zgłoszenia w formie elektronicznej),
 • każdy z uczestników otrzyma powiadomienie o przyjęciu na Zlot (forma elektroniczna lub telefon),
 • lista uczestników Zlotu (imię i nazwisko, reprezentowany Oddział) będzie opublikowana na stronie Oddziału w kolejności zgłoszeń,
 • ilość miejsc na wycieczkę przedzlotową 8 września jest ograniczona o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń,

8. Miejsce Zlotu: Gniezno.

Noclegi: Dom Studencki IKE UAM w Gnieźnie ul. Kostrzewskiego 5-7

9. Wpłata na rzecz organizacji Zlotu:

 • Honorowy Przodownik TP PTTK: 505,00 zł
 • Przodownik TP PTTK: 525,00 zł
 • Młodzieżowy Przodownik TP PTTK: 525,00 zł
 • Członek PTTK: 545,00 zł
 • Osoba niezrzeszona:  565,00 zł

10. Świadczenia w ramach wpłaty za Zlot:

 • noclegi z 09/10.09.2022 r. i 10/11.09.2022 r.
 • wyżywienie od obiadu 09.09.2022 r. (piątek) do śniadania 11.09.2022 r. (niedziela)
 • zwiedzanie Traktu Królewskiego z przewodnikami (w trakcie zwiedzania obiad) w dniu 09.09.2022 r.
 • wstępy do obiektów
 • udział w wycieczce krajoznawczej (w trakcie wycieczki obiad) w dniu 10.09.2022 r.
 • udział w obradach jednego z zespołów tematycznych:
  • Nr 1 Tematyka historyczna w turystyce pieszej
  • Nr 2 Zespół ds. szlaków i znakarzy
  • Nr 3 Zespół ds. szkoleń i przodowników TP
  • Nr 4 Zespół ds. imprez centralnych
 • udział w biesiadzie turystycznej
 • koszulka zlotowa
 • znaczek zlotowy
 • materiały krajoznawcze.

11. Opłaty dodatkowe

 • nocleg 07/08.09.2022 r.: 70,00 zł /prowiant we własnym zakresie/
 • nocleg 08/09.09.2022 r.: 70,00 zł
 • kolacja 08.09.2022 r. (czwartek): 25,00 zł
 • śniadanie 09.09.2022 r. (piątek):  25,00 zł
 • wycieczka przedzlotowa (obiad): 120,00 zł

Opłaty za Zlot i opłaty dodatkowe należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 sierpnia 2022 r. na konto Oddziału PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie: BGŻ S.A. nr 69 2030 0045 1110 0000 0403 9980 z dopiskiem: 65 Zlot PTP PTTK.

Rezygnacja ze Zlotu:

 • w przypadku rezygnacji po 1.09.2014 r. organizatorzy zwracają 50% wpłaty (uczestnik drogą pocztową otrzyma wyłącznie materiały krajoznawcze i znaczek zlotowy),
 • w przypadku nie zgłoszenia się na Zlot, wpłaty nie będą zwracane (uczestnik drogą pocztową otrzyma wyłącznie materiały krajoznawcze i znaczek zlotowy).

12. Obowiązki uczestników

 • przestrzeganie Karty Turysty i Regulaminu Zlotu,
 • przestrzeganie postanowień Komitetu Organizacyjnego Zlotu i harmonogramu dnia,
 • przestrzeganie Regulaminu miejsca zakwaterowania,
 • posiadanie ze sobą ważnej legitymacji PTP PTTK i PTTK oraz dokumentu tożsamości.

13. Postanowienia końcowe

 • Zlot i wycieczki krajoznawcze odbędą się bez względu na pogodę,
 • uczestnicy Zlotu posiadający opłaconą składkę członkowską za 2022 r. są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, pozostali ubezpieczają się we własnym zakresie,
 • za szkody spowodowane z winy uczestnika, wszelką odpowiedzialność prawną i materialną ponosi sprawca szkody,
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do pobrania od uczestników Zlotu dodatkowej opłaty, w przypadku małej ilości zgłoszeń,
 • ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom Zlotu.

14. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PTTK Oddział Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie, ul. Roosevelta 42, kod pocztowy 62-200, adres e-mail: biuro@gniezno.pttk.pl, telefon: 662 501 060 reprezentowany przez Prezesa Zarządu Oddziału.

W świetle obowiązujących przepisów Administrator nie jest zobowiązany wyznaczać Inspektora Ochrony Danych, w szczególności z uwagi na to, że charakter, zakres i cele działalności PTTK Oddziału Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie na małą skalę nie wymagają regularnego i systematycz­nego monitorowania osób, których dane dotyczą.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku
z udzie­loną zgodą, a także na podstawie art.6 ust. 1 lit. f) RODO, w oparciu o niezbędność przetwarza­nia do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Admi­nistratora lub przez stronę trzecią. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia rozliczenia 65 Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej PTTK.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, a w szcze­gólnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Zapraszamy do udziału w zlocie
Organizatorzy

Pliki:
ZałącznikWielkość
PDF icon 65zlotkartazgl.pdf133.02 KB
Plik 65zlotkartazgl.docx17.16 KB