66. Wielkopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK

sobota, 16.11.2019 do niedziela, 17.11.2019

Relacja ze Zlotu

W dniach 16 i 17 listopada 2019 roku w Pile odbył się 66 Wielkopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej. W zlocie uczestniczyło czworo członków naszego Oddziału posiadających uprawnienia przodownickie. Mieszkaliśmy w Hotelu „Gromada”, położonym w centrum miasta nad rzeką Gwdą. W sobotę odbyliśmy wycieczkę autokarową . W Śmiłowie, na terenie posiadłości Henryka Stokłosy, w Pawilonie Myśliwskim, obejrzeliśmy trofea myśliwskie pochodzące m.in. z Afryki. Największe wrażenie wywarła na nas Wielka Piątka Afrykańska - słoń, lew, nosorożec, bawół i lampart. Mieliśmy okazję zapoznać się z licznymi osobistymi pamiątkami należącymi do właściciela Pawilonu. W oddalonym o 40 km od Piły Osieku nad Notecią odwiedziliśmy Skansen Kultury Ludowej, a w nim zwiedziliśmy dawną szkołę, chałupę oraz wiatrak. Następnie pojechaliśmy do Skrzatusza do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej z barokowym kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Kościół zbudowany w latach 1687 – 1694 jako wotum za odsiecz wiedeńską. Świątynia jest obecnie nazywana Częstochową Północy. Modlili się w niej m.in. król Jan III Sobieski, kardynał Karol Wojtyła przed wyborem na papieża i kardynał Józef Glemp. Wieczorem wysłuchaliśmy ciekawej prelekcji o historii Piły, którą wygłosił dyrektor muzeum Stanisława Staszica. Następnie odbyły się obrady a po nich spacer z przewodnikiem „Piła nocą”.
W niedzielę odbyła się piesza wycieczka po Pile. Odwiedziliśmy Muzeum Okręgowe, Muzeum St. Staszica oraz Centrum Zastosowań Światła, w którym mogliśmy się przekonać jak działa światło i co można dzięki niemu osiągnąć.

W następnym roku 67. Zlot Przodowników Turystyki Pieszej odbędzie się na Ziemi Śremskiej.
 

Regulamin

 1. Organizator:
  • Organizatorem 66 Wielkopolskiego Zlotu Przodowników Turustyki Pieszej jest Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej PTTK w Pile.
 2. Honorowy patronat:
  • Starosta Powiatu Pilskiego – Eligiusz Komarowski.
 3. Instytucje wspierające i współorganizujące:
  • Starostwo Powiatowe w Pile.
  • Wielkopolska Korporacja Oddziałów PTTK – Komisja Turystyki Pieszej.
  • Urząd Miasta w Pile.
  • Nadleśnictwo Zdrojowa Góra w Pile.
 4. Cele Zlotu:
  • Promocja turystyczna Powiatu Pilskiego i miasta Piły.
  • Podsumowanie pracy Wielkopolskiej Komisji Turystyki Pieszej.
  • Wymiana doświadczeń i integracja środowiska turystycznego.
  • Wspomnienia o sławnym pilaninie Stanisławie Staszicu.
 5. Termin i miejsce Zlotu:
  Zlot odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2019 r. w Pile.
  Zakwaterowanie Hotel "Gromada", Piła , Al. Piastów 15.
 6. Kierownictwo Zlotu:
  • Komandor Zlotu – Jacek Markiewicz.
  • Zespół organizacyjny: Elżbieta Horst, Edmund Maciaszek, Jan Balcerzak, Wojciech Kicman, Eugeniusz Piotrowski.
  • Sekretariat – Biuro Oddziału PTTK w Pile.
 7. Warunki uczestnictwa:
  W Zlocie mogą uczestniczyć Przodownicy Turystyki Pieszej PTTK oraz inni członkowie PTTK w miarę posiadanych przez organizatorów wolnych miejsc.
  Przesłanie zgłoszenia na adres Oddziału PTTK ul. Śródmiejska 12/1 64-920 Piła lub pocztą elektroniczną poczta@pila.pttk.pl. Termin nadsyłania wypełnionych kart zgłoszeń wraz z potwierdzeniem wpłaty (ksero lub skan) mija 31.10.2019 r.
  Ilość miejsc jest ograniczona (50 osób). O zakwalifikowaniu na Zlot decyduje kolejność zgłoszeń.
  Po przesłaniu zgłoszenia i dokonaniu wpłaty każdy uczestnik otrzyma informacje o przyjęciu (lub nie) na podany nr telefonu lub na adres pocztą e-mail do dnia 06.11.2019.
  Uwaga dla zmotoryzowanych: parking strzeżony przy hotelu "Gromada" płatny 15 zł./doba, natomiast w pobliżu hotelu (ok. 50 m) znajdują się parkingi bezpłatne.
  ​Wpłata uczestnika dla organizatora na cel samorealizacji imprezy wynosi:
  Honorowy Przodownik TP PTTK – 130 zł.
  Przodownicy TP PTTK: – 140 zł.
  Pozostali członkowie PTTK – 150 zł.
  Opłatę za Zlot należy wpłacić na konto bankowe: Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Pile, ul. Śródmiejska 12/1, 64-920 Piła
  Nr konta: 82 1940 1076 3022 1770 0000 0000 z dopiskiem "66 Zlot PTP PTTK 2019"
  Telefon do kontaktu: O/PTTK 67 212 44 30 w godz. 12-16.
 8. Świadczenia w ramach wpisowego:
  Nocleg i wyżywienie na czas trwania Zlotu, odznakę zlotową, materiały promocyjne, przejazdy autokarowe, dla chętnych możliwość zdobycia odznaki "Turysta Ziemi Nadnoteckiej".
 9. Postanowienia końcowe:
  • Zlot i wycieczka odbędą się bez względu na pogodę.
  • Uczestnicy Zlotu posiadający opłaconą składkę członkowską PTTK za rok 2019 są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, pozostali ubezpieczają się we własnym zakresie.
  • Za szkody spowodowane z winy uczestnika, wszelką odpowiedzialność prawną i materialną ponosi sprawca szkody.
  • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy czy też ilość odwiedzanych miejsc ze względów niezależnych od niego.
  • Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom Zlotu.

Program Zlotu

Sobota 16.11.2019 r.

10.30 – odjazd autokaru z Piły (Hotel Gromada Piła Al. Piastów 15)
10.45 – autokar będzie podstawiony na przystanku obok galerii VIVO w sąsiedztwie dworca PKP (przyjazd pociągu z Poznania 10.46)
11.00 – wyjazd na wycieczkę krajoznawczą na trasie:
Piła – Śmiłowo – Osiek nad Notecią (Muzeum Kultury Ludowej) – Skrzatusz (Sanktuarium Maryjne – bazylika mniejsza)
17.00 – zakwaterowanie i obiadokolacja
18.30 – otwarcie Zlotu i prelekcja w miejscu zakwaterowania
19.30 – obrady
20.30 – czas wolny (każdy według własnego uznania, dla chętnych spacer "Piła nocą")

Niedziela 17.11.2019 r.

8.00 – śniadanie
9.00 – wycieczka piesza po Pile
13.00 – obiad i zakończenie Zlotu (odjazd pociągu do Poznania 14.32)

Miłych wrażeń na trasach oraz słonecznej pogody

życzą
Organizatorzy

Pliki:
ZałącznikWielkość
Plik pila2019kartazgloszenia.docx17.56 KB
PDF icon pila2019kartazgloszenia.pdf127.39 KB