67. Wielkopolski Zlot PTP

sobota, 20.11.2021 do niedziela, 21.11.2021

Organizator

 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Średzkiej w Środzie Wielkopolskiej - Zarząd Oddziału

Instytucje wspierające i współorganizujące

 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – finansowe wsparcie realizacji Zlotu
 • Tydzień Ziemi Śremskiej – patronat medialny
 • Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej
 • Stowarzyszenie Miłośników Dziedzictwa Narodowego im. gen. Józefa Wybickiego
 • Wielkopolska Korporacja Oddziałów PTTK

Cele Zlotu

 • propagowanie turystyki pieszej i krajoznawstwa
 • poznanie walorów turystycznych powiatu śremskiego
 • przypomnienie postaci Józefa Wybickiego, honorowego Obywatela Śremu, w związku ze zbliżającą się (10.03.1822r.) 200-rocznicą śmierci autora hymnu narodowego
 • podsumowanie pracy Wielkopolskiej Komisji Turystyki Pieszej
 • integracja i wymiana doświadczeń pomiędzy przodownikami turystyki pieszej

Komitet Organizacyjny Zlotu

 • komandor: Lidia Pazoła
 • skarbnik: Elżbieta Sibińska
 • zespół organizacyjny: Olga i Krzysztof Rozmiarek, Agnieszka Tabaczka

Termin i miejsce Zlotu

Zlot odbędzie się w dniach 20-21 listopada 2021r.
Zakwaterowanie Hotel L’ascada Śrem ul. Józefa Chełmońskiego 2
(przy hotelu bezpłatny parking dla samochodów osobowych gości)

Warunki uczestnictwa

W Zlocie mogą uczestniczyć Przodownicy Turystyki Pieszej oraz inni członkowie PTTK w miarę posiadanych przez organizatora wolnych miejsc.
Wpłata uczestnika dla organizatora na cel samorealizacji imprezy wynosi:

 • Honorowi Przodownicy TP PTTK 120 zł
 • Przodownicy TP PTTK 130 zł
 • Członkowie PTTK 140 zł

Kartę zgłoszenia prosimy przesłać do dnia 29 października br. pocztą elektroniczną na adres poczta@sroda-wlkp.pttk.pl , ewentualne dodatkowe informacje tel. 888 078 664 (komandor Zlotu)

Opłatę za Zlot należy wpłacać na konto bankowe do dnia 29.10.2021r.

PTTK Oddział Ziemi Średzkiej, 63-000 Środa Wlkp., ul. 20 Października 38c, nr konta 05 1600 1462 1893 3317 2000 0001 z dopiskiem „opłata za zlot PTP”

Dopuszcza się zgłoszenia w wersji tradycyjnej wysłanej na adres korespondencyjny:
PTTK – L. Pazoła 63-000 Środa Wlkp. ul. H. Sucharskiego 22

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń łącznie z opłatą wpisowego. W przypadku wyczerpania miejsc pojawi się komunikat na stronie internetowej oddziału PTTK Ziemi Średzkiej

Do dnia 30 października wszyscy zgłoszeni otrzymają drogą mailową lub telefoniczną (dla wysyłających zgłoszenie pocztą) informację potwierdzającą (lub nie) przyjęcie na Zlot.

Świadczenia w ramach wpisowego

nocleg w pokojach 2-3 osobowych i wyżywienie podczas trwania Zlotu, znaczek zlotowy i materiały promocyjne, przejazdy autokarowe, dla chętnych możliwość zdobycia odznaki krajoznawczej „Szlakiem Mazurka Dąbrowskiego” (cena odznaki 8 zł)

Postanowienia końcowe

 • Zlot i wycieczki krajoznawcze odbędą się bez względu na pogodę,
 • uczestnicy Zlotu posiadający opłaconą składkę członkowską za rok 2021 są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków; organizator nie przewiduje dodatkowych ubezpieczeń uczestników,
 • za szkody spowodowane z winy uczestnika, wszelką odpowiedzialność prawną i materialną ponosi sprawca szkody,
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy lub ilości odwiedzanych miejsc ze względów niezależnych od niego,
 • ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi Zlotu.

Z uwagi na sytuację epidemiczną uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania wszelkich procedur sanitarnych obowiązujących w terminie realizacji Zlotu

Organizator prosi o dobrowolne oświadczenia na Karcie Zgłoszenia o szczepieniu przeciw covid-19, co umożliwi, w przypadku wprowadzonych niezależnie od organizatora ograniczeń, na uczestnictwo tych osób poza określonymi limitami,
a w dniu przyjazdu oddanie w wersji papierowej „Deklaracji uczestnika PTTK” wg wzoru przekazanego przez Zarząd Główny PTTK

Program Zlotu

sobota 20.11.2021r.

9.30 – odjazd autobusu z dworca PKP Środa Wlkp. ( z kierunku Poznania 8.49 IC, miejscówki)

UWAGA 7.11 br. zmiana rozkładu jazdy, możliwe ewentualne korekty czasowe

10.00 – odjazd spod Hotelu L’ascada i wyjazd na trasę krajoznawczą:
Śrem – Mórka (drewniany kościół pw. WNMP) – Dolsk (drewniany kościół pw. św. Ducha – Jaszkowo (Centrum Hipiki) – Brodnica (pierwotny grób J. Wybickiego, zespół pałacowo-parkowy) – Manieczki przerwa kawowa i zwiedzanie pamiątek po Józefie Wybickim, zmarłym w Manieczkach – Szymanowo (pracownia rzeźbiarsko- odlewnicza Garstka Studio) – Śrem (hotel)

17.30 – obiadokolacja w miejscu zakwaterowania

18.00 – spotkanie szkoleniowe, w tym prezentacje na temat:
Walory przyrodnicze i kulturowe Rogalińskiego Parku Krajobrazowego” - kol. Aleksandra Staszak
„Józef Wybicki a pierwsze powstanie wielkopolskie 1806r.” kol. Bartosz Rybko Informacje z Zarządu Głównego i Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów, dyskusja

20.30 – egzaminy na przodownika turystyki pieszej oraz rozszerzenie uprawnień przodownickich, dla pozostałych propozycja wieczornego spaceru po nadwarciańskich bulwarach (łącznie ok.2-3 km, jeśli będzie odpowiednia pogoda) lub czas wolny

niedziela 21.11.2021r.

7.30 – dla chętnych msza święta w kościele NSJ ul. Jana Kilińskiego (ok.1,5 km od hotelu)
8.00 – 9.00 - śniadanie
9.20 – wyjście na zwiedzanie Śremu z przewodnikiem: historia i zabytki miasta, ludzie zasłużeni dla Śremu, Muzeum Śremskie i promenada nadwarciańska, przyroda w mieście
14.00 - posiłek turystyczny i zakończenie zlotu
14.45 - wyjazd autobusu do Środy Wlkp. (PKP)

do zobaczenia na Zlocie
Organizatorzy