I Rajd „Poznajemy Parki Krajobrazowe Wielkopolski” Nadwarciański Park Krajobrazowy

sobota, 28.09.2013

Wydarzenie już się odbyło. Zobacz relację z I Rajdu do Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego.

Wraz z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, zapraszamy na I Rajd z cyklu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Wielkopolski” , podczas którego odwiedzimy Nadwarciański Park Krajobrazowy.

 1. Cele rajdu:
  • zapoznanie uczestników rajdu z walorami krajoznawczo-przyrodniczymi Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego,
  • upowszechnienie turystyki i krajoznawstwa.
 2. Komitet Organizacyjny Rajdu:
  Komandorzy rajdu: Tadeusz Gajda, Krystian Grajczak
 3. Organizator rajdu: Oddział PTTK w Gnieźnie.
 4. Wyjazd autokarem godz. 8.00 – plac przy SAM-ie „Piotr i Paweł” - ul. Barciszewskiego
 5. Program rajdu:
  • zwiedzanie z przewodnikiem Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Lądzie,
  • przejście piesze na trasie: Ląd - Socznia - Krzynica - Ląd - 8 km,
  • zwiedzanie klasztoru pocysterskiego w Lądzie,
  • ognisko z pieczeniem kiełbasek,
  • zwiedzanie pałacu biskupów poznańskich w Ciążeniu.
 6. Warunki uczestnictwa: w rajdzie mogą brać udział drużyny oraz turyści indywidualni. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział wraz z opiekunem – osobą dorosłą. Wymaga się przestrzegania „Karty Turysty”. Obowiązek i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestnikach. Za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w trakcie rajdu z winy uczestników, odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą uczestnicy i instytucje zgłaszające.
 7. Wyposażenie: uczestników rajdu obowiązuje posiadanie stosownego do pory roku obuwia i ubioru. Drużyna powinna posiadać apteczkę.
 8. Zgłoszenia należy wysłać pod adresem: biuro@gniezno.pttk.pl, na kartach zgłoszeń z podaniem numeru trasy i nazwisk oraz nazwisko kierownika drużyny. Opłata od osoby wynosi 15,00 zł.
  Ograniczona ilość miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń!
  Opłatę za rajd można wpłacać przelewem na konto Bank Zachodni WBK S.A. I O/Gniezno nr 02-1090-1375-0000-0000-3700-4646 „opłata za rajd” lub na mecie rajdu.
  Termin zgłoszeń do dnia 27 września 2013 roku godz. 10:00.
  Kontakt tel. 662 501 060.
 9. Uprawnienia uczestników: przejazd autokarem, znaczek rajdowy, posiłek - ognisko, punkty do OTP, pieczątka okolicznościowa, prawo do udziału w konkursie wiedzy o Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym.
 10. Meta rajdu będzie zlokalizowana na terenie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Lądzie. Powrót do Gniezna ok. godz. 15.00.
 11. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

Serdecznie Zapraszamy
Organizatorzy