II Ogólnopolski Rajd Rowerowy „Genesis”

piątek, 26.06.2015 do niedziela, 28.06.2015

Sprawozdanie

W dniach 26 - 28.06.2015 odbył się w Gnieźnie pod patronatem Starosty Gnieźnieńskiego II Ogólnopolski Rajd Rowerowy „GENESIS”. Celem rajdu było poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych Ziemi Gnieźnieńskiej, wymiana doświadczeń i integracja miłośników turystyki rowerowej oraz propagowanie aktywnego wypoczynku poprzez turystykę rowerową.

Piątkowy wieczorny spacer po mieście odbył się pod hasłem „z historią mniej znaną w tle”. Przewodnikiem był kolega Marek Wojciechowski, który przybliżył turystom między innymi historię wolnomularstwa w Gnieźnie.
W sobotę 27 czerwca rowerzyści wyruszyli na szlaki rowerowe o długości 63km i 45 km z Gniezna przez Kalinę, Trzemeszno (bazylika, alumnat, pomnik Jana Kilińskiego oraz dawny browar i lodownia), Wydartowo (kamienna kuźnia), Duszno (wejście na wieżę widokową), Kruchowo (pałac Mielińskich), Strzyżewo Kościelne do Gniezna. Trasa częściowo wiodła niebieskim i szarym szlakiem rowerowym wytyczonym i oznakowanym przez samorząd Powiatu Gnieźnieńskiego.

W niedzielę 27 czerwca uczestnicy rajdu odwiedzili Muzeum Początków Państwa Polskiego oraz zwiedzili drewniany kościół pw. św. Mikołaja w Łubowie.

W rajdzie uczestniczyło 43 turystów kolarzy z różnych stron Polski: Bydgoszcz, Dębnica, Gorzów Wlkp., Gniezno, Konin, Kościerzyna, Krotoszyn, Krzyż, Luboń, Poznań, Przesieka, Szczecin, Wągrowiec.

Rajd odbył się dzięki zaangażowaniu członków Oddziałowej Komisji Turystyki Rowerowej  i Oddziału PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej oraz przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i Stowarzyszenia Światowid z Łubowa.

Wszystkim uczestnikom oraz osobom, które pomogły w organizacji rajdu serdecznie dziękuję i zapraszam do wspólnego wędrowania.

Komandor
Paweł Kubasik

 

 

Regulamin Rajdu

 1. Cele Rajdu

  • poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych Ziemi Gnieźnieńskiej,
  • wymiana doświadczeń i integracja miłośników turystyki rowerowej,
  • propagowanie aktywnego wypoczynku poprzez turystykę rowerową.
 2. Organizatorzy

  • PTTK Oddział Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie,
  • Oddziałowa Komisja Turystyki Rowerowej.
 3. Rajd wspierają

  • Starostwo Powiatowe w Gnieźnie,
  • Stowarzyszenie Światowid z Łubowa.
 4. Kierownictwo Rajdu

  • Komandor: Paweł Kubasik (kontakt po godz. 15.00, tel. 695244160)
  • Kwatermistrz: Katarzyna Drygała
  • Obsługa: Ewa Bosacka, Małgorzata Drewek, Krzysztof Kaźmierski, Magdalena Kubasik, Jan Kubasik, Krystyna Sarnowska, Marek Wojciechowski
 5. Termin i baza Rajdu

  Rajd odbędzie się w terminie 26 - 28.06.2015 Baza Rajdu: Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2, ul. Powstańców Wielkopolskich nr 16 w Gnieźnie

 6. Zgłoszenia i opłaty

  W Rajdzie mogą uczestniczyć turyści, którzy przesłali pocztą elektroniczną na adres: ktrgenesis@op.pl do dnia 18.06.2015 r. wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia oraz dowód wpłaty. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział wyłącznie z opiekunem - osobą dorosłą.

  Opłata za rajd (pełne świadczenia)

  • Członkowie PTTK (ważna legitymacja PTTK do wglądu) - 100 zł
  • Pozostali uczestnicy - 110 zł

  Opłata za rajd dla uczestników bez pełnych świadczeń (bez 2 noclegów, 2 śniadań i obiadokolacji) do dnia 24.06.2015

  • Członkowie PTTK (ważna legitymacja PTTK do wglądu) - 15 zł
  • Pozostali uczestnicy - 18 zł

  Opłatę za Rajd należy wnieść na konto bankowe: BGŻ S.A. 69 2030 0045 1110 0000 0403 9980 z dopiskiem GENESIS 2015 lub dokonać wpłaty w biurze PTTK ul. Kościuszki 7 w Gnieźnie w każdą środę w godzinach 16.00-17.30. Liczba uczestników ograniczona.

 7. Świadczenia

  • 2 noclegi - łóżko z pościelą w internacie - pokoje 3 i 4 osobowe (przy wniesionej opłacie),
  • 2 śniadania oraz obiadokolacja (przy wniesionej opłacie),
  • posiłek turystyczny na sobotniej i niedzielnej trasie,
  • okolicznościowy znaczek rajdowy i odcisk pieczęci rajdowej,
  • potwierdzenie punktów na KOT
 8. Program Rajdu

  Piątek, 26.06.2015

  • 17.00 przyjmowanie uczestników
  • 19.00 powitanie uczestników Rajdu
  • 19.30 wieczorny spacer po Gnieźnie „z historią mniej znaną w tle”

  Sobota, 27.06.2015

  • 7.30 - 8.00 śniadanie (przy wniesionej opłacie)
  • 8.30 wyjazd na trasy rowerowe:
   1. Trasa nr 1 ok. 42 km: Gniezno – Kalina – Trzemeszno – Kozłowo – Strzyżewo Kościelne – Gniezno (tempo jazdy ok. 15km/h)
   2. Trasa nr 2 ok. 63 km: Gniezno – Kalina – Trzemeszno (zwiedzanie miasta) – Duszno (wieża widokowa) – Kruchowo – Strzyżewo Kościelne – Gniezno (tempo jazdy ok. 20 km/h)
  • 18.30 obiadokolacja (przy wniesionej opłacie)
  • 21.00 wieczór integracyjny przy ognisku z niespodzianką

  Niedziela, 28.06.2015

  • 7.00 możliwość udziału we mszy św. Katedra Gnieźnieńska
  • 8:00 śniadanie (przy wniesionej opłacie)
  • 9:00 wyjazd na trasę rowerową ok. 29 km: Gniezno - Rzegnowo - Łubowo - Pierzyska - Woźniki - Gniezno
  • 11:00 posiłek turystyczny w Łubowie - pożegnanie uczestników Rajdu
  • 14:00 opuszczenie bazy w internacie

  W programie rajdu m.in. zwiedzanie Trzemeszna, wejście na wieżę widokową w Dusznie, zwiedzanie drewnianego kościoła pw. św. Mikołaja w Łubowie.

 9. Postanowienia końcowe

  • uczestnicy zobowiązani są do posiadania roweru wyposażonego zgodnie z Prawem o Ruchu Drogowym,
  • uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zarządzeń Komandora Rajdu i Organizatorów oraz zapisów niniejszego regulaminu,
  • rezygnacja z udziału w Rajdzie po upływie terminu zgłoszenia nie upoważnia do żądania zwrotu opłaty za Rajd,
  • nie wzięcie udziału w Rajdzie nie upoważnia do zwrotu opłaty za Rajd,
  • członkowie PTTK podlegają ubezpieczeniu zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Sekretarza Generalnego ZG PTTK. Pozostali uczestnicy ubezpieczają się indywidualnie,
  • organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników osobom trzecim i odwrotnie w czasie trwania Rajdu,
  • udział w Rajdzie odbywa się na własną odpowiedzialność,
  • uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na wykorzystanie swych wizerunków w relacjach z przebiegu Rajdu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów,
  • rajd nie posiada charakteru komercyjnego jest organizowany wg zasady „non profit” na zasadzie samoorganizacji,
  • ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy Rajdu

Pliki:
ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon genesisiizgloszenie.doc30 KB
PDF icon genesisiizgloszenie.pdf72.35 KB