III Rajd „Rowerem na przełaj”

sobota, 29.09.2012

Zapraszamy na relację z Rajdu!

Już pod koniec września organizujemy trzeci rajd "Rowerem na przełaj". Trasa, którą zaplanowaliśmy ma 17 kilometrów. Na mecie, oprócz posiłku, jak zawsze będą na Was czekały atrakcyjne konkursy z nagrodami. Każdy uczestnik otrzyma rajdowy znaczek i, oczywiście, odpowiednią liczbę punktów KOT.

Na Wasze zgłoszenia czekamy tylko do 26 września, godz 12:00!

Celem rajdu jest:

upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, zapoznanie uczestników z walorami Ziemi Gnieźnieńskiej.

Organizatorami Rajdu są:

PTTK Oddział Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie,
Oddziałowa Komisja Turystyki Rowerowej,
Klub Górski PTTK „ORNAK” im. ks. T. Hanelta w Gnieźnie,
Gmina Gniezno.

Rajd wspierają:

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

Komitet organizacyjny Rajdu:

Komandor rajdu: Paweł Kubasik
Sekretariat rajdu: Katarzyna Drygała
Obsługa rajdu: Magdalena Kubasik, Krzysztof Kaźmierski

Regulamin

 • Trasa rajdowa:
  • Gniezno - Dalki - Kokoszki - Mnichowo (Meta) - Gniezno - 17 km
   Start: Gniezno - RYNEK – 29.09.2012r. godz. 10.00.
   Kier. trasy Paweł Kubasik.
  • Dopuszcza się przebycie tras dowolnych. Organizatorzy nie obsługują tych tras.
 • Warunki uczestnictwa: w rajdzie mogą brać udział drużyny 5–10 osobowe oraz turyści indywidualni. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział wyłącznie wraz z opiekunem – osobą dorosłą. Wymaga się przestrzegania „Karty Turysty”. Obowiązek i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestnikach Za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w trakcie rajdu z winy uczestników odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą uczestnicy i instytucje zgłaszające.
 • Wyposażenie: uczestników rajdu obowiązuje posiadanie stosownego do pory roku ubioru, rower musi być sprawny pod względem wymagań przepisów ruchu drogowego. Drużyna powinna posiadać apteczkę.
 • Zgłoszenia należy wysłać pod adresem: Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej ul. Jana Łaskiego 10, 62-200 Gniezno, tel./fax (61) 426 3660, p_kubasik@op.pl lub biuro@gniezno.pttk.pl na kartach zgłoszeń z podaniem nazwisk oraz nazwiska kierownika drużyny. Opłata od osoby wynosi 6,00 zł, które należy wpłacać w kasie Oddziału lub na konto Bank Zachodni WBK S.A. I O/Gniezno 02-1090-1375-0000-0000-3700-4646 „opłata za rajd”. Termin zgłoszeń i uiszczenia opłaty do dnia 26 września 2012 roku do godz. 12.00.
 • Uprawnienia uczestników: w ramach wpisowego uczestnicy otrzymują znaczek rajdowy; punkty do KOT, pieczątkę okolicznościową, posiłek oraz prawo udziału w konkursach z nagrodami. Opłacenie wpisowego po terminie nie gwarantuje uzyskania wszystkich świadczeń.
 • Meta rajdu zlokalizowana będzie na terenie zielonym przy Szkole Podstawowej w Mnichowie, czynna w godz. 12.00 – 14.00.
 • Postanowienia końcowe: rajd odbędzie się bez względu na pogodę. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów rajdu.
 • Serdecznie zapraszamy!
  Organizatorzy

Pliki: