IV Rajd „Rowerem na przełaj”

sobota, 28.09.2013

Już po raz czwarty zapraszamy na Rajd "Rowerem na przełaj"! Tym razem wybieramy się w 24 km trasę - startujemy z gnieźnieńskiego Rynku.

Cel Rajdu

 • upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
 • zapoznanie uczestników z walorami Ziemi Gnieźnieńskiej.

Organizatorzy

 • PTTK Oddział Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie,
 • Oddziałowa Komisja Turystyki Rowerowej,
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Gnieźnie.

Rajd wspierają:

 • Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego,
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Gnieźnie.
 • Komitet organizacyjny Rajdu

  Komandor rajdu: Paweł Kubasik
  Z-ca komandora: Magdalena Kubasik
  Obsługa rajdu: Ewa Bosacka, Katarzyna Drygała, Małgorzata Drewek

  Regulamin Rajdu

 1. Trasy rajdowe:
  1. Gniezno – Pyszczyn – Obora – Braciszewo – Skiereszewo – Gniezno - 24 km
   Start: Gniezno, Rynek - 28.09.2013 r. godz. 10.00.
   Kier. trasy: Paweł Kubasik.
  2. Dopuszcza się przebycie tras dowolnych. Organizatorzy nie obsługują tych tras.
 2. Warunki uczestnictwa: w rajdzie mogą brać udział drużyny 5-10 osobowe oraz turyści indywidualni. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział wyłącznie wraz z opiekunem – osobą dorosłą. Wymaga się przestrzegania „Karty Turysty”. Obowiązek i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestnikach. Za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w trakcie rajdu z winy uczestników odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą uczestnicy i instytucje zgłaszające.
 3. Wyposażenie: uczestników rajdu obowiązuje posiadanie stosownego do pory roku ubioru, rower musi być sprawny pod względem wymagań przepisów ruchu drogowego. Drużyna powinna posiadać apteczkę.
 4. Zgłoszenia należy wysłać pod adresem: Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej biuro@gniezno.pttk.pl na kartach zgłoszeń z podaniem nazwisk oraz nazwiska kierownika drużyny. Wpisowe od osoby wynosi 7,00 zł. Wpisowe należy wpłacać na konto Bank Zachodni WBK S.A. I O/Gniezno 02-1090-1375-0000-0000-3700-4646 „opłata za rajd” lub na starcie. Termin zgłoszeń i opłacenia wpisowego do dnia 26 września 2013 roku do godz. 20.00.
 5. Uprawnienia uczestników: w ramach wpisowego uczestnicy otrzymują znaczek rajdowy, punkty do KOT, pieczątkę okolicznościową, ciepły posiłek oraz prawo udziału w konkurach z nagrodami. Opłacenie wpisowego po terminie nie gwarantuje uzyskania wszystkich świadczeń.
 6. Meta rajdu zlokalizowana będzie na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Gnieźnie ul. Czarnieckiego 7, czynna w godz. 12.00 - 15.00.
 7. Postanowienia końcowe: rajd odbędzie się bez względu na pogodę. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów rajdu.

Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy