IV Rajd „Topienie Marzanny”

sobota, 24.03.2012

W sobotę, 24 marca odbył się już IV rajd wiosenny "Topienie Marzanny".

Zobacz foto-relację z rajdu!

Zaproszenie na rajd:

Poniżej, archiwalne już zaproszenie na Rajd:

Serdecznie zapraszamy do udziału w wiosennym rajdzie "Topienie Marzanny"!

Rajd odbędzie się już 24 marca. Do wyboru macie dwie trasy piesze (11 i 12 kilometrów) i trasę rowerową (25 kilometrów). Do udziału zapraszamy zarówno turystów indywidualnych jak i drużyny od 5 do 10 osób.

W programie m.in. konkursy na najbardziej oryginalny strój i najlepiej wykonaną Marzannę, ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz konkursy sprawnościowe!

Zgłoszenia do 22 marca, godz. 12:00

Zapraszamy serdecznie!

Regulamin rajdu

 1. Cele rajdu:
  • kultywowanie tradycji ludowej
  • zabawa na świeżym powietrzu
  • upowszechnienie idei turystyki i krajoznawstwa
  • przypomnienie zasad ekologii i bezpieczeństwa
 2. Komitet Organizacyjny Rajdu:
  • Komandor rajdu: Leszek Waszak
  • Z-ca komandora: Henryk Michalak
  • Sekretariat: Małgorzata Jasnowska
  • Kierownictwo mety: Tadeusz Repeć, Tadeusz Gajda, Lidia Pękała
  • Punkt weryfikacyjny: Krystian Grajczak
 3. Organizator rajdu: Oddział PTTK w Gnieźnie, Nadleśnictwo Gniezno, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, SKKT Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gnieźnie
 4. Trasy rajdowe:
  I. Rynek- MPPP- ul. Orzeszkowej- Dalki- Kokoszki- Zakład Karny- Ośrodek Edukacji Ekologicznej- 11 km.
  Start: Rynek- 9.00
  Kierownik trasy: Marek Wojciechowski, Jerzy Wojciak
  II. Rynek- Dworzec PKP- Konikowo- 3 Mosty- Kawiary- Osiniec- Las Jelonek- Las Miejski- Ośrodek Edukacji Ekologicznej- 12 km.
  Start: Rynek- 9.00
  Kierownik trasy: Krystian Grajczak, Radosław Matysek
  III. Trasa rowerowa: Rynek- Os. Tysiąclecia- Arkuszewo- Jankówko- Jankowo Dolne- Wierzbiczany- Szczytniki Duchowne- Kędzierzyn- Żelazkowo- Goczałkowo- Gurówko- Cielimowo- Ośrodek Edukacji Ekolog.- 25 km
  Start: Rynek- godz. 9.00
  Kierownik trasy: Jan Hoffman
  IV. Dopuszcza się przebycie tras dowolnych, pod warunkiem zgłoszenia drużyny z opiekunem. Organizatorzy nie obsługują tych tras.
 5. Warunki uczestnictwa: w rajdzie mogą brać udział drużyny 5-10 osobowe oraz turyści indywidualni. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział wraz z opiekunem – osobą dorosłą. Wymaga się przestrzegania „Karty Turysty”. Obowiązek i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestnikach. Za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w trakcie rajdu z winy uczestników, odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą uczestnicy i instytucje zgłaszające.
 6. Wyposażenie: uczestników rajdu obowiązuje posiadanie stosownego do pory roku obuwia i ubioru. Drużyna powinna posiadać apteczkę.
 7. Zgłoszenia należy wysłać pod adresem: Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej, ul. J. Łaskiego 10, 62-200 Gniezno, tel./fax 061 426 36 60 na kartach zgłoszeń z podaniem numeru trasy i nazwisk oraz kierownika drużyny. Wpisowe od osoby wynosi 6,00 zł. Zapewniamy powrót do Gniezna autokarem – 3,00 zł od osoby. Uwaga! Opiekunowie grup płacą za wszystkie osoby zgłoszone, niezależnie od tego, czy pojawią się one na mecie rajdu. Wpisowe należy wpłacać w siedzibie Oddziału PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej lub przelewem na konto Bank Zachodni WBK S.A I O/Gniezno nr 02-1090-1375-0000-0000-3700-4646 „opłata za rajd”. Termin zgłoszeń do dnia 22 marca 2012 r., do godz. 12.00
 8. Każda drużyna przed rajdem przygotowuje Marzannę. Wszystkie chochoły wezmą udział w konkursie na mecie rajdu.
 9. Indywidualnie oceniane będą żywe Marzanny za najbardziej oryginalny strój i makijaż.
 10. Uprawnienia uczestników: znaczek rajdowy, punkty do OTP, udział: w ognisku z pieczeniem kiełbasek, w konkursach sprawnościowych, w konkursach na najefektowniejszą Marzannę.
 11. Meta rajdu będzie zlokalizowana na terenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej i Rekreacji w Gębarzewie i czynna w godz. 11.00-13.30.
 12. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

Serdecznie Zapraszamy
Organizatorzy