IV Rajd Turystyczny „Śladami Jana Pawła II”

sobota, 8.06.2013

Zapraszamy na kolejny już Rajd śladami Jana Pawła II. Cele naszego Rajdu to:

 • wędrówka śladami relikwii błogosławionego Jana Pawła II w I stolicy Polski,
 • wspólna modlitwa dziękczynna za beatyfikację Papieża Polaka oraz o rychłą Jego kanonizację,
 • poznawanie i wzbudzanie szacunku do rodzimej przyrody oraz architektury rodzinnego miasta,
 • kultywowanie zamiłowań turystycznych Karola Wojtyły.

Organizatorzy Rajdu

 • PTTK Oddział Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie,
 • Bogumił Bielecki – film,
 • Sklep i Hurtownia „Oficyna”,
 • Parafia bł. Jolenty w Gnieźnie.

Komitet organizacyjny rajdu:

 • Komandor rajdu: Renata Bielecka
 • Z-ca komandora: Wojciech Bielecki
 • Sekretariat rajdu: Katarzyna Grzesiak
 • Kierownictwo mety: Walenty Kaźmierczak
 • Punkt weryfikacyjny: Mirosław Tomaszewski

Trasy rajdowe

 1. Trasa rajdowa piesza
  Plac św Wojciecha - MOK Łubieńskiego - ul. Św. Michała – jezioro Winiary – ul ks. Zabłockiego – ul. Trzemeszeńska – ul Kasztelańska – ul. Wierzbiczany
  Start: plac Św Wojciecha, godz. 8.30
  Długość trasy: 8 km
  Kierownik trasy: Marek Wojciechowski i Krystian Grajczak
 2. Trasa rajdowa rowerowa
  MOK Łubieńskiego – Cielimowo (kamień pamiątkowy i krzyż) – Gniezno, ul. Wierzbiczany
  Start: MOK, godz. 9.15
  Długość trasy: 20 km
  Kierownik trasy: Jan Hoffmann
 3. Trasy rajdowe dowolne
  Dopuszcza się przebycie tras dowolnych. Organizatorzy nie obsługują tych tras.

Regulamin Rajdu

 1. Warunki uczestnictwa: w rajdzie mogą brać udział drużyny 5–10 osobowe oraz turyści indywidualni. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział wraz z opiekunem – osobą dorosłą. Obowiązek i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestnikach. Za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w trakcie rajdu z winy uczestników odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą uczestnicy i instytucje zgłaszające.
 2. Wyposażenie: uczestników rajdu obowiązuje posiadanie stosownego do pory roku obuwia i ubioru. Drużyna powinna posiadać apteczkę.
 3. Zgłoszenia należy wysłać pod adresem: ekorenatka@gmail.com na kartach zgłoszeń z podaniem numeru trasy, nazwisk uczestników oraz kierownika drużyny. Opłata za rajd wynosi 7,50 zł od osoby. Termin zgłoszeń do dnia 6 czerwca 2013 r. do godz. 15.00 lub telefonicznie. Kontakt tel. 693 255 443
 4. Uprawnienia uczestników: w ramach wpisowego uczestnicy mają możliwość udziału w projekcji filmu „Gnieźnieńskie Relikwie bł Jana Pawła II’” (ok.15 min.) w MOK-u, otrzymują znaczek rajdowy; punkty do OTP, papieską kremówkę, pieczątkę okolicznościową; i prawo do udziału w konkursach (związanych z bł Janem Pawłem w Gnieźnie; przyrodniczych i na najliczniejszą drużynę).
 5. Każda drużyna zabiera ze sobą znaki w barwach papieskich – chorągiewki, chusty ,elementy stroju itp. – konkurs na najbardziej żółto - białą drużynę.
 6. Meta rajdu będzie zlokalizowana w godz. 11.30 – 13.30 w salce na terenie parafii bł. Jolenty przy ul. Wierzbiczany Gnieźnie
 7. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
 8. Serdecznie Zapraszamy
  Organizatorzy