IX Kolorowy Rajd Integracyjny „Kłecko ′12” WTZ Kłecko

sobota, 11.05.2013

W tym roku zapraszamy na Dziki Zachód! Na trasie tworzyć będziemy „list gończy”, a na mecie odbędą się m.in. konkurencje w rzucaniu lasso oraz ujeżdżaniu mechanicznego byka. W międzyczasie poderwiemy się do tańców grupowych. Zachęcamy - przywieźcie kapelusze, pióropusze i inne akcesoria związane z tematem rajdu. Ogłaszamy konkurs z nagrodami na najciekawsze przebranie.

Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej
w Kłecku zaprasza!

Patronat

Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego Dariusz Pilak

Partnerzy

Oddział PTTK w Gnieźnie

Patronat Medialny

 • Gnieźnieński Tydzień
 • Radio Plus
 • gniezno.naszemiasto.pl
 • Informacjelokalne.pl

Cele IX Kolorowego Rajdu Integracyjno - Sportowego

 • ukazanie uczestnikom piękna Ziemi Gnieźnieńskiej,
 • zapoznanie uczestników z walorami turystyczno – krajoznawczymi powiatu Gnieźnieńskiego,
 • upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
 • integracja środowiska niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi podczas wspólnej wycieczki,
 • nawiązanie koleżeńskich więzi wśród turystów,
 • popularyzacja czynnych form wypoczynku.

Komitet Organizacyjny Rajdu

Komandor Rajdu: Hanna Dolata
Kierownik mety: Dorota Jankowska
Sekretariat: Henryka Miklaszewska
Weryfikacja punktów: delegacja PTTK

Trasa Rajdu – piesza:

 1. Uczniowie Szkół Podstawowych (grupa pierwsza):
  Komorowo – Słępowo – Sulin – Kłecko (10 km)
  Start: Komorowo (staw przeciwpożarowy), godz. 9:30
  Kierownik trasy: Iwona Kuszak (Hanna Dolata)
 2. Uczniowie Gimnazjum i starsi (grupa druga):
  Komorowo – Słępowo – Sulin – Kłecko (10 km)
  Start: Komorowo (staw przeciwpożarowy), godz. 10:00
  Kierownik trasy: Agata Kujawska (Dorota Nowak)
 3. Chętni ze słabszą kondycją (grupa trzecia)
  Start: były Dworzec PKP Kłecko – Jezioro – Rynek – WTZ (2 km)
  godz. 10:30
  Kierownik trasy: Karolina Różewska (Kinga Śniegocka)

Start:

 1. Podstawiony autobus z napisem „Rajd” przy dworcu PKS w Gnieźnie odjedzie na Start o godz. 8:45 (dla grupy pierwszej) i 9:15 (dla grupy drugiej).
  Koszt przejazdu w jedną stronę 2,50 zł.
 2. Pozostali uczestnicy, którzy dojadą własnym środkiem transportu wyruszą na trasę o ustalonych wyżej godzinach.

Trasy Rajdu – rowerowe:

 1. Dębnica – Dziećmiarki – Kamionek – Zakrzewo – Wilkowyja – Kłecko (19 km)
  (Dojazd z Kłecka do Dębnicy przez Słępowo – Bielawy ... 8 km)
  Start: plac przy Kościele w Dębnicy, godz. 10:00
  Kierownik trasy: Paweł Kubasik
 2. Gniezno – Dębnica – Dziećmiarki – Kamionek – Zakrzewo – Wilkowyja – Kłecko – Bojanice – Gniezno (44 km)
  Start: plac przy Szkole Podstawowej nr 3, ul. Czarnieckiego 7 w Gnieźnie, godz. 9:00
  Kierownik trasy: Magdalena Kubasik

Warunki uczestnictwa

W rajdzie mogą brać udział drużyny 5 – 10 osobowe oraz turyści indywidualni. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział tylko z opiekunem – osobą dorosłą.
Na trasy rowerowe mogą wyjechać osoby powyżej 10 r.ż., wyłącznie pod opieką opiekuna pełnoprawnego (nauczyciel, rodzic), na jednego opiekuna max 10 osób.

Wymaga się przestrzegania „Karty Turysty”. Obowiązek i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestnikach. Za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w trakcie Rajdu z winy uczestników, odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą uczestnicy i instytucje zgłaszające.

Jako organizatorzy nie ponosimy odpowiedzialności za osoby i grupy biorące udział w rajdzie, a niezgłoszone.

Wyposażenie

Uczestników Rajdu obowiązuje posiadanie stosownego do pory roku obuwia i ubioru.
W przypadku uczestników trasy rowerowej, rower musi być sprawny pod względem przepisów ruchu drogowego. Wskazane kamizelki odblaskowe.
Wszystkie drużyna powinny posiadać apteczkę.

Zgłoszenia grup:

 1. Na adres WTZ Kłecko im. H. Bujarskiej, ul. Targowa 6; 62-270 Kłecko (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia). Na karcie zgłoszeń należy podać nazwiska uczestników oraz kierownika drużyny. Wpisowe wynosi 5,00 zł i należy je wpłacać w WTZ Kłecko lub przelewem na konto: BS GNIEZNO 3090650006 0070 0700 04590002, z dopiskiem „opłata za rajd”.
 2. Telefonicznie lub faxem na nr (061) 425 57 88.
 3. Termin zgłoszeń do 08.05.2013 r.

Uprawnienia uczestników

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:

 • znaczek rajdowy,
 • stempel okolicznościowy i punkty OTP (wpis do książeczek przez przedstawicieli PTTK),
 • posiłek, herbata, kawa,
 • prawo do udziału w konkursach i innych atrakcjach.

Meta

Meta rajdu zlokalizowana będzie na terenie WTZ w Kłecku, ul. Targowej 6.
Czynna w godz. 12.00 do 14.00.
O godz. 14.00 odjedzie podstawiony specjalny autobus w kierunku Gniezna.
Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie osób chętnych do przejazdu (przy zgłaszaniu grup). Koszt przejazdu w jedną stronę wynosi 2,50 zł.

Postanowienia końcowe

 • rajd odbędzie się bez względu na pogodę,
 • ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

Serdecznie zapraszamy!!!
Do zobaczenia na mecie!!!
Uczestnicy i Pracownicy WTZ w Kłecku