Jubileusz 40-lecia Szkolnego Koła Krajoznawczo - Turystycznego SP 9

wtorek, 23.10.2018

Dnia 23 października obchodziliśmy Jubileusz 40 – lecia istnienia Szkolnego Koła Krajoznawczo – Turystycznego, które założone zostało przez śp. Magdalenę Kozakowską. Od 18 lat prowadzi je Elżbieta Kistowska, która przedstawiła historię i największe osiągnięcia koła. Na uroczystość przybyli: Pan Michał Powałowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gniezna, Pan Marian Pokładecki - dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, Pan Krystian Grajczak  - członek Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK w Warszawie, prezes Oddziału PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie, Pan Paweł Czudowski - wiceprzewodniczący Komisji Turystyki Żeglarskiej Zarządu Głównego PTTK w Warszawie, Pani Ewa Bosacka - członek Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK w Warszawie, Pan Tadeusz Gajda – prezes Komisji Rewizyjnej Oddziału PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie, Pani Wioletta Nowczyk – przewodnicząca Komisji Turystyki Młodzieżowej Oddziału PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie, Pani Maria Okulska - Woźniak  - Przewodnicząca Rady Rodziców, Pan Artur Knast – były uczeń szkoły, który reprezentował województwo poznańskie w 1984 roku w XII Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno – Krajoznawczym w Raszkowie i zajął wraz z drużyną najwyższe w historii Koła  - 5 miejsce (na 49 województw), Pani Loreta Surman – przewodnicząca Koła w latach 1980 – 1984. Udział wzięli także reprezentanci szkół podstawowych wraz z nauczycielami, obecni członkowie koła oraz nauczyciele naszej szkoły.

Podczas Jubileuszu goście zabierając głos gratulowali długoletniej działalności koła, odkrywającej historię Ziemi Gnieźnieńskiej, lokalne tradycje i przyrodę, promującej walory turystyczne i przyrodnicze naszego kraju. Działalność SKKT została uhonorowana przez Zarząd Główny PTTK Srebrną Honorową Odznaką PTTK, a Pani Elżbieta Kistowska - Złotą Odznaką Zasłużonego w Pracy PTTK Wśród Młodzieży. Pani dyrektor nagrodziła uczennice ósmej klasy, które najdłużej przemierzały szlaki wraz z kołem i podziękowała Pani Elżbiecie Kistowskiej za zaangażowanie w prowadzeniu koła. Przekazała fotoalbum przedstawiający pracę Szkolnego Koła Krajoznawczo – Turystycznego przy SP 9. Opiekun koła chcąc podziękować za wsparcie otrzymywane przez wiele lat, wręczyła niektórym nauczycielom medale „Przyjaciela SKKT”.

Po części oficjalnej przedstawiono inscenizację przygotowaną przez uczniów naszej szkoły, pod kierunkiem pań: Katarzyny Posłuszny, Hanny Różak i Ewy Humeniuk, według oryginalnego scenariusza napisanego przez Panią Iwonę Walkowską.

Po uroczystości goście wpisywali się do Księgi Pamiątkowej i udali się na słodki poczęstunek.

Opiekun SKKT: Elżbieta Kistowska