Jubileusz 85. Lecia Oddziału PTK-PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej

sobota, 1.09.2018

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele p.w. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Żydowie. Po przejściu pocztów sztandarowych Oddziału do sali Wiejskiego Domu Kultury rozpoczęły się oficjalne uroczystości. Przybyłych gości powitał prezes Oddziału PTTK Krystian Grajczak. Wśród zgromadzonych gości byli:

 1. Prezydent Miasta Gniezna – Tomasz Budasz
 2. Wicestarosta Powiatu Gnieźnieńskiego - Jerzy Berlik
 3. Z-ca prezydenta Miasta Gniezna – Michał Powałowski
 4. Burmistrz Czerniejewa – Tadeusz Szymanek
 5. Wójt gminy Mieleszyn - Janusz Kamiński
 6. Sołtysi z Sołectw Gębarzewo (Tomasz Ryszczuk), Nidom (Dorota Ryszczuk) i Żydowo (Łucja Nowak)
 7. Dyrektor  Wydziału Promocji UM – Dariusz Pajkert
 8. Członkowie Honorowi PTTK - ks. Tadeusz Hanelt, Zdzisław Kobyłka, Paweł Anders, Bogdan Komorowski i Andrzej Kudlaszyk.
 9. Prezes Zarządu Głównego PTTK w Warszawie – Jacek Potocki
 10. Sekretarz Generalny Zarządu Głównego PTTK w Warszawie – Paweł Mordal
 11. Prezes Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK w Warszawie – Dariusz Kużelewski
 12. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK w Warszawie: Jarosław Kaczmarczyk, Bogdan Komorowski, Sławomir Korpysz, Andrzej Kudlaszyk, Elżbieta Moszczyńska, Henryk Motyka, Dariusz Nazarczyk i Małgorzata Radomska
 13. Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK w Warszawie – Mateusz Przyjazny
 14. Prezes Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK w Poznaniu - Andrzej Kudlaszyk
 15. Dyrektor Centrum Turystyki Wodnej PTTK i jednocześnie Przewodniczący Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK w Warszawie - Wojciech Skóra
 16. Przewodniczący Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych ZG PTTK w Warszawie – Eugeniusz Jacek
 17. Członkowie Komisji Środowiskowej ZG PTTK w Warszawie Grzegorz Serbakowski i Lech Drożdżyński
 18. Prezesi i przedstawiciele z 24 Oddziałów PTTK.
 19. Rodzina Kazimierza Łacińskiego - córki: Barbara Maciejewska i Hanna Osadowska
 20. Czerniejewskie Koło Kobiet Aktywnych
 21. Chór Żydowianie

Obchody 85-lecia istnienia Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie i 50-lecia Gnieźnieńskiego Klubu Turystyki Wodnej PTTK „Horyzont” w Gnieźnie były znakomitą okazją do przypomnienia jego historii, snucia wspomnień, ale także do wybiegania w przyszłość. Były doskonałą sposobnością, aby przypomnieć osoby i wydarzenia, które wywarły wpływ na obecny wizerunek turystyki i krajoznawstwa na Ziemi Gnieźnieńskiej.

„Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze już od lat zabiera nas w super świat”. W myśl tego hasła już od 30 maja 1933 r. okno na super świat zostało otwarte przez Starostę Gnieźnieńskiego Juliana Suskiego i pierwszego Prezesa Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Gnieźnie Bolesława Kasprowicza.

Z wdzięcznością i szacunkiem należy się odnieść do Juliana Suskiego i Bolesława Kasprowicza, gdyż to oni dali podwaliny pod turystykę i krajoznawstwo w Gnieźnie i na Ziemi Gnieźnieńskiej. To właśnie dzięki nim między innymi w 1936 r. powstało schronisko turystyczne na wyspie Ostrów Lednicki.

Po drugiej wojnie światowej od sierpnia 1945 r. Ich dzieło podjął i kontynuował z niezwykłym trudem i poświęceniem Stefan Springer. Po utworzeniu Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego dorobek poprzednika, Polskiego Towarzystwa Krajoznawcze­go, nie został zaprzepaszczony. Działalność nie ustała. Następował ciągły rozwój dzięki zaangażowaniu kolejnych prezesów: Mieczysława Englera, Zdzisława Kołaczkowskiego, Kazimierza Łacińskiego, Antoniego Stankowskiego, Józefa Hetnała i Maksymiliana Kozłowskiego.

Dzieło to przez dwadzieścia lat do 2001 r. kontynuowała Kazimiera Helmin. To właśnie dzięki Jej osobistemu zaangażowaniu, sumienności i konsekwencji nastąpił dalszy rozwój turystyki i krajoznawstwa na naszym terenie. Przez kolejne cztery lata prezesem był Bogusław Rzyski. Od 21 lipca 2005 r. prezesem jest Krystian Grajczak. 

Nie byłoby turystyki, krajoznawstwa i wszystkiego co się z tym wiąże gdyby nie Ci, którzy tworzyli koła i kluby. Należy tu wspomnieć o długoletnim Prezesie Koła PTTK nr 2 przy Węźle PKP w Gnieźnie Kazimierzu Łacińskim i o pierwszej Prezes Koła Przewodników Halinie Kasprowicz-Murawskiej. Wpływ na rozwój turystyki miał twórca Gnieźnieńskiego Klubu PTTK Turystyki Wodnej „Horyzont” Mieczysław Gruszczyński i twórca turystyki górskiej i Klubu Górskiego PTTK „Ornak” ks. Tadeusz Hanelt. Ich praca w tak różnych dziedzinach jak żeglarstwo i turystyka górska wywarły ogromny wpływ na wizerunek turystyki w naszym regionie.

Szczególnym jednak powodem do dumy jest fakt, że nasi niekwestionowani liderzy poprzez swoją pracę na rzecz turystyki, na rzecz zafascynowania turystyką innych ludzi, Kazimiera Helmin (2001 r.) i ks. Tadeusz Hanelt (2005 r.) zostali uhonorowani godnością Członków Honorowych PTTK.

Patrząc z perspektywy kilkudziesięciu lat dumni jesteśmy ze swoich poprzedników, z ich wkładu pracy i czasu jaki poświęcili kolejnym pokoleniom, które nadal kontynuują Ich dzieło. Najważniejszym przedsięwzięciem była organizacja V Kongresu Krajoznawstwa Polskiego „Gniezno 2000”, które przebiegały pod hasłem „Krajoznawstwo Źródłem Tożsamości Narodowej”. Ponadto byliśmy organizatorami zlotów o zasięgu ogólnopolskim w różnych dyscyplinach turystyki kwalifikowanej: żeglarstwie, turystyce górskiej i pieszej w szczególności Ogólnopolskiego Zlotu Pieszego w 1050 Rocznicę Chrztu Polski w 2016 roku. Byliśmy również organizatorami wojewódzkich zlotów turystyki pieszej, górskiej i kolarskiej.  

Powstanie nowych Klubów PTTK: Żeglarskiego „Korsarz” w Kłecku, Kłeckiego Klubu Motorowodnego „Turbina” i Klubu Turystyki Rowerowej „Genesis” w Gnieźnie pozwala z optymizmem spoglądać w przyszłość i tak jak nasi poprzednicy możemy powiedzieć: „Polsce służyliśmy i służyć będziemy”. 

Członkowie naszego Oddziału PTTK działają we Władzach Naczelnych: Krystian Grajczak od 2009 r. w Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK w Warszawie oraz Komisjach Centralnych PTTK: Paweł Czudowski od 2009 r. w Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK w Warszawie, Mikołaj Majewski od 2014 r. w Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK w Krakowie i Ewa Bosacka od 2017 r. w Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK w Warszawie.

Nie byłoby turystyki na Ziemi Gnieźnieńskiej, gdyby nie wsparcie władz miasta Gniezna, władz Powiatu Gnieźnieńskiego i władz gmin: Czerniejewo, Gniezno, Kiszkowo, Kłecko, Łubowo, Mieleszyn, Niechanowo, Trzemeszno i Witkowo.

Jubileusz był okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień. Wicestarosta Jerzy Berlik wręczył Medale Milenijne: Wiolecie Nowaczyk i Szymonowi Robaszkiewiczowi.

Prezes ZG PTTK Jacek Potocki, Sekretarz Generalny ZG PTTK Paweł Mordal i Prezes GKR PTTK Dariusz Kużelewski wręczyli następujące odznaczenia:

Medal PTTK Za pomoc i współpracę

Tomasz Budasz - prezydent Miasta Gniezna, Jerzy Berlik - wicestarosta Powiatu Gnieźnieńskiego, Michał Powałowski - z-ca prezydenta Miasta Gniezna, Tadeusz Szymanek – burmistrz Czerniejewa, Janusz Kamiński – wójt gminy Mieleszyn, Dorota Ryszczuk – sołtys Nidomia, Dariusz Pajkert – dyrektor Wydziału Promocji UM w Gnieźnie, Dorota Maciejewska – dyrektor SP w Żydowie, Magdalena Wrzesińska – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 w Gnieźnie i Sławomir Zakrzewski – regionalista.

Dyplom PTTK Za pomoc i współpracę

 • Wiktor Koliński

Złota Honorowa Odznaka PTTK

 • Maria Wilkosz

Brązowa Honorowa odznaka PTTK

 • Jan Hoffmann
 • Tomasz Ryszczuk
 • Marian Zieliński

Dyplom ZG PTTK

 • Katarzyna Drygała
 • Sebastian Łuczak
 • Andrzej Molenda
 • Joanna Olszewska-Kowalska
 • Krystyna Sarnowska
 • Beata Śliz
 • Paweł Wojtczak
 • Magdalena Zbiranek

Złota zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży

 • Tadeusz Gajda

Brązowa zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży

 • Katarzyna Bielecka
 • Maria Gajda
 • Szymon Robaszkiewicz

Medal 65-lecia KPT ZG PTTK w Warszawie

(wręczyli: Ewa Bosacka, Dariusz Nazarczyk i Krystian Grajczak)

 • Elżbieta Kistowska
 • Elżbieta Stajniak
 • Paweł Trygalski
 • Jerzy Wojciak

Medal Franciszka Jaśkowiaka - Za Zasługi dla Rozwoju Turystyki i Krajoznawstwa w Wielkopolsce

(wręczył Andrzej Kudlaszyk)

 • Ewa Bosacka
 • Paweł Czudowski
 • Edward Polański

Dyplom Zarządu Oddziału

(wręczył Walenty Kaźmierczak)

 • Aneta Dobersztyn
 • Joanna Robaszkiewicz
 • Magdalena Słowińska
 • Zbigniew Śliz

50 lat w PTTK

(wręczyli: Krystian Grajczak i Walenty Kaźmierczak)

 • Koło PTTK nr 2 przy Węźle PKP w Gnieźnie i Gnieźnieński Klub Turystyki Wodnej PTTK „Horyzont”

Orli Lot

(wręczyła Wioletta Nowaczyk)

 • Tomasz Czudowski
 • Kamila Filipczak
 • Rozalia Gogolik
 • Julia Rachwalik

Po części oficjalnej zaproszeni goście złożyli życzenia i wręczyli upominki na ręce prezesa Oddziału PTTK i komandora GKTW PTTK „Horyzont”. Po złożonych życzeniach uczestnicy uraczyli się smacznym obiadem, po którym wykonano wspólną pamiątkową fotografię. Punktem kulminacyjnym tej części Jubileuszu była konsumpcja pysznego tortu. A dalej wspomnieniom nie było końca…