Odwołany: XI Rajd „Topienie Marzanny”

piątek, 20.03.2020 do sobota, 21.03.2020

Informujemy, że Rajd został odwołany.

 

Regulamin Rajdu

 1. 1. Cele rajdu:   
  • zapoznanie uczestników rajdu z historią i walorami krajoznawczo- turystycznymi Środy Wielkopolskiej oraz okolic,  
  • upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
  • propagowanie zdrowego stylu życia.
 2. Komitet Organizacyjny Rajdu:
  Komandor rajdu: Tomasz Ryszczuk
  Zastępca komandora: Edward Polański
  Kierownictwo trasy: Bartosz Rybko, 
  Kierownik mety: Krystyna Sarnowska
  Sekretariat: Magdalena Zbiranek 
  Punkt weryfikacyjny: Krystyna Sarnowska 
 3. Organizator rajdu:
  Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie
  Oddział PTTK Ziemi Średzkiej w Środzie Wielkopolskiej 
  Szkoła Podstawowa Nr. 3 w Środzie Wielkopolskiej
 4. Trasa autokarowa 20 marca Gniezno – Środa Wielkopolska
  Wyjazd: parking przy ul. Barciszewskiego (dawny sklep Piotr i Paweł) godz. 17:00
  Powrót 21 marca 2020 do Gniezna ok. godziny 17:00
 5. Trasa piesza (dostosowana do niepełnosprawnych) sobota 21 marca godzina wyjścia 9:30
  Środa Wlkp. – Obszar Chronionego Krajobrazu „Bagna Średzkie” – wzdłuż torów kolejki wąskotorowej – Słupia Wielka –Muzeum Ziemi Średzkiej Dwór w Koszutach (7 km)
  Zwiedzanie Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach
  Zwiedzanie Parowozowni 
 6. Warunki uczestnictwa: w rajdzie mogą brać udział drużyny 5-10 osobowe oraz turyści indywidualni. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział wraz z opiekunem - osobą dorosłą. Wymaga się przestrzegania „Karty Turysty”. Obowiązek i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestnikach. Za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w trakcie rajdu z winy uczestników, odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą uczestnicy i instytucje zgłaszające.
 7. Wyposażenie: uczestników rajdu obowiązuje posiadanie stosownego do pory roku obuwia i ubioru. Drużyna powinna posiadać apteczkę. 
 8. Zgłoszenia należy wysłać pod adres: andzwek@o2pl na kartach zgłoszeń, nazwiska uczestników oraz kierownika drużyny.
  Opłata za rajd 2-dniowy wynosi 35,00 zł od osoby. Opłatę można wpłacać dnia 18.03.2020 w Biurze PTTK ul. Kościuszki 7 w godz. 16.00-18.00 lub przelewem na konto BGŻ S.A. 69 2030 0045 1110 0000 0403 9980 z dopiskiem „opłata za rajd”. Ilość miejsc ograniczona. O zapisie decyduje kolejność zgłoszenia i pełna wpłata. Termin zgłoszeń do 18.03.2020 r. do godziny 18.00. Telefon kontaktowy tel. 723375339
 9. Uprawnienia uczestników: 
  • znaczek rajdowy
  • opieka przewodnicka podczas zwiedzania 
  • w programie rajdu znajdą się w zwiedzanie Kolegiaty, starówki, zwiedzane z przewodnikiem Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach, zwiedzanie Parowozowni 
  • śniadanie w sobotę 21 marca 2020 oraz ciepły posiłek po zakończonym rajdzie
  • przejazd autokarem
  • wejściówki do zwiedzanych obiektów
  • punkty do OTP
 10. Meta Rajdu oraz nocleg w Szkole Podstawowej n3 w Środzie Wielkopolskiej ul. 20 Października 2
 11. Podczas rajdu odbędzie się konkurs na najładniejsze przebranie za „Marzannę” liczy się pomysłowość i nawiązanie do tradycji.
 12. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

Serdecznie Zapraszamy
Organizatorzy

Klauzula informacyjna XI Rajdu „Topienie Marzanny”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO, informujemy iż: 

 1. Administratorem danych osobowych uczestników podanych w karcie zgłoszenia jest Oddział PTTK w Gnieźnie zwany dalej "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 62-200 Gniezno, ul. Kościuszki 7 lub biuro@gniezno.pttk.pl
 2. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest podpisanie karty zgłoszenia XI Rajdu „Topienie Marzanny”
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją XI Rajdu „Topienie Marzanny” oraz do podjęcia niezbędnych działań przed realizacją rajdu oraz po, w tym: udostępnienie zdjęć na stronie internetowej oraz facebooku Oddziału, a także na łamach prasy lokalnej oraz w wydawnictwach Zarządu Głównego PTTK w Warszawie.
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że podjęcie działań przed realizacją rajdu nie będzie możliwe. 
 5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia rajdu.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 
 7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, oraz ograniczenia przetwarzania danych. 
 8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.