Rajd 40-Lecia Szkolnego Koła Krajoznawczo - Turystycznego SP 9

sobota, 27.10.2018

Relacja z rajdu

Dnia 27 października kontynuowaliśmy świętowanie 40-lecia istnienia Szkolnego Koła Krajoznawczo – Turystycznego przy Szkole Podstawowej nr 9 poprzez zorganizowanie jubileuszowego rajdu. Wyznaczone trasy schodziły się gwiaździście z Obory, Pyszczyna i Jankowa Dolnego do naszej szkoły. Na mecie uczestnicy rajdu po posiłku mogli uczestniczyć w konkursach sportowych. Na wyznaczonych stanowiskach można było się sprawdzić w strzelaniu rzutkami i ringiem do celu, celności w zbijaniu kręgli, skoczności oraz prędkości przenoszenia przedmiotów. Po zsumowaniu punktów najlepszym okazał się uczeń naszej szkoły – Mateusz Buczkowski. Drugie miejsce zajął Rafał Woźniak – także z SP9, a trzecie miejsce – Piotr Nowicki  - WTZ Kłecko. Wyróżnienie otrzymały: Kinga Zdrojewska i Elżbieta Kaczmarek z WTZ Kłecko, a najmłodsi uczestnicy rajdu dostali drobne upominki.

Komandor rajdu: Elżbieta Kistowska

Celem rajdu jest

 • upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
 • zapoznanie uczestników z walorami krajoznawczo-turystycznymi
 • Powiatu Gnieźnieńskiego,
 • uczczenie 40 lat istnienia SKKT przy SP 9.

Organizatorami Rajdu są

 • Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mieszka I w Gnieźnie,
 • PTTK Oddział Ziemi Gnieźnieńskiej.

Komitet organizacyjny

 • Komandor rajdu: Elżbieta Kistowska
 • Sekretariat rajdu: Monika Pokładecka
 • Kierownictwo mety: Joanna Pokładecka, Tadeusz Gajda

Regulamin

 1. Trasy rajdowe piesze:
  1. TRASA 1
   Obora – Braciszewo - Skiereszewo - Gniezno - Sp9 – 11 km
   start: godz. 10.20 
   (do Obory można dojechać autobusem MPK nr 12 wg rozkładu jazdy: ul. Kościuszki odjazd 9.54)
   Kierownik trasy: 2 osoby z PTTK
  2. TRASA 2
   Jankowo Dolne PKP - Wierzbiczany - Szczytniki Duchowne - Arkuszewo - SP 9 -11km start: godz. 11.00  (wyjazd pociągiem godz. 10.48)
   Kierownik trasy: 2 osoby z PTTK
  3. TRASA 3
   Pyszczyn - ul. Północna - ul. Biskupińska - ul. Winiary - Jezioro Winiary - 5km start: godz. 12.15
  4. (do Pyszczyna można dojechać autobusem MPK nr 11 wg rozkładu jazdy: ul. Dworcowa odjazd 12.01)
   Kierownik trasy: 1 osoba z SP 9 Gniezno
  5. Dopuszcza się przebycie tras dowolnych, pod warunkiem zgłoszenia drużyny z opiekunem. Organizatorzy nie obsługują tych tras. 
 2. Warunki uczestnictwa: w rajdzie mogą brać udział drużyny 5–10 osobowe oraz turyści indywidualni. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział wraz z opiekunem – osobą dorosłą. Wymaga się przestrzegania „Karty Turysty”. Obowiązek i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestnikach. Za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w trakcie rajdu z winy uczestników odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą uczestnicy i instytucje zgłaszające.
 3. Wyposażenie: uczestników rajdu obowiązuje posiadanie stosownego do pory roku obuwia i ubioru. Drużyna powinna posiadać apteczkę.
 4. Opłata od osoby wynosi 8,00 zł. Dojazd na start we własnym zakresie. Opłatę wpłacamy na mecie rajdu. Termin zgłoszeń do dnia 23 października 2018 roku do godziny 16.00. Zgłoszenia należy wysłać na adres: sekretariat@sp9.gniezno.eu lub telefonicznie 61-426-51-13
 5. Uprawnienia uczestników: w ramach wpisowego uczestnicy otrzymują znaczek rajdowy, punkty do OTP i KOT, posiłek na mecie, prawo do udziału w konkursach sprawnościowych.
 6. Meta rajdu zlokalizowana będzie na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 im. Mieszka I, ul. Staszica 5 w Gnieźnie i czynna w godz. 13.00 - 15.00.
 7. Postanowienia końcowe: rajd odbędzie się bez względu na pogodę. 

Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy