Rajd Powstania Wielkopolskiego

sobota, 13.01.2018

Relacja z Rajdu

Dnia 13 stycznia 2018 roku 112-osobowa grupa turystów wzięła udział w XVI Rajdzie Turystycznym „Szlakami Powstania Wielkopolskiego”. Organizatorem rajdu był Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej oraz Klub Górski PTTK „Ornak” im. ks. T. Hanelta w Gnieźnie. Patronat nad rajdem objęli: Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego Pani Beata Tarczyńska oraz Wójt Gminy Mieleszyn Pan Janusz Kamiński. Celem rajdu było uczczenie 99. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.  W rajdzie uczestniczyli  uczniowie  szkół podstawowych i gimnazjalnych z Gniezna i z gminy Mieleszyn oraz liczną grupę stanowiły osoby dorosłe. Turyści dwoma autokarami zostali przetransportowani do miejscowości Laskowo, gdzie znajdował się początek rajdu.  Tam dołączyła do nas grupa uczniów z opiekunami ze szkół z Łopienna i Karniszewa. Trasa pieszej wędrówki liczyła 7 km i przebiegała przez Gącz do Łopienna. Ciekawych informacji historycznych na temat przebiegu Powstania Wielkopolskiego na tych terenach dostarczył uczestnikom Paweł Trygalski – historyk, pasjonat i miłośnik tradycji Powstania Wielkopolskiego. W kościele poewangelickim p.w. św. Andrzeja Apostoła w Laskowie i w kościele barokowym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łopiennie naszym przewodnikiem  był  Krystian Grajczak - prezes PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej, dostarczając nam wiele cennych wiadomości o zwiedzanych obiektach. Na placu przykościelnym w Łopiennie mieliśmy okazję zobaczyć najmniejszą Kalwarię w Polsce. Dowiedzieliśmy się, że obecnie Łopienno jest wsią, a było miastem do 1888 r. Uczestnicy Rajdu na cmentarzu w Łopiennie odwiedzili groby powstańców. Na grobie Franciszka Adamczaka, pierwszego poległego powstańca w powiecie gnieźnieńskim, zapalili znicz. Odwiedziliśmy również źródełko i zapoznaliśmy się z jego znaczeniem dla mieszkańców Łopienna. Naszemu wędrowaniu towarzyszyła zimowa  aura. Na początku naszej wędrówki niebo było pokryte chmurami, ale im bliżej mety, tym coraz bardziej się przejaśniało. Łopienno przywitało nas piękną słoneczną pogodą i wspaniałymi widokami na rynnowe jeziora Łopienno Południowe i Łopienno Północne. Podczas naszej wędrówki znaleźliśmy się chwilowo w województwie kujawsko-pomorskim, ponieważ w tym województwie leży   Laskowo i Gącz. Meta rajdu znajdowała się w Sali wiejskiej w Łopiennie.  Zmarznięci turyści posilili się pyszną grochówką, a następnie chętne osoby wzięły udział w konkursie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim.

Najlepszą znajomością  Powstania  Wielkopolskiego wykazali się :

 1. Mateusz Jackowiak – Szkoła Podstawowa nr 9 w Gnieźnie
 2. Jan Leśny – Szkoła Podstawowa nr 8 w Gnieźnie
 3. Oliwia Wojcieszak – Szkoła Podstawowa w Karniszewie

Nagrodę specjalną w postaci plecaka, za zdobycie 1. miejsca w konkursie  ufundował i wręczył Wójt Gminy Mieleszyn. Był on również fundatorem smacznego posiłku. Nagrody w postaci kubków, książek, folderów, map i długopisów ufundowało Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.

Ponadto każdy uczestnik rajdu otrzymał drobny upominek w postaci długopisu lub mapy.

Rajd był wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu. Promował zdrowy styl życia i upowszechniał turystykę i krajoznawstwo. Turyści zdobyli kolejne punkty do Odznaki Turystyki Pieszej oraz otrzymali znaczek rajdowy i okolicznościową pieczątkę.

Dziękuję wszystkim uczestnikom za miłą rajdową atmosferę, Starostwu Powiatowemu i Wójtowi Gminy Mieleszyn za wsparcie i ufundowanie nagród oraz posiłku turystycznego. Podziękowania kieruję również do Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łopiennie oraz do moich koleżanek i kolegów za okazaną pomoc w organizacji rajdu.

W imieniu Zarządu Oddziału PTTK w Gnieźnie zapraszam 3 lutego na Rajd Zimowy.

Komandor Rajdu: Ewa Bosacka
Zdjęcia: Krzysztof Kaźmierski i Szymon Robaszkiewicz

Regulamin Rajdu

 1. 1. Cele rajdu                                                                                                                     
  • uczczenie 99. rocznicy Powstania Wielkopolskiego,
  • upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
  • propagowanie zdrowego stylu życia,
  • rozbudzanie zainteresowań naszą Małą Ojczyzną.
 2. Komitet Organizacyjny Rajdu:
  Komandor rajdu: Ewa Bosacka             
  Sekretariat: Małgorzata Drewek
  Kierownictwo mety: Krystian Grajczak, Edward Polański
  Punkt weryfikacyjny: Krystyna Sarnowska
 3. Organizator rajdu:
  • Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie,
  • Klub Górski PTTK „Ornak” im. ks. T. Hanelta w Gnieźnie,
  • Agencja Turystyczna „Edwardo”.
 4. Trasa rajdowa:
  I. Laskowo – Gącz – Łopienno (zapalenie zniczy na grobie powstańca Franciszka Adamczaka) 7 km
  Kierownik trasy: Ewa Bosacka, Krystian Grajczak
  Start: wyjazd autokarem z przystanku PKS ul. Dworcowa przy Klubie „Lokomotywa” - godz.8.00  
  II. Dopuszcza się przebycie tras dowolnych. Organizatorzy nie obsługują tych tras.
 5. Warunki uczestnictwa: w rajdzie mogą brać udział drużyny 5-10 osobowe oraz turyści indywidualni. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział wraz z opiekunem – osobą dorosłą. Wymaga się przestrzegania „Karty Turysty”. Obowiązek i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestnikach. Za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w trakcie rajdu z winy uczestników odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą uczestnicy i instytucje zgłaszające.
 6. Wyposażenie: uczestników rajdu obowiązuje posiadanie stosownego do pory roku obuwia i ubioru. Drużyna powinna posiadać apteczkę.
 7. Zgłoszenia należy wysłać na adres: biuro@gniezno.pttk.pl na kartach zgłoszeń z podaniem nazwisk oraz nazwisko kierownika drużyny. Opłata od osoby wynosi 4 zł. Dla członków PTTK 3 zł. Koszt przejazdu autokarem - 9 zł od osoby. Opłatę można wpłacać dnia 10 stycznia w Biurze PTTK ul. Kościuszki 7 w godz. 16.00 – 17.30 lub  przelewem na konto BGŻ S.A. 69 2030 0045 1110 0000 0403 9980 z dopiskiem „opłata za rajd” lub na mecie rajdu. Termin zgłoszeń do dnia 10 stycznia 2018 r. do godziny 18.00. Ilość miejsc ograniczona. Telefon kontaktowy: 694 532 157.
 8. Uprawnienia uczestników - uczestnicy otrzymują:
  • posiłek turystyczny,
  • znaczek rajdowy,
  • punkty do OTP,
  • pieczątkę okolicznościową,
  • prawo do udziału w konkursie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim.
 9. Meta rajdu będzie zlokalizowana w Sali Wiejskiej w Łopiennie i czynna w godz. 11.30-13.30
 10. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy