V Rajd Mikołajkowy

sobota, 1.12.2012

V Rajd Mikołajkowy już za nami, zobacz relację

Mikołajki już całkiem blisko! Dlatego gnieźnieński oddział PTTk zaprasza serdecznie na Rajd Mikołajkowy, już 1. grudnia!

 1. Cele rajdu:
  • upowszechnienie idei turystyki i krajoznawstwa,
  • zapoznanie uczestników rajdu z produkcją ozdób choinkowych.
 2. Komitet Organizacyjny Rajdu:
  Komandor rajdu: Tadeusz Gajda
  Sekretariat: Maria Gajda, Małgorzata Kowalczyk
  Kierownictwo mety: Henryk Michalak, Ewa Bosacka, Walenty Kaźmierczak
  Punkt weryfikacyjny: Mirosław Tomaszewski
 3. Organizator rajdu: Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie, Nadleśnictwo Gniezno, Fabryka Ozdób Choinkowych „Bolglass”, Sklep i Hurtownia Artykułów Papierniczych Szkolnych i Biurowych „Oficyna” s.c.
 4. Trasy rajdowe:
  1. Fabryka Ozdób Choinkowych „Bolglass” - ul. Witkowska – ul. Wolności - ul. Sosnowa – Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Rekreacji „Poligon” – 7 km
   Start: przy Fabryce Ozdób Choinkowych „Bolglass” - ul. Witkowska 78 godz. 9.55
   Kierownik trasy: Elżbieta Ewiak, Jerzy Wojciak
  2. SP nr 9 (ul. Staszica) - Trzy Mosty – ul. Słoneczna - ul. Witkowska - ścieżka rowerowa w Lesie Miejskim do ul. Sosnowej – Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Rekreacji „Poligon” – 10 km
   Start: SP nr 9 - ul. Staszica godz. 9.30
   Kierownik trasy: Krystian Grajczak, Paweł Paluszkiewicz.
 5. Warunki uczestnictwa: w rajdzie mogą brać udział drużyny 5-10 osobowe oraz turyści indywidualni. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział wraz z opiekunem – osobą dorosłą. Każdy uczestnik powinien posiadać widoczny element stroju św. Mikołaja.
  Wymaga się przestrzegania „Karty Turysty”. Obowiązek i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestnikach. Za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w trakcie rajdu z winy uczestników, odpowiedzialność prawną
  i materialną ponoszą uczestnicy i instytucje zgłaszające.
 6. Wyposażenie: uczestników rajdu obowiązuje posiadanie stosownego do pory roku obuwia i ubioru. Drużyna powinna posiadać apteczkę.
 7. Zgłoszenia należy wysłać pod adresem: biuro@gniezno.pttk.pl na kartach zgłoszeń z podaniem numeru trasy, nazwisk uczestników oraz kierownika drużyny, należy podać również liczbę osób wracających autokarem. Opłata za rajd wynosi 6,50 zł od osoby + 3 zł za powrót do Gniezna autokarem.
  Termin zgłoszeń do dnia 28 listopada 2012 r. do godziny 21.00.

  Chętni mogą zamawiać bombki choinkowe z wypisanym własnym imieniem (Φ 80 cena: 6,50 zł; Φ 100 cena: 7,00 zł;), zamówienia proszę przesyłać na osobnych listach (wielkość, imię, nazwa instytucji zgłaszającej). Wpłaty będą przyjmowane w dniu 29 listopada w godzinach 11.30-14.00 w Sklepie z Artykułami Szkolnymi i Biurowymi „Oficyna” – ul. Łubieńskiego. Kontakt Maria Gajda tel. 601252913.

 8. Uprawnienia uczestników: posiłek rajdowy, znaczek rajdowy, punkty do OTP, udział: w konkursach sprawnościowych, na najciekawszy strój św. Mikołaja i najciekawszą podobiznę Mikołaja wykonaną dowolną techniką.
 9. Meta rajdu będzie zlokalizowana na terenie Leśnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej i Rekreacji „Poligon” w Gębarzewie i czynna w godz. 11.00-13.30.
 10. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

Serdecznie Zapraszamy
Organizatorzy