VI Jesienna Wędrówka „Pamięci Kazimiery Helmin”

sobota, 22.10.2022

Informujemy, że Rajd został odwołany!

 

 

Na Rajd zapraszają:

  • PTTK Oddział Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie
  • Klub Górski PTTK „Ornak” im. ks. T. Hanelta w Gnieźnie
  • Nadleśnictwo Gniezno

Celem rajdu jest:

  • uczczenie pamięci Członków Honorowych PTTK Kazimiery Helmin i Tadeusza Hanelta,
  • zapoznanie uczestników z walorami krajoznawczo-turystycznymi Powiatu Gnieźnieńskiego,
  • upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa. 

Organizatorzy:

Komandor rajdu: Katarzyna Tubacka
Z-ca komandora: Tomasz Tubacki
Sekretariat: Małgorzata Kaźmierczak

Trasa rajdowa:  

Osiedle Grunwaldzkie – Pławnik – Las Miejski – Wiata Edukacyjna „Gajówka” - ul. Wrzesińska 83 – 6 km
Start: Osiedle Grunwaldzkie (przy kościele Chrystusa Wieczystego Kapłana)  godz. 9.30
Kierownik trasy: Maria Gajda i Andrzej Tomaszewski 

Warunki uczestnictwa:

Zgłoszenia należy wysłać pod adresem: biuro@gniezno.pttk.pl  na kartach zgłoszeń. Opłata za rajd wynosi 12,00 zł od osoby, członkowie PTTK 10 zł . Opłatę można wpłacać przelewem na konto BGŻ 69 2030 0045 1110 0000 0403 9980 z dopiskiem „opłata za rajd” lub na mecie rajdu.

Wymaga się przestrzegania „Karty Turysty”. Obowiązek i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestnikach. Za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w trakcie rajdu z winy uczestników odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą uczestnicy. Zgłoszenia przyjmuje do dnia 20 października 2022 r. do godziny 12.00. Kontakt Katarzyna Tubacka tel. 509 950 656.

Uprawnienia uczestników:

  • konkurs przyrodniczy, posiłek rajdowy, znaczek okolicznościowy i punkty do OTP.

Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy