VI Ogólnopolski Rajd Rowerowy „Genesis”

piątek, 21.06.2019 do niedziela, 23.06.2019

Relacja z Rajdu

VI Ogólnopolski Rajd Rowerowy Genesis odbył się w dniach 21.06 – 23.06.2019 w Gnieźnie. Zorganizowany został przez członków Klubu Turystyki Rowerowej GENESIS przy Oddziale PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej. Impreza turystyczna przeprowadzona w ramach IV Weekendu na Szlaku Piastowskim, którego pomysłodawcą i wspierającym jest Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” przy Starostwie Gnieźnieńskim. Wsparcia udzielił także Prezydent Miasta Gniezna. Do bazy rajdowej, mieszczącej się w Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gnieźnie, zjechali goście z Zielonej Góry, Konina, Pleszewa, Parlina, Mieleszyna, Wągrowca, Zgierza i Łodzi.

W tegorocznej edycji, po uroczystym powitaniu gości, w piątkowy wieczór udaliśmy się na spacer po Gnieźnie Traktem Królewskim poznając postacie wszystkich 5 Królów koronowanych w katedrze gnieźnieńskiej: Bolesława Chrobrego, Mieszka II Lamberta, Bolesława Śmiałego, Przemysła II, Wacława II oraz napotkane gnieźnieńskie króliki i inne ciekawe obiekty, w tym odnowiony pomnik Opatrzności Bożej. Po powrocie na bazę, przy pajdzie chleba ze smalcem i ogórkiem, mogliśmy posłuchać gitary i wspólnie pośpiewać. W sobotnią trasę wyruszyliśmy już przy lekko ochłodzonym powietrzu. Pierwszy postój mieliśmy nad jeziorem Jelonek przy pomniku legendarnego Lecha - założyciela miasta. Kolejna przerwa w wędrowaniu miała miejsce w Żydowie przy XIX wiecznym, późnoklasycystycznym kościele, w którym znajduje się ocalały ze spalonego kościoła w Gurowie obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z XVII w. Następnym punktem na trasie był kopiec powstańców wielkopolskich z 1848 roku w Sokołowie, gdzie odbyła się jedna z bitew tzw. Wiosny Ludów. Głównym celem naszej podróżny tego dnia był mało znany i okryty tajemnicami średniowieczny gród w Grzybowie. Obiekt o powierzchni ok. 5 hektarów, którego zachowane fortyfikacje sięgają do 8 metrów wysokości, zamieszkiwany w okresie świetności przez ok. 1000 mieszkańców, prawdopodobnie opuszczony w 2 połowie XI wieku z nieznanych przyczyn. Po grodzie oprowadzała nas i wprowadzała w tajniki średniowiecznego życia grodowego koleżanka Dagmara. Po zwiedzaniu obiektu nastąpił czas na posiłek turystyczny i konkursy rajdowe, w które chętnie włączyli się wszyscy uczestnicy.

Po zwiedzaniu grodu obejrzeliśmy znajdujący się we wsi kościół drewniany pw. św. Michała z 1757r. i rotundę neoromańską, która została zbudowana jako kaplica grobowa Lutomskich. W drodze powrotnej do Gniezna zatrzymaliśmy się jeszcze w Jarząbkowie przy kościele pw. św. Marcina przy płycie pamiątkowej gen. Ignacego Pantaleona Prądzyńskiego - stratega, fortyfikatora i dowódcy Powstania Listopadowego i w Drachowie przy legendarnym trójgłowym smoku oraz w miejscu upamiętnienia spalonego w XIX w drewnianego kościoła w Gurowie. Wieczorem w bazie rajdu przeprowadziliśmy konkurs kalamburowy i wręczyliśmy nagrody najlepszym uczestnikom konkursów. Do północy trwała integracja, mogliśmy na patio ponownie posłuchać gitary i włączyć się do wspólnego śpiewu. W niedzielę zrobiliśmy jeszcze krótką trasę do Kędzierzyna, gdzie obejrzeliśmy kościół pw. św. Andrzeja Apostoła, starą szkołę i budynek w którym kiedyś mieścił się przytułek dla ubogich, a w pobliskich lasach mogiły Polaków zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólnie spędzony czas i zapraszamy w kolejnym roku do Gniezna na rowerowy szlak.

Regulamin Rajdu

 1. Cele Rajdu
  • poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych Ziemi Gnieźnieńskiej,
  • propagowanie wiedzy historycznej związanej z Pierwszą Stolicą Polski,
  • wymiana doświadczeń i integracja miłośników turystyki rowerowej,
  • propagowanie aktywnego wypoczynku poprzez turystykę rowerową.
 2. Organizatorzy:
  • Klub Turystyki Rowerowej PTTK GENESIS,
  • PTTK Oddział Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie.
 3. Rajd wspierają:
  • Klaster Turystyczny Szlak Piastowski w Wielkopolsce (w ramach IV edycji Weekendu na Szlaku Piastowskim),
  • Urząd Miasta Gniezna.
 4. Kierownictwo Rajdu:
  • Komandor: Paweł Kubasik (kontakt po godz. 16.00, tel. 695 244 160)
  • Kwatermistrz: Magdalena Kubasik,
  • Sekretariat: Bożena Nowak,
  • Obsługa: Ewa Bosacka, Beata Przybysławska, Marian Gdaniec, Jan Kubasik.
 5. Termin i baza Rajdu:
  Rajd odbędzie się w terminie 21 - 23.06.2019
  Baza Rajdu: Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2, ul. Powstańców Wielkopolskich nr 16 w Gnieźnie.
 6. Zgłoszenia i opłaty
  W Rajdzie mogą uczestniczyć turyści, którzy przesłali pocztą elektroniczną na adres: ktrgenesis@op.pl do dnia 12.06.2019 r. wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia oraz dowód wpłaty. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział wyłącznie z opiekunem - osobą dorosłą. Opłatę za Rajd należy wnieść na konto bankowe: BGŻ S.A. 69 2030 0045 1110 0000 0403 9980 z dopiskiem GENESIS 2019 lub dokonać wpłaty w biurze PTTK ul. Kościuszki 7 w Gnieźnie w każdą środę w godzinach 16.00-17.30.
  Liczba uczestników ograniczona.
  • Opłata za rajd (pełne świadczenia)
   • Członkowie PTTK (ważna legitymacja PTTK do wglądu) - 130 zł
   • Pozostali uczestnicy - 140 zł
  • Opłata za rajd dla uczestników bez pełnych świadczeń (bez 2 noclegów, 2 śniadań i obiadokolacji):
   • Członkowie PTTK (ważna legitymacja PTTK do wglądu) – 20 zł
   • Pozostali uczestnicy – 25 zł
 7. Świadczenia
  1. 2 noclegi - łóżko z pościelą w internacie (przy pełnych świadczeniach),
  2. 2 śniadania oraz obiadokolacja (przy pełnych świadczeniach),
  3. piątkowe zwiedzanie
  4. posiłek turystyczny na sobotniej trasie,
  5. wejście do MPP Gród w Grzybowie
  6. okolicznościowy znaczek rajdowy i odcisk pieczęci rajdowej,
  7. potwierdzenie punktów na KOT,
  8. wieczór integracyjny.
 8. Program Rajdu:
  • Piątek 21.06.2019
   • Godz. 16.00 przyjmowanie uczestników
   • Godz. 17.30 powitanie uczestników Rajdu
   • Godz. 18.30 wieczorny spacer po mieście
  • Sobota 22.06.2019
   • Godz. 8.00 - 8.30 śniadanie (przy pełnych świadczeniach)
   • Godz. 9.00 wyjazd na trasę rowerową, 63 km: Gniezno - Żydowo - Grzybowo - Malczewo - Gniezno
   • Godz. 18.00 obiadokolacja (przy pełnych świadczeniach)
   • Godz. 20.00 wieczór integracyjny
  • Niedziela 23.06.2019
   • Godz. 7.00 możliwość udziału we mszy św. - Katedra Gnieźnieńska
   • Godz. 8:30 śniadanie (przy pełnych świadczeniach)
   • Godz. 9:30 wyjazd na trasę rowerową: 29 km: Gniezno – Kędzierzyn - Gniezno
   • Godz. 13:30 powrót do bazy - pożegnanie uczestników Rajdu
   • Godz. 15:00 opuszczenie bazy w internacie
 9. Postanowienia końcowe
  • uczestnicy zobowiązani są do posiadania roweru wyposażonego zgodnie z Prawem o Ruchu Drogowym,
  • uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zarządzeń Komandora Rajdu i Organizatorów oraz zapisów niniejszego regulaminu,
  • rezygnacja z udziału w Rajdzie po upływie terminu zgłoszenia nie upoważnia do żądania zwrotu opłaty za Rajd,
  • nie wzięcie udziału w Rajdzie nie upoważnia do zwrotu opłaty za Rajd,
  • członkowie PTTK podlegają ubezpieczeniu zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Sekretarza Generalnego ZG PTTK. Pozostali uczestnicy ubezpieczają się indywidualnie,
  • w czasie trwania Rajdu organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników osobom trzecim i odwrotnie,
  • udział w Rajdzie odbywa się na własną odpowiedzialność,
  • uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na wykorzystanie swych wizerunków w relacjach z przebiegu Rajdu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów,
  • ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

Serdecznie Zapraszamy
Organizatorzy

Spełnienie obowiązku informacyjnego RODO

 1. 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Klub Turystyki Rowerowej Genesis przy Oddziale PTTK w Gnieźnie, 62-200 Gniezno, ul. Kościuszki 7. Kontakt z administratorem danych osobowych: p_kubasik@op.pl.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest podpisanie Karty zgłoszenia na VI Ogólnopolski Rajd Rowerowy Genesis.
 3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą wyłącznie dla celów związanych z organizacją „VI Ogólnopolskiego Rajdu Rowerowego PTTK Genesis” oraz do podjęcia niezbędnych działań przed realizacją Rajdu oraz po, w tym: udostępnienie zdjęć z rajdu na stronie internetowej i wydawnictwach Oddziału PTTK, oraz zdjęć na fanpagu Klubu, a także na łamach mediów lokalnych oraz współorganizatorów i wspierających Rajd.
 4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Rajdu.
 5. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w Rajdzie.
Pliki:
ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon genesisvikartazgloszenia.doc33.5 KB
PDF icon genesisvikartazgloszenia.pdf37.94 KB