VI Rajd „Na rozpoczęcie sezonu rowerowego”

sobota, 11.04.2015

Relacja z Rajdu

W sobotę, dnia 11 kwietnia 2015 roku  55. osobowa grupa amatorów turystyki rowerowej wzięła udział w VI Rajdzie „Na rozpoczęcie sezonu rowerowego”. Uczestnikami rajdu byli zarówno uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych jak i ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe, w tym rodzice z dziećmi. Organizatorem rajdu była Komisja Turystyki Rowerowej, działająca przy PTTK Oddział Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie oraz Klub Górski „Ornak” im. T. Hanelta w Gnieźnie. Współorganizatorem imprezy był Sołtys Kosmowa Jarosław Trafny.  Patronat nad rajdem objęła Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego Beata Tarczyńska.

Trasa rajdu liczyła 25 km i przebiegała początkowo przez Skiereszewo, Woźniki do Pawłowa. W Pawłowie czekał na nas proboszcz Parafii p.w. św. Marcina ks. Mariusz. Spotkanie rozpoczęliśmy wspólną modlitwą, po której ksiądz proboszcz przybliżył nam sylwetkę Patrona i przedstawił krótką historię kościoła, ze szczególnym uwzględnieniem historii obrazu Matki Bożej Żyrowickiej, która znajduje się w ołtarzu głównym.  Na koniec uczestnicy otrzymali pamiątkowe obrazki z wizerunkiem św. Marcina. Po krótkiej przerwie na posiłek udaliśmy się do nieczynnej szkoły, w której w roku 1894 urodził się i mieszkał Paweł Cyms - przywódca Powstania Wielkopolskiego. Zapoznaliśmy się z informacjami umieszczonymi na pamiątkowej tablicy. Następnie udaliśmy się w dalszą podróż przez Gębarzewo do Kosmowa. Trasa naszego rajdu przebiegała częściowo  żółtym szlakiem rowerowym wytyczonym i oznakowanym przez samorząd  Powiatu  Gnieźnieńskiego.  Na mecie w Kosmowie, na miejscowym boisku czekały na nas grillowane kiełbaski, herbata, kawa a na deser jabłka i wspaniały placek domowego wypieku, wykonany przez żonę  Pana Sołtysa. Ponadto dla dzieci i młodzieży Sołtys ufundował chrupki. Po zasłużonym posiłku i odpoczynku najodważniejsi uczestnicy przystąpili do udziału w konkursach sprawnościowych m.in. zwijanie linki na czas, jazda slalomem na czas i rzut kaloszem. Odbył się również konkurs wiedzy z przepisów ruchu drogowego.

Oto wyniki konkursów.

Konkurs z przepisów ruchu drogowego:

 1. Paweł Balicki – ZSP nr 3
 2. Michalina Nowaczyk – Gimnazjum nr 2
 3. Mariola Zielińska

Konkurs sprawnościowy:

 1. Kacper Rulewicz – Gimnazjum Stowarzyszenia „Rodzice – Dzieciom”
 2. Paweł Balicki – ZSP nr 3
 3. Tadeusz Zieliński

 Zwycięzcy konkursów otrzymali nagrody rzeczowe w postaci termosów, bidonów, koszulek, portfeli, książek o tematyce historycznej, folderów, kart do gry, płyt DVD i smyczy. Ponadto każdy z uczestników otrzymał folder o Ziemi Gnieźnieńskiej. Drobne upominki w postaci puzzli i naklejek przedstawiających parki krajobrazowe Wielkopolski otrzymali  najmłodsi uczestnicy rajdu: Kornelia, Mateusz, Mikołaj i Judyta.

 Impreza przebiegała we wspaniałej atmosferze i przy pięknej, słonecznej pogodzie. Dziękuję wszystkim uczestnikom za wspólnie spędzony czas a Panu Sołtysowi Jarosławowi Trafnemu za wszelką  pomoc udzieloną w zorganizowaniu rajdu, miłe przyjęcie i stworzenie rodzinnej atmosfery.  Wyrazy podziękowania składam Proboszczowi Parafii p.w. św. Marcina za wygłoszoną prelekcję i umożliwienie zwiedzania kościoła, moim koleżankom i kolegom z Komisji Turystyki Rowerowej za pomoc w realizacji rajdu a Starostwu Powiatowemu za wsparcie  rzeczowe.

Zapraszam na kolejne rajdy organizowane przez PTTK Oddział Ziemi Gnieźnieńskiej. Najbliższy odbędzie się już 23 maja br.

 

Komandor Rajdu: Ewa Bosacka     

 

Regulamin Rajdu

Cele Rajdu

 • zapoznanie uczestników rajdu z walorami krajoznawczo-turystycznymi,
 • Gniezna i okolic,
 • upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, propagowanie zdrowego stylu życia.

Organizatorzy

 • Oddziałowa Komisja Turystyki Rowerowej PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie,
 • Sołtys wsi Kosmowo Jarosław Trafny,
 • Klub Górski PTTK „Ornak” im. ks. T. Hanelta w Gnieźnie.

Komitet organizacyjny

Komandor rajdu: Ewa Bosacka Z-ca komandora: Paweł Kubasik Sekretariat: Katarzyna Drygała Obsługa rajdu: Magdalena Kubasik Małgorzata Drewek

 1. Trasa rajdowa

  1. Gniezno - Skiereszewo - Woźniki – Pawłowo (zwiedzanie drewnianego kościoła pw. św. Marcina) - Kosmowo (meta rajdu) – Gębarzewo - Gniezno (powrót ul. Pustachowska) - 25 km Start: boisko Gimnazjum Stowarzyszenia „Rodzice – Dzieciom” w Gnieźnie ul. Orzeszkowej 20 - godz. 9:30 Kierownik trasy: Krystyna Sarnowska, Krzysztof Kaźmierski
  2. Dopuszcza się przebycie tras dowolnych, pod warunkiem zgłoszenia drużyny z opiekunem. Organizatorzy nie obsługują tych tras.
 2. Warunki uczestnictwa

  W rajdzie mogą brać udział drużyny 5-10 osobowe (1 opiekun na drużynę) oraz turyści indywidualni. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział wyłącznie z opiekunem - osobą dorosłą. Wymaga się przestrzegania „Karty Turysty”. Obowiązek i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestnikach. Za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w trakcie rajdu z winy uczestników, odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą uczestnicy i instytucje zgłaszające.

 3. Wyposażenie

  Uczestników rajdu obowiązuje posiadanie stosownego do pory roku ubioru, rower musi być sprawny pod względem wymagań przepisów ruchu drogowego. Drużyna powinna posiadać apteczkę oraz zestaw naprawczy (klucze, dętkę, łatki itp.).

 4. Zgłoszenia należy wysłać na adres: biuro@gniezno.pttk.pl na kartach zgłoszeń z podaniem nazwisk uczestników oraz kierownika drużyny. Opłata za rajd wynosi 8,00 zł od osoby (członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską 6,00 zł.) i będzie pobierana dnia 8 kwietnia 2015 r. w Biurze PTTK, ul. Kościuszki 7 w godz. 16.00 – 18.00. Opłatę można wnieść na nowe konto bankowe: BGŻ S.A. 69 2030 0045 1110 0000 0403 9980 z dopiskiem „opłata za rajd” lub wpłacić na mecie rajdu. Termin zgłoszeń upływa dnia 8 kwietnia 2015 r. do godz. 18.00. Kontakt: Ewa Bosacka 694 532 157.
 5. Uprawnienia uczestników

  • znaczek rajdowy,
  • posiłek turystyczny,
  • punkty do KOT,
  • okolicznościową pieczątkę,
  • prawo do udziału w konkursach z nagrodami (konkurs ze znajomości przepisów ruchu drogowego i konkursy sprawnościowe).
 6. Obowiązki uczestników

  • przestrzeganie przepisów ruchu drogowego,
  • stosowania się do uwag i wskazówek prowadzącego rajd,
  • nie wyprzedzania prowadzącego rajdu,
  • poinformowanie prowadzącego o rezygnacji z rajdu lub zamiarze odłączenia się od grupy,
  • udzielenia pomocy innym uczestnikom rajdu w razie awarii lub wypadku.
 7. Zaleca się używanie kasku i kamizelki odblaskowej.
 8. Meta rajdu będzie zlokalizowana na terenie świetlicy w Kosmowie i czynna w godz. 11.30-13.30.
 9. Postanowienia końcowe

  Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

 10. Informacje na temat rajdu można znaleźć na stronie internetowej: www.gniezno.pttk.pl

Serdecznie zapraszamy Organizatorzy