VII Ogólnopolski Rajd Rowerowy GENESIS

piątek, 24.06.2022 do niedziela, 26.06.2022
Zdjęcie z Rajdu Genesis w 2019 roku

Regulamin

 1. Cele Rajdu
  • poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych Ziemi Gnieźnieńskiej,
  • propagowanie wiedzy historycznej związanej z Pierwszą Stolicą Polski,
  • wymiana doświadczeń i integracja miłośników turystyki rowerowej,
  • propagowanie aktywnego wypoczynku poprzez turystykę rowerową.
 2. Organizatorzy
  • Klub Turystyki Rowerowej PTTK GENESIS,
  • PTTK Oddział Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie.
 3. Rajd wspierają
  • Starostwo Powiatowe w Gnieźnie,
  • Urząd Miasta Gniezna.
 4. Kierownictwo Rajdu
  • Komandor: Paweł Kubasik (kontakt po godz. 16.00, tel. 695 244 160)
  • Kwatermistrz: Magdalena K,
  • Sekretariat: Małgorzata D, Ewa B,
  • Obsługa: Beata P, Marian G, Witosław S, Jerzy P, Adam B
 5. Termin i baza Rajdu
  Rajd odbędzie się w terminie 24 - 26.06.2022
  Baza Rajdu: Internat Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Mieszka I 27 w Gnieźnie.
 6. Zgłoszenia i opłaty
  W Rajdzie mogą uczestniczyć turyści, którzy przesłali pocztą elektroniczną na adres: ktrgenesis@op.pl do dnia 30.05.2022 r. wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia oraz dowód wpłaty. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział wyłącznie z opiekunem - osobą dorosłą.

  Opłata za rajd (pełne świadczenia)
  • Członkowie PTTK (ważna legitymacja PTTK do wglądu) - 150 zł
  • Pozostali uczestnicy - 160 zł
  • 2 noclegi w internacie - opłata wnoszona tylko w gotówce przy zameldowaniu w kwocie 97,20 zł. Noclegi w pokojach dwuosobowych typu studio.

  Opłata za rajd dla uczestników bez pełnych świadczeń (bez 2 noclegów, kolacji, 2 śniadań, obiadokolacji i degustacji):
  • Członkowie PTTK (ważna legitymacja PTTK do wglądu) – 15 zł
  • Pozostali uczestnicy – 20 zł

  Opłatę za Rajd, bez opłaty za nocleg, należy wnieść na konto bankowe: BGŻ S.A. 69 2030 0045 1110 0000 0403 9980 z dopiskiem GENESIS 2022.
  Liczba uczestników ograniczona.
   

 7. Świadczenia
  • 2 noclegi - łóżko z pościelą w internacie (przy pełnych świadczeniach),
  • kolacja, 2 śniadania oraz obiadokolacja (przy pełnych świadczeniach),
  • piątkowe zwiedzanie,
  • konkursy z nagrodami,
  • posiłek turystyczny na sobotniej trasie,
  • wklejka rajdowa,
  • degustacja w Fabryce Nalewek w podziemiach Hotelu Pietrak (przy pełnych świadczeniach).
 8. Program Rajdu
  • Piątek 24.06.2022
   • Godz. 16.00 przyjmowanie uczestników
   • Godz. 17.30 powitanie uczestników Rajdu
   • Godz. 18.30 wieczorny spacer do Muzeum Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka”
  • Sobota 25.06.2022
   • Godz. 8.00 - 8.30 śniadanie (przy pełnych świadczeniach)
   • Godz. 9.00 wyjazd na trasę rowerową, ok. 70 km: Gniezno - Iwno - Gniezno
   • Godz. 17.30 obiadokolacja (przy pełnych świadczeniach)
   • Godz. 19.00 degustacja w Fabryce Nalewek w podziemiach Hotelu Pietrak
  • Niedziela 26.06.2022
   • Godz. 8.00 możliwość udziału we mszy św. - Katedra Gnieźnieńska (otwarte słynne „Drzwi Gnieźnieńskie”)
   • Godz. 9:30 śniadanie (przy pełnych świadczeniach)
   • Godz. 10:00 wyjazd na trasę rowerową, ok. 20 km: Gniezno - Gębarzewo - Gniezno
   • Godz. 13:30 powrót do bazy - pożegnanie uczestników Rajdu
   • Godz. 15:00 opuszczenie bazy w internacie
 9. Postanowienia końcowe
  • uczestnicy zobowiązani są do posiadania roweru wyposażonego zgodnie z Prawem o Ruchu Drogowym,
  • uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zarządzeń Komandora Rajdu
  • i Organizatorów oraz zapisów niniejszego regulaminu,
  • rezygnacja z udziału w Rajdzie po upływie terminu zgłoszenia nie upoważnia do żądania zwrotu opłaty za Rajd,
  • nie wzięcie udziału w Rajdzie nie upoważnia do zwrotu opłaty za Rajd,
  • członkowie PTTK podlegają ubezpieczeniu zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Sekretarza Generalnego ZG PTTK. Pozostali uczestnicy ubezpieczają się indywidualnie,
  • w czasie trwania Rajdu organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników osobom trzecim i odwrotnie,
  • udział w Rajdzie odbywa się na własną odpowiedzialność,
  • uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na wykorzystanie swych wizerunków w relacjach z przebiegu Rajdu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów,
  • ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy Rajdu

Pliki:
ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon genesisviikartazgloszenia.doc36.5 KB
PDF icon genesisviikartazgloszenia.pdf140.71 KB