VII Rajd „Rowerem na przełaj”

sobota, 24.09.2016

Relacja z Rajdu

W sobotę dnia 24 września 2016 roku 42. osobowa grupa turystów rowerowych wyruszyła na VII rajd „Rowerem na przełaj”. Organizatorem rajdu była Komisja Turystyki Kolarskiej, działająca przy Oddziale PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie. Uczestnikami rajdu byli nie tylko mieszkańcy naszego miasta, lecz również zaszczycili nas swoją obecnością turyści z Poznania, Pobiedzisk, Słupcy , Strzałkowa i Wrześni. Najmłodszym uczestnikiem rajdu był Dominik, uczeń III klasy Szkoły Podstawowej. Trasa rajdu liczyła 35 km i przebiegała przez Wierzbiczany, Kędzierzyn, Żelazkowo, Żydowo, Gębarzewo i Kosmowo. Meta rajdu znajdowała się w Gospodarstwie Agroturystycznym MINI ZOO w Pawłowie. W Pawłowie uczestnicy rajdu mieli możliwość zwiedzania drewnianego kościoła p.w św. Marcina. Na mecie czekało nas wiele atrakcji m.in. ognisko z kiełbaskami w wigwamie, miętowa herbata i konkursy sprawnościowe oraz konkurs wiedzy z przepisów ruchu drogowego. Pobyt w Pawłowie umiliła nam piękna słoneczna, wręcz letnia pogoda, miła atmosfera oraz bezpośredni kontakt z przyrodą. Mieliśmy okazję zobaczyć kuce, strusie, pawie, świnki wietnamskie, kozy, lamy, papugi i wiele innych zwierząt przydomowych i ozdobnych. Duże wrażenie wywarły na nas staw rybny, domek na drzewie i ozdobny ogród.

Przygotowane konkursy cieszyły się dużym powodzeniem. W rozegranych dwóch konkursach sprawnościowych - rozkręcanie i skręcanie śrubek oraz rzut do celu- najlepsze wyniki osiągnęli:

 1. Henryk Poterek
 2. Kazimierz Janiak
 3. Andrzej Kasprzyk
 4. Zbigniew Włodarski
 5. Jan Czekalski

Najlepszą znajomością przepisów ruchu drogowego wykazali się:

 1. Michał Śliperski
 2. Piotr Eichstaedt
 3. Joanna Kubasik
 4. Henryk Poterek

Zwycięzcy konkursów w nagrodę otrzymali drobny sprzęt rowerowy, foldery, albumy, mapy, długopisy i inne drobne upominki. Puzzle i naklejki o tematyce przyrodniczej otrzymał Dominik – najmłodszy uczestnik rajdu.

Dziękuję wszystkim uczestnikom rajdu za udział i wspaniałą atmosferę, a moim koleżankom i koledze Pawłowi dziękuję za pomoc w organizacji rajdu. Słowa podziękowania kieruję do Pana Krzysztofa Nowickiego właściciela Mini Zoo, który umożliwił nam odpoczynek i miły pobyt na terenie swojej posesji.

Zapraszam na kolejne rajdy organizowane przez Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie. Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.gniezno.pttk.pl

Komandor Rajdu
Ewa Bosacka

Foto: Andrzej Myszkiewicz

Regulamin Rajdu

Cele Rajdu

 • zapoznanie uczestników rajdu z walorami krajoznawczo - turystycznymi
 • Gniezna i okolic
 • upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, propagowanie zdrowego stylu życia.

Organizatorzy

 • Oddziałowa Komisja Turystyki Rowerowej PTTK
 • Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie,
 • Klub Górski PTTK „Ornak” im. ks. T. Hanelta w Gnieźnie,
 • Gospodarstwo Agroturystyczne MINI ZOO w Pawłowie

Komitet organizacyjny

Komandor rajdu: Ewa Bosacka
Z - ca komandora: Katarzyna Drygała
Sekretariat: Magdalena Kubasik
Obsługa rajdu: Krystyna Sarnowska, Małgorzata Drewek

 1. Trasa rajdowa, 24.09.2016:
  1. Gniezno - Wierzbiczany - Kędzierzyn - Żelazkowo - Żydowo - Gębarzewo – Kosmowo - Pawłowo – Baranowo – Pierzyska – Woźniki – Skiereszewo - Gniezno (35 km)
   Start: Plac przy kościele p.w. Bł. Jolenty ul. Wierzbiczany - godz. 9.00 
   Kierownicy trasy: Katarzyna Drygała, Paweł Kubasik
  2. Dopuszcza się przebycie tras dowolnych, pod warunkiem zgłoszenia drużyny z opiekunem. Organizatorzy nie obsługują tych tras.
 2. Warunki uczestnictwa: w rajdzie mogą brać udział drużyny 5 - 10 osobowe (1 opiekun na drużynę) oraz turyści indywidualni. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział wyłącznie z opiekunem - osobą dorosłą. Wymaga się przestrzegania „Karty Turysty”. Obowiązek i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestnikach. Za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w trakcie rajdu z winy uczestników, odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą uczestnicy i instytucje zgłaszające.
 3. Wyposażenie: uczestników rajdu obowiązuje posiadanie stosownego do pory roku ubioru, rower musi być sprawny pod względem wymagań przepisów ruchu drogowego. Drużyna powinna posiadać apteczkę oraz zestaw naprawczy (klucze, dętkę, łatki itp.). 
 4. Zgłoszenia należy wysłać na adres: biuro@gniezno.pttk.pl na kartach zgłoszeń z podaniem nazwisk uczestników oraz kierownika drużyny. Opłata za rajd wynosi 8,00 zł od osoby (członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską 7,00 zł.) i będzie pobierana dnia 21 września 2016 r. w Biurze PTTK, ul. Kościuszki 7 w godz. 1600–18.00. Opłatę można wnieść na konto bankowe: BGŻ S.A. 69 2030 0045 1110 0000 0403 9980 z dopiskiem „Opłata za rajd NA PRZEŁAJ ”. 
  Termin zgłoszeń upływa dnia 21 września 2016 r. do godz. 18.00. 
  Kontakt: Ewa Bosacka 694 532 157. 
  Wniesienie opłaty po terminie nie gwarantuje uzyskania wszystkich świadczeń.
 5. Uprawnienia uczestników: znaczek rajdowy, posiłek turystyczny, punkty do KOT, okolicznościową pieczątkę, prawo do udziału w konkursach z nagrodami (konkurs ze znajomości przepisów ruchu drogowego i konkursy sprawnościowe).
 6. Obowiązki uczestników:
  • przestrzeganie przepisów ruchu drogowego,
  • stosowania się do uwag i wskazówek prowadzącego rajd,
  • nie wyprzedzania prowadzącego rajdu,
  • poinformowanie prowadzącego o rezygnacji z rajdu lub zamiarze odłączenia się od grupy,
  • udzielenia pomocy innym uczestnikom rajdu w razie awarii lub wypadku. 
 7. Zaleca się używanie kasku i kamizelki odblaskowej. 
 8. Meta rajdu będzie zlokalizowana na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego MINI ZOO w Pawłowie i czynna w godz. 11.00 - 13.00.
 9. Postanowienia końcowe: Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
 10. Informacje na temat rajdu można znaleźć na stronie internetowej: www.gniezno.pttk.pl 

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy