X Rajd „Topienie Marzanny”

sobota, 16.03.2019

Zapraszamy na X Rajd Turystyczny „Topienie Marzanny” pod patronatem pani Beaty Maciejewskiej, dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żydowie.

Regulamin Rajdu

 1. Cele rajdu:
  • kultywowanie dawnych obyczajów
  • zapoznanie się z pięknymi miejscami powiatu gnieźnieńskiego 
 2. Komitet Organizacyjny Rajdu:
  Komandor rajdu: Tomasz Ryszczuk
  Sekretariat: Magdalena Zbiranek, Krystyna Sarnowska
  Kierownictwo mety: Edward Polański
  Punkt weryfikacyjny Krystyna Sarnowska
 3. Organizator rajdu: 
  • Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie,
  • Klub Górski PTTK „Ornak” im. ks. T. Hanelta w Gnieźnie,
  • KARCZMA NA LEDNICY Dziekanowice.
 4. Instytucje wspierające:
  • Sołectwo Gębarzewo
  • Sołectwo Nidom
 5. Trasa rajdowa:
  Wyjazd autokarem Gniezno ul.Dworcowa (koło Baru Lokomotywa), godz. 8:45
  1. Pola Lednickie – Imiołki – Waliszewo – Dziekanowice Karczma na Lednicy (12km)
   Kierownik trasy: Krystyna Sarnowska, Magdalena Zbiranek
  2. Dopuszcza się przebycie tras dowolnych. Organizatorzy nie obsługują tych tras.
 6. Warunki uczestnictwa: w rajdzie mogą brać udział drużyny 5-10 osobowe oraz turyści indywidualni. Uczestnicy  niepełnoletni mogą brać udział wraz z opiekunem – osobą dorosłą. Wymaga się przestrzegania „Karty Turysty”.  Obowiązek i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestnikach. Za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w trakcie rajdu z winy uczestników odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą uczestnicy i instytucje zgłaszające.
 7. Wyposażenie: uczestników rajdu obowiązuje posiadanie stosownego do pory roku obuwia i ubioru. Drużyna powinna posiadać apteczkę.
 8. Zgłoszenia należy wysłać na adres: biuro@gniezno.pttk.pl na kartach zgłoszeń z podaniem nazwisk oraz nazwisko kierownika drużyny. Opłata od osoby wynosi 10 zł. Dla członków PTTK 9 zł. Koszt przejazdu autokarem - 8 zł od osoby. Opłatę można wpłacać dnia 13 marca w Biurze PTTK ul. Kościuszki 7 w godz. 16.00 – 18.00 lub przelewem na konto BGŻ S.A. 69 2030 0045 1110 0000 0403 9980 z dopiskiem „opłata za rajd” lub na mecie rajdu. Termin zgłoszeń do dnia 13 marca 2019 r. do godziny 18.00. Ilość miejsc ograniczona. Telefon kontaktowy 723375339.
 9. Uprawnienia uczestników - uczestnicy otrzymują: 
  • posiłek turystyczny, 
  • znaczek rajdowy, 
  • punkty do OTP, 
  • prawo do udziału w konkursie na najpiękniejszą Marzannę 
 10. Meta rajdu będzie zlokalizowana na terenie KARCZMY NA LEDNICY. 11.00-13.30
 11. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

Serdecznie Zapraszamy
Organizatorzy