X Rajd Zimowy

sobota, 9.02.2013

Rajd już się odbył:

Zobacz relację z Rajdu

Już 9 lutego, zapraszamy na X Rajd Zimowy! W tym roku do wyboru dwie trasy. Pamiętajcie o odpowiednio ciepłym ubraniu!

Regulamin

 1. Cele rajdu:
  • zapoznanie uczestników rajdu z walorami krajoznawczo-turystycznymi Gminy Gniezno,
  • upowszechnienie turystyki i krajoznawstwa.
 2. Komitet Organizacyjny Rajdu:
  Komandor Rajdu: Tadeusz Gajda
  Sekretariat: Elżbieta Ewiak
  Kierownictwo mety: Maria Gajda
  Punkt weryfikacyjny: Tadeusz Gajda, Krystian Grajczak
 3. Organizator rajdu: Oddział PTTK w Gnieźnie, Towarzystwo Czytelni Ludowych w Gnieźnie i Klub Górski PTTK „Ornak” im. ks. T. Hanelta w Gnieźnie.
 4. Trasy rajdowe:
  1. Końcówka MPK nr 9 - Las Miejski - Kokoszki - Dalki TCL - 9 km
   Start: końcówka MPK nr 9 – godz. 9.30
   Kierownik trasy: Radosław Matysek, Jerzy Wojciak.
  2. Plac przed kościołem pw. Chrystusa Wieczystego Kapłana
   (os. Grunwaldzkie) - Las Miejski - Pustachowa - Dalki TCL - 7 km
   Start: Plac przed kościołem pw. Chrystusa Wieczystego Kapłana (os. Grunwaldzkie) - godz. 8.50
   Kierownik trasy: Krystian Grajczak, Barbara Kiełpińska.
 5. Dopuszcza się przebycie tras dowolnych, pod warunkiem zgłoszenia drużyny z opiekunem. Organizatorzy nie obsługują tych tras.
 6. Warunki uczestnictwa: w rajdzie mogą brać udział drużyny 5-10 osobowe oraz turyści indywidualni. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział wraz z opiekunem - osobą dorosłą. Wymaga się przestrzegania „Karty Turysty”.
  Obowiązek i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestnikach. Za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w trakcie rajdu z winy uczestników, odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą uczestnicy i instytucje zgłaszające.
 7. Wyposażenie: uczestników rajdu obowiązuje posiadanie stosownego do pory roku obuwia i ubioru. Drużyna powinna posiadać apteczkę.
 8. Zgłoszenia należy wysłać pod adresem: biuro@gniezno.pttk.pl na kartach zgłoszeń z podaniem numeru trasy, nazwisk uczestników oraz kierownika drużyny. Opłata za rajd wynosi 7,50 zł od osoby.
  Termin zgłoszeń do dnia 7 lutego 2013 r. do godziny 19.00.
  Kontakt tel. 662501060.
 9. Uprawnienia uczestników: znaczek rajdowy, posiłek, punkty do OTP, stempel okolicznościowy, prawo do udziału w konkursach niespodziankach!!!
 10. Meta rajdu będzie zlokalizowana na terenie Towarzystwa Czytelni Ludowych przy ul. ks. Antoniego Ludwiczaka 20 w Gnieźnie i czynna w godz. 11.00-13.00
 11. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
 12. Serdecznie Zapraszamy
  Organizatorzy