XI Rajd Mikołajkowy

sobota, 7.12.2019

Relacja z Rajdu

W dniu 07.12.2019 r. odbył się XI Rajd Mikołajkowy. Uczestnikom rajdu towarzyszyła typowo jesienna aura. Organizatorzy przygotowali jedną 8 kilometrową trasę wiodącą przez malownicze tereny leśne. W trakcie wędrówki uczestnicy mieli jeden postój przy „Krzyżu Papieskim” na odpoczynek i krótką lekcję historii. Trasę prowadzili: Krystian Grajczak i Szymon Robaszkiewicz.

Na mecie rajdu zlokalizowanej w świetlicy wiejskiej w Gębarzewie na wszystkich uczestników czekał ciepły posiłek z herbatą i kawą oraz cała gama atrakcyjnych zajęć. Głównymi organizatorami tych zajęć byli Tomasz Ryszczuk i Szymon Robaszkiewicz. Wspólną zabawę rozpoczęliśmy od konkursu zatytułowanego „Piernikowa fantazja”. Każdy z uczestników otrzymał kawałek piernikowego ciasta i musiał samodzielnie przygotować jak najbardziej fantazyjny piernik. Następnie pierniki zostały wypieczone i ocenione przez jury.

Tradycyjnie odbył się również konkurs na najładniej wykonaną piosenkę świąteczną i najładniejsze przebranie mikołajkowe. W poszczególny konkursach miejsca zajmowali:

Konkurs „Piernikowa fantazja”

 1. miejsce Aleksander Świdziński - SP nr 5 Gniezno
 2. miejsce Sławomir Łączyński – SOSW nr 2 Gniezno
 3. miejsce Nikodem Rybicki – SP nr 5 Gniezno 

Konkurs „Piosenka świąteczna”

 1. miejsce Szymon Komocki - SOSW nr 2 Gniezno
 2. miejsce Jan Leśny – SP nr 8 Gniezno
 3. miejsce Oliwia Starczewska – SOSW nr 2 Gniezno 

Konkurs „Postać Św. Mikołaja – najładniejsze przebranie”

 1. miejsce Dawid Grzechowiak - SP nr 8 Gniezno
 2. miejsce Aleksander Świdziński - SP nr 5 Gniezno
 3. miejsce Bartosz Grajkowski – SOSW nr 2 Gniezno

Każdy uczestnik oprócz posiłku, znaczka rajdowego, dyplomu otrzymał również czekoladowego Mikołaja oraz słodycze ufundowane przez firmę Edwardo. Po zakończeniu rajdu bezpiecznie wróciliśmy pociągiem do Gniezna.

Organizator Rajdu o/PTTK Gniezno dziękuje za udział wszystkim uczestnikom oraz osobom pomagającym przy organizacji rajdu. W szczególności T. Ryszczukowi, M. Gajdzie, J. Wojciakowi, K. Grajczakowi, E. Bosackiej i T. Gajdzie oraz firmie Edwardo

Zapraszamy na kolejny już Rajd poświęcony Powstaniu Wielkopolskiemu.
Do zobaczenia na trasach!
 

Regulamin Rajdu

 1. Cele rajdu:
  • - upowszechnienie idei turystyki i krajoznawstwa,
  • - kultywowanie tradycji mikołajkowych,
  • - umacnianie więzów koleżeńskich między turystami.
 2. Komitet Organizacyjny Rajdu:
  • Komandor rajdu: Szymon Robaszkiewicz
  • Sekretariat: Maria Gajda
  • Kierownictwo mety: Tomasz Ryszczuk, Jerzy Wojciak
  • Punkt weryfikacyjny: Krystian Grajczak
 3. 3. Organizator rajdu:
  • Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie,
  • Sołectwo Gębarzewo.
 4. 4. Trasa rajdowa:
  Gniezno - ul. Pustachowska – ul. Leszczynowa – Krzyż Papieski – Świetlica Wiejska w Gębarzewie - 6,5 km, dojście do stacji Gębarzewo 1,5 km
  Start: ul. Pustachowska przy kościele Matki Bożej Miłosierdzia, godzina 09:15
  Kierownik trasy: Krystian Grajczak, Szymon Robaszkiewicz
 5. Warunki uczestnictwa: w rajdzie mogą brać udział drużyny 5-10 osobowe oraz turyści indywidualni. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział wraz z opiekunem – osobą dorosłą. Wymaga się przestrzegania „Karty Turysty”. Obowiązek i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestnikach. Za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w trakcie rajdu z winy uczestników, odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą uczestnicy i instytucje zgłaszające.
 6. Wyposażenie: uczestników rajdu obowiązuje posiadanie stosownego do pory roku obuwia i ubioru. Drużyna powinna posiadać apteczkę.
 7. Zgłoszenia należy wysłać na adres: biuro@gniezno.pttk.pl. Opłata od osoby wynosi 11,00 zł, członkowie PTTK 10,00 zł /w tym opłata za powrót pociągiem do Gniezna/. Opłatę można wpłacać przelewem na konto BGŻ S.A. 69 2030 0045 1110 0000 0403 9980 z dopiskiem „opłata za rajd” lub na mecie rajdu. Opłata będzie pobierana za wszystkich zgłoszonych uczestników rajdu. Termin zgłoszeń do dnia 4 grudnia 2019 r. do godziny 18.00. Kontakt: tel. 512998077.
 8. Uprawnienia uczestników: posiłek, znaczek rajdowy, punkty do OTP, udział w konkursach na mecie m.in. przedstawienie postaci św. Mikołaja (najładniejsze przebranie), konkurs Piosenki Świątecznej, konkurs niespodzianka. Każdy uczestnik powinien posiadać widoczny element stroju św. Mikołaja.
 9. Meta rajdu będzie zlokalizowana na terenie świetlicy wiejskiej w Gębarzewie i czynna w godz. 11.00-13.00. Powrót pociągiem do Gniezna godz. 13.39 – stacja Gębarzewo. Wyjście ze świetlicy do stacji Gębarzewo około godz. 13.00.
 10. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

Serdecznie Zapraszamy
Organizatorzy

Klauzula informacyjna XI Turystycznego Rajdu Mikołajkowego

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników podanych w karcie zgłoszenia jest Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie zwany dalej "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 62-200 Gniezno,1. ul. Tadeusza Kościuszki 7, adres e-mail: biuro@gniezno.pttk.pl
 2. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest podpisanie karty zgłoszenia XI Turystycznego Rajdu Mikołajkowego.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją XI Turystycznego Rajdu Mikołajkowego oraz do podjęcia niezbędnych działań przed realizacją rajdu oraz po, w tym:  udostępnienie zdjęć na stronie internetowej oraz fanpage Oddziału, a także na łamach prasy lokalnej oraz w wydawnictwach Oddziału PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie.
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że podjęcie działań przed realizacją rajdu nie będzie możliwe.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.