XI Rajd Pieszy „Na Spotkanie Jesieni w Czerniejewie”

sobota, 22.09.2012

Zobacz relację z Rajdu

Zapraszamy do udziału w XI Rajdzie Turystycznym "Na spotkanie jesieni w Czerniejewie".

Już 22 września ruszamy trzema trasami równocześnie - do wyboru dwie piesze (13 km i 14 km) oraz jedna trasa rowerowa (35 km). W trakcie rajdu będziecie mogli sprawdzić swoją wiedzę o gminie Czerniejewo, wziąć udział w konkursie na jesienny bukiet, a także w konkursie sprawnościowym.

Na zgłoszenia czekamy do 20 września, 12:00!

Z dziejów Czerniejewa

Miasto na Równinie Wrzesińskiej, nad Wrześnicą. Osada targowa przy trakcie z Gniezna do Giecza istniała już w XII w. Pierwsza wzmianka z 1284 r., prawa miejskie od końca XIV w. Początkowo własność królewska, od 1386 r. własność rodów magnackich: Górków, Czarnkowskich, Lipskich i Skórzewskich. W centrum miasta leży rynek z zabudową częściowo z XIX i początku XX w. Na zachód od rynku znajduje się kościół św. Jana Chrzciciela z poł. XVI w., przebudowany w I poł. XVIII w. Wyposażenie kościoła w większości późnobarokowe z XVIII w. Przed kościołem pomnik z medalionem portretowym ks. Onufrego Kopczyńskiego.

Ks. Onufry Kopczyński (1735-1817), urodził się w Czerniejewie, wykształcony w Wiedniu i Rzymie, pedagog, nauczyciel szkół pijarskich. Autor pierwszego podręcznika gramatyki języka polskiego „Gramatyka języka polskiego i łacińskiego dla szkół narodowych w trzech częściach”.

Szeroka aleja prowadzi od kościoła do klasycystycznego zespołu pałacowego, fundacji gen. Jana Lipskiego. W I poł. XIX w. pałac przeszedł w posiadanie rodziny Skórzewskich herbu Drogosław i w ich rękach pozostał do wybuchu II wojny światowej. Pałac jest połączony bocznymi skrzydłami z oficynami z około 1780 r. od frontu portyk kolumnowy z tympanonem z 1800 r. Przed pałacem obszerny dziedziniec honorowy, przy którym znajduje się dawna stajnia i wozownia oraz monumentalne ogrodzenie z bramą wjazdową z początku XX w. Za pałacem rozciąga się park krajobrazowy z XVIII w. z dużym stawem i dawną bażantarnią, w której urządzono domek myśliwski.

Na skraju Lasów Czerniejewskich znajdują się rezerwaty przyrody: „Bielawy”, „Wiązy w Nowym Lesie” i „Modrzew Polski w Noskowie”.

Regulamin Rajdu
XI Rajd turystyczny "Na spotkanie jesieni" w Czerniejewie
pod patronatem
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo Danuty Grychowskiej

 1. Cele rajdu:
  • zapoznanie uczestników rajdu z walorami krajoznawczo-turystycznymi Gminy Czerniejewo,
  • upowszechnienie turystyki i krajoznawstwa.
 2. Komitet Organizacyjny Rajdu:
  Komandor rajdu: Marek Wojciechowski
  Z-ca komandora: Renata Bielecka
  Sekretariat: Maria Wikosz, Maria Kubiś-Orlikowska
  Kierownictwo mety: Czesław Wilkosz, Bogumił Bielecki
  Punkt weryfikacyjny: Tadeusz Gajda, Krystian Grajczak
 3. Organizator rajdu: Oddział PTTK w Gnieźnie, KG „Ornak”.
 4. Trasy rajdowe:
  I. (szlakiem źółtym) Pierzyska - Baranowo - Pawłowo - skraj rez. Bielawy - Czerniejewo - 13 km
  Start: Pierzyska PKP – godz. 8:18
  Wyjazd: Gniezno PKP – godz. 8:10
  Kierownik trasy: Tadeusz Gajda, Krystian Grajczak.

  II. (szlakiem czerwonym) Pierzyska - Leśniewo - rez. ,,Wiązy w Nowym Lesie” - rez. „Bielawy” - Czerniejewo - 14 km
  Start: Pierzyska PKP – godz. 8:18
  Wyjazd: Gniezno PKP – godz. 8:10
  Kierownik trasy: Józef Szymański, Jerzy Wojciak.

  III. Trasa rowerowa:
  Gniezno - Baranowo - Leśniewo - Czerniejewo - Gniezno - 35 km.
  Wyjazd: Gniezno godz. 10.00 parking przy PTTK ul. Jana Łaskiego 10
  Kierownik trasy:Magdalena Kubasik, Paweł Kubasik.

  IV. Dopuszcza się przebycie tras dowolnych, pod warunkiem zgłoszenia drużyny z opiekunem. Organizatorzy nie obsługują tych tras.

 5. Warunki uczestnictwa: w rajdzie mogą brać udział drużyny 5-10 osobowe oraz turyści indywidualni. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział wraz z opiekunem – osobą dorosłą. Wymaga się przestrzegania „Karty Turysty”. Obowiązek i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestnikach. Za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w trakcie rajdu z winy uczestników, odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą uczestnicy i instytucje zgłaszające.
 6. Wyposażenie: uczestników rajdu obowiązuje posiadanie stosownego do pory roku obuwia i ubioru. Drużyna powinna posiadać apteczkę.
 7. Zgłoszenia tel. kom. 693 255 443 lub ekorenatka@gmail.com lub pod adresem: Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej, ul. J. Łaskiego 10, 62-200 Gniezno, tel./fax. 061 426 36 60 na kartach zgłoszeń z podaniem numeru trasy i nazwisk oraz kierownika drużyny.
  Opłata za rajd od osoby wynosi 6,00 zł. Zapewniamy powrót do Gniezna autokarem - 4,00 zł od osoby. Na kartach zgłoszeń należy podać ile osób będzie korzystało z transportu. Opłatę za rajd należy wpłacać w siedzibie Oddziału PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej (w godzinach od 10-12) lub przelewem na konto Bank Zachodni WBK S.A. I O/Gniezno nr 02-1090-1375-0000-0000-3700-4646 „opłata za rajd”.
  Termin zgłoszeń do dnia 20 września 2012 roku godz. 12:00.
 8. Uprawnienia uczestników: znaczek rajdowy, posiłek, punkty do OTP, punkty do KOT, pieczątka okolicznościowa, prawo do udziału w konkursach: wiedzy o Gminie Czerniejewo, bukiet jesienny i konkurs sprawnościowy.
 9. Meta rajdu będzie zlokalizowana na terenie Stadionu Sportowego w Czerniejewie i czynna w godz. 10.00-13.00.
 10. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

Serdecznie Zapraszamy!
Organizatorzy