XI Rajd Turystyczny w 94. rocznicę Powstania Wielkopolskiego

sobota, 5.01.2013

Zapraszamy do przeczytania relacji z Rajdu

Tobie Polsko ta kropla krwi wrzącej,
Tobie Polsko tych serc naszych bicie,
Tobie każdy cień myśli gorącej,
Tobie wszystko na śmierć i na życie!
Roman Wilkanowicz

Gniezno w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919

"... 27 grudnia 1918 roku do Gniezna dotarła wieść o wybuchu powstania w Poznaniu. Mimo inicjatywy ataku na koszary piechoty, przedstawionej komendantowi „Sokoła” por. Zygmuntowi Kittlowi przez grupę sokołów ze Stanisławem Szalińskim i Mieczysławem Słabęckim na czele, nie doszło do rozpoczęcia działań. Kittel był ich przeciwnikiem i w pełni realizował dyrektywy NRL. Początek akcji powstańczej nastąpił tutaj na polecenie Piotra Walczaka, członka Rady Żołnierzy z Poznania, który przyjechał do Gniezna i wezwał do natarcia na koszary. Do działań przystąpiły gotowe już oddziały i z konieczności włączył się por. Kittel, ale głównie do prowadzenia pertraktacji. Na terenie Gniezna stacjonował 49 pułk piechoty oraz 12 pułk dragonów. Najpierw przystąpiono do opanowania koszar piechoty. Utworzono trzy grupy nacierające: jedna, z Janem Klaczkowskim, Stefanem Wojciechowskim i Stanisławem Szalińskim na czele, uderzyła na główny odwach, a następnie zajęła przy pomocy sierżanta Watszona magazyn broni; druga grupa, na czele z Mieczysławem Słabęckim, Janem Ostrowskim, Kunickim i Walczakiem, wpadła do koszar od ul. Koszarowej; trzecia zaś, pod dowództwem Jeżaka, atakowała od strony cmentarza ewangelickiego. W czasie tych akcji przedstawiciele Rady Ludowej z Kittlem pertraktowali z Radą Żołnierską. W wyniku wytworzonej sytuacji Niemcy zdecydowali się poddać i następnego dnia opuścić Gniezno.
Uzyskawszy ta drogą uzbrojenie, oddziały powstańcze zajmowały wszystkie ważne gmachy w Gnieźnie. Wypad na koszary 12 pułku dragonów zorganizował marynarz Wachtel, przy udziale Władysława Andersza, Stanisława Roloffa i Jana Grabińskiego. Kittel próbował na drodze pertraktacji uzyskać złożenie broni i wyjazd pułku z Gniezna. Nie dały one jednak przewidywanych efektów. Do rozbrojenia Niemców doszło dnia 29 grudnia po ataku powstańców i zajęciu koszar oraz kasyna oficerskiego.
O działaniach tych donosi prezes rejencji bydgoskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dnia 30 grudnia 1918 roku. Podaje on, że w sobotę dnia 28 grudnia w Gnieźnie wszystkie urzędy zostały obsadzone przez Polaków. Nieczynne były koleje, telegraf, telefon. Garnizon został z miasta wyprowadzony i na razie ulokowany we Frankfurcie nad Odrą. Miały miejsce nieliczne walki uliczne. Również w polskich rekach znalazło się Witkowo i zostało odcięte od komunikacji ...”
Fragment książki „Powstanie Wielkopolskie” – A. Czubiński, Z. Grot, B. Miśkiewicz

Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie
zaprasza na:

XI Rajd Turystyczny

Regulamin Rajdu

 1. Cele rajdu:
  uczczenie 94. rocznicy Powstania Wielkopolskiego, upowszechnienie turystyki i krajoznawstwa.
 2. Komitet Organizacyjny Rajdu:
  Komandor rajdu: Ewa Bosacka
  Z-ca komandora: Radosław Matysek
  Sekretariat: Wioletta Nowaczyk
  Kierownictwo mety: Maria Kubiś-Orlikowska
  Punkt weryfikacyjny: Tadeusz Gajda
 3. Organizator rajdu:
  • Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie,
  • Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Gnieźnie,
  • Towarzystwo Czytelni Ludowych w Gnieźnie,
  • Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich,
  • Klub Górski PTTK „Ornak” im. ks. Tadeusza Hanelta.
 4. Trasy rajdowe:
  1. Gniezno (Rynek) - cmentarz św. Piotra i Pawła - Skiereszewo - Dalki TCL - 8 km
   Start: – godz. 9.00 (Gnieźnieński Rynek)
   Kierownik trasy: Tadeusz Gajda, Barbara Kiełpińska.
  2. Gniezno PKP - Trzy Mosty - Osiniec - Las Jelonek - Las Miejski - Pustachowa - Dalki TCL - 11 km
   Start: – godz. 8.30 (przy Dworcu PKP)
   Kierownik trasy: Krystian Grajczak, Katarzyna Grzesiak.
  3. Dopuszcza się przebycie tras dowolnych. Organizatorzy nie obsługują tych tras.
 5. Warunki uczestnictwa: w rajdzie mogą brać udział drużyny 5-10 osobowe oraz turyści indywidualni. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział wraz z opiekunem – osobą dorosłą. Wymaga się przestrzegania „Karty Turysty”. Obowiązek i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestnikach. Za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w trakcie rajdu z winy uczestników odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą uczestnicy i instytucje zgłaszające.
 6. Wyposażenie: uczestników rajdu obowiązuje posiadanie stosownego do pory roku obuwia i ubioru. Drużyna powinna posiadać apteczkę.
 7. Zgłoszenia należy wysłać pod adresem: biuro@gniezno.pttk.pl na kartach zgłoszeń z podaniem numeru trasy, nazwisk uczestników oraz kierownika drużyny. Opłata za rajd wynosi 7,50 zł od osoby. Termin zgłoszeń do dnia 3 stycznia 2013 r. do godziny 20.00. Kontakt tel. 694532157.
 8. Uprawnienia uczestników: uczestnicy otrzymują znaczek rajdowy, ciepły posiłek, punkty do OTP, pieczątkę okolicznościową, prawo do udziału w konkursie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim.
 9. Meta rajdu będzie zlokalizowana na terenie Towarzystwa Czytelni Ludowych przy ul. ks. Antoniego Ludwiczaka 20 w Gnieźnie i czynna w godz. 11.00-13.00
 10. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

Serdecznie Zapraszamy
Organizatorzy