XII Rajd Niepodległości

niedziela, 11.11.2012

Zobacz też: Relacja z XII Rajdu Niepodległości

"Nie pytajmy, co może zrobić dla nas Ojczyzna, pytajmy, co my możemy dla niej uczynić”
John Fitzgerald Kennedy

Zachęcamy do udziału w XII Rajdzie Niepodległości, organizowanym przez Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej, 11 listopada 2012!

Rajd odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Gniezna.

Cele rajdu:

 • uczczenie 94 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości,
 • uczczenie miejsc Pamięci Narodowej znajdujących się w Gnieźnie,
 • udział w uroczystości patriotycznej pod pomnikiem Bolesława Chrobrego,
 • poznanie uroków i piękna naszej ,,Małej Ojczyzny’’ – Gniezna,
 • upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
 • umocnienie więzów koleżeńskich między turystami.

Regulamin Rajdu

 1. Komitet Organizacyjny Rajdu:
  Komandor rajdu: Marek Wojciechowski
  Z-ca komandora: Maria Kubiś-Orlikowska
  Sekretariat rajdu: Renata Bielecka, Elżbieta Ewiak
  Kierownictwo mety: Walenty Kaźmierczak
  Punkt weryfikacyjny: Mirosław Tomaszewski, Krystian Grajczak
 2. Organizatorzy rajdu:
  • Oddział PTTK Gniezno,
  • Klub Górski PTTK ,,Ornak” im. ks. T. Hanelta,
  • Sklep i Hurtownia Artykułów Papierniczych Szkolnych i Biurowych „OFICYNA” s.c.
 3. Termin rajdu: 11 listopada 2012 r.
 4. Trasy rajdowe:
  • Pomnik Bolesława Chrobrego - Jeziorna - Cierpięgi - Wiadukt kolejowy - Wrzesińska - Cukrownia - Skwer S. Wyspiańskiego - Dworcowa - Park T. Kościuszki - Pocztowa - Chrobrego - Farna - Rynek - Franciszkańska - Pomnik Bolesława Chrobrego.
   Start: Pomnik Bolesława Chrobrego przy Katedrze godz. 9:45
   Kierownik trasy: Józef Szymański, Jarosław Górny
  • Pomnik św. Wojciecha (Kościół Garnizonowy) - Chrobrego - Pocztowa -Park T. Kościuszki - Dworcowa - Wiadukt kolejowy - Skwer S. Wyspiańskiego - Wrzesińska - Dalkoska - Cierpięgi - Czysta - Zielony Rynek - Farna - Rynek - Franciszkańska - Pomnik Bolesława Chrobrego.
   Start:Pomnik św. .Wojciecha przy Kościele Garnizonowym godz. 9:45
   Kierownik trasy:Krystian Grajczak, Tadeusz Gajda
 5. Warunki uczestnictwa
  W Rajdzie mogą brać udział drużyny 5-10 osobowe oraz turyści indywidualni. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział wraz z opiekunem – osobą dorosłą. Wymaga się przestrzegania ,,Karty Turysty”. Obowiązek
  i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestnikach, za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w trakcie rajdu z winy uczestników odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą uczestnicy i instytucje zgłaszające.
 6. Wyposażenie - uczestników rajdu obowiązuje posiadanie stosownego do pory roku obuwia i ubioru. Drużyna powinna posiadać apteczkę i długopis.
 7. Zadania i konkurs – na trasie Rajdu na uczestników czekają zadania: odnalezienie i opisanie miejsc wskazanych w karcie
  Uwaga! Konkurs na najbardziej polską, biało-czerwoną, wędrującą drużynę ( flagi, czapki, chorągiewki, rozety itp.)
 8. Zgłoszenia należy wysyłać pod adres:
  Odział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej, ul. Jana Łaskiego 10, 62-200 Gniezno
  fax (0-61) 426-36-60, tel. kom. 693 255 443, email: ekorenatka@gmail.com

  Na kartach zgłoszeń z podaniem numeru trasy, nazwisk i kierownika drużyny. Opłata za Rajd od osoby wynosi 6,50 zł. Opłatę należy wpłacić
  w siedzibie Oddziału PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej lub przelewem na konto; Bank zachodni WBK S.A. I O/Gniezno nr 02 - 1090 - 1375 - 0000 - 0000 - 3700 - 4646 z dopiskiem "opłata za rajd’"
  Termin zgłoszeń do dnia 8 listopada 2012 roku godz. 12:00

 9. Uprawnienia uczestników – uczestnicy otrzymują znaczek rajdowy, posiłek na mecie rajdu, punkty do OTP i pieczątkę okolicznościową związaną z XII Rajdem Niepodległości.
 10. Meta Rajdu - będzie zlokalizowana w Pizzerii ,,Wenecja’’ przy ul. Jeziornej i będzie czynna po uroczystościach pod Pomnikiem w godz. 12.00 – 13.30.
 11. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

Serdecznie zapraszamy, do zobaczenia na mecie!
Organizatorzy