XII Rajd Pieszy „Na Spotkanie Jesieni w Czerniejewie”

sobota, 21.09.2013

Patronem Rajdu jest Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo Danuta Grychowska

Regulamin Rajdu

 1. Cele rajdu:
  • zapoznanie uczestników rajdu z walorami krajoznawczo-turystycznymi Gminy Czerniejewo,
  • upowszechnienie turystyki i krajoznawstwa.
 2. Komitet Organizacyjny Rajdu:
  Komandor rajdu: Edward Polański
  Z-ca komandora: Tomasz Ryszczuk
  Sekretariat: Maria Gajda
  Kierownictwo mety: Walenty Kaźmierczak, Małgorzata Kowalczyk
  Punkt weryfikacyjny: Mirosław Tomaszewski
 3. Organizator rajdu: Oddział PTTK w Gnieźnie, KG „Ornak”.
 4. Trasy rajdowe:
  1. Pierzyska - Baranowo - Pawłowo - skraj rez. Bielawy - Czerniejewo - 12 km
   Wyjazd: Gniezno PKP – godz. 8:20
   Start: Pierzyska PKP – godz. 8:30
   Kierownik trasy: Tadeusz Gajda, Krystian Grajczak.
  2. Pierzyska - Leśniewo - rez. „Bielawy” - Czerniejewo - 13 km
   Wyjazd: Gniezno PKP – godz. 8:20
   Start: Pierzyska PKP – godz. 8:30
   Kierownik trasy: Barbara Kiełpińska, Krystyna Sarnowska.
  3. Trasa rowerowa:
   Gniezno - Skiereszewo - Woźniki - Pierzyska - Leśniewo - Czerniejewo - Kąpiel - Gębarzewo - Pustachowa - Gniezno - 35 km.
   Start: Gniezno - ul. Kostrzewskiego przy bramie Zakonu Sióstr Karmelitanek Bosych - godz. 9.00
   Kierownik trasy: Ewa Bosacka, Katarzyna Drygała.
  4. Dopuszcza się przebycie tras dowolnych, pod warunkiem zgłoszenia drużyny z opiekunem. Organizatorzy nie obsługują tych tras.
 5. Warunki uczestnictwa: w rajdzie mogą brać udział drużyny 5-10 osobowe oraz turyści indywidualni. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział wraz z opiekunem – osobą dorosłą. Wymaga się przestrzegania „Karty Turysty”. Obowiązek i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestnikach. Za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w trakcie rajdu z winy uczestników, odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą uczestnicy i instytucje zgłaszające.
 6. Wyposażenie: uczestników rajdu obowiązuje posiadanie stosownego do pory roku obuwia i ubioru. Drużyna powinna posiadać apteczkę.
 7. Zgłoszenia należy wysłać pod adresem: biuro@gniezno.pttk.pl na kartach zgłoszeń z podaniem numeru trasy i nazwisk oraz nazwisko kierownika drużyny. Również prosimy o podanie ile osób wraca autokarem. Opłata od osoby wynosi 6,50 zł. Zapewniamy powrót do Gniezna autokarem - 4,00 zł od osoby.
  Opłatę za rajd można wpłacać w Agencji Turystycznej „Edwardo”: ul. Warszawska 30 A (w godzinach 10-13), przelewem na konto Bank Zachodni WBK S.A. I O/Gniezno nr 02-1090-1375-0000-0000-3700-4646 „opłata za rajd” lub na mecie rajdu.
  Termin zgłoszeń do dnia 19 września 2013 roku godz. 13:00. Kontakt tel.: 662 501 060.
 8. Uprawnienia uczestników: znaczek rajdowy, posiłek, punkty do OTP, punkty do KOT, pieczątka okolicznościowa, prawo do udziału w konkursach: wiedzy o Gminie Czerniejewo, bukiet jesienny i konkurs sprawnościowy.

 9. Meta rajdu będzie zlokalizowana na terenie Stadionu Sportowego w Czerniejewie i czynna w godz. 10:30-13:30.
 10. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

Serdecznie Zapraszamy
Organizatorzy

Zobacz też:

Rajd do Czerniejewa w 2012 roku